Elementit

From LibreOffice Help
Jump to: navigation, search

Lyhyesti: tämä osio on luettelo operaattoreista, funktioista, symboleista ja muotoilutekijöistä, jotka voidaan lisätä kaavaan.

Muutamat esimerkit valaisevat toimintojen laajuutta.

Valintaikkuna jakautuu kahteen osaan. Symbolin napsauttaminen ylemmässä osassa näyttää alivalikkomaisesti yksityiskohtaisemmat symbolit alemmassa ikkunan osassa.

Samat funktiot saa käyttöönsä komentoikkunan kohdevalikosta.

Valitse Näytä - Elementit

Yksi- ja kaksipaikkaiset operaattorit

LibreOffice Mathin kaavoihin voidaan latoa erilaisia yksi- ja kaksipaikkaisia operaattoreita. Yksipaikkaisuus viittaa unaareihin operaattoreihin, jotka vaikuttavat yhteen paikkamerkkiin. Kaksipaikkaisuus viittaa binääreihin operaattoreihin, jotka kytkeytyvät kahteen paikkamerkkiin. Elementit-ikkunan alempi alue näyttää yksittäiset operaattorit. Komentoikkunan kohdevalikossa näkyvät sekä nämä että muut operaattorit. Mikäli tarvitaan sellaista operaattoria, jota ei löydy Elementit-ikkunasta, käytetään kohdevalikkoa tai kirjoitetaan käsky suoraan komentoikkunaan.

Relaatiot

Käyttäjä voi valita lukuisista relaatioista laatiessaan LibreOffice Mathin kaavaa. Relaatio-operaatiot näkyvät Elementit-ikkunan alapuoliskolla. Sama luettelo löytyy myös komentoikkunan kohdevalikosta. Ne relaatiot, joita ei ole Elementit-ikkunassa tai kohdevalikossa, voidaan kirjoittaa komentoikkunassa.

Joukko-operaatiot

LibreOffice Mathin kaavaan voidaan liittää erilaisia joukko-opillisia tekijöitä. Yksittäiset operaattorit näkyvät Elementit-ikkunan alemmassa osassa. Sama yksittäisten funktioiden luettelo löytyy kohdevalikosta komentoikkunassa. Elementit-ikkunasta puuttuvat operaattorit voidaan kirjoittaa suoraan komentoikkunaan. Samoin voidaan tehdä myös ikkunasta löytyville symboleille.

Funktiot

Käytettävä funktio valitaan ikkunan alaosasta. Luettelo näistä funktioista on myös komentoikkunan kohdevalikossa. Komentoikkunaan kirjoitetaan sellaiset funktiot, joita ei ole Elementit-ikkunassa.

Operaattorit

Valittavissa on lukuisia erilaisia operaattoreita LibreOffice Mathin kaavojen rakentamiseen. Saatavilla olevat operaattorit näkyvät Elementit-ikkunan alaosassa. Ne ovat myös luettelona komentoikkunan kohdevalikossa. Ne operaattorit, joita ei löydy Elementit-ikkunasta eikä kohdevalikosta, on kirjoitettava komentoikkunaan.

Määritteet

Käyttäjä voi valita lukuisia määritteitä LibreOffice Mathin kaavaan. Eräät niistä näkyvät Elementit-ikkunan alapuoliskolla. Sama luettelo löytyy myös komentoikkunan kohdevalikosta. Ne määritteet, joita ei ole Elementit-ikkunassa tai kohdevalikossa, voidaan kirjoittaa komentoikkunassa.

Sulkeet

LibreOffice Mathin kaavan kirjoittamiseen on käytettävissä erilaisia sulkeita. Sulkeiden valikoima näkyy Elementit-ikkunan alaosassa. Samat sulkeet ovat myös komentoikkunan kohdevalikossa luettelona. Ne sulkeet, joita ei ole Elementit-ikkunassa tai kohdevalikossa, voidaan kirjoittaa komentoikkunassa.

Muotoilu

LibreOffice Mathissa kaavoille on lukuisia muotoiluvaihtoehtoja. Ne ovat esillä Elementit-ikkunan alemmassa puoliskossa. Komentoikkunan kohdevalikosta löytyvät samat vaihtoehdot luettelona.

Muut symbolit

Osiossa esitellään luokittelemattomia matemaattisia symboleita.

LibreOffice Mathin esimerkkejä

Seuraavassa on luettelo LibreOffice Mathin esimerkkikaavoista.

Kaavatulkki

Kaavatulkki-osiossa on lueteltuna monia operaattoreita, funktiota, symboleja ja muotoiluominaisuuksia, jotka ovat käytettävissä LibreOffice Mathissa. Useat esitetyistä koodeista voidaan lisätä Elementit-ikkunan kuvakepainikkeilla tai komentoikkunan kohdevalikosta.


Related Topics

Kaavatulkki