Στοιχεία

From LibreOffice Help
Jump to: navigation, search

Αυτή είναι μια λίστα τελεστών, συναρτήσεων, συμβόλων και επιλογών μορφοποίησης, που μπορούν να εισαχθούν στο μαθηματικό τύπο.

Μερικά παραδείγματα σας εμφανίζουν την περιοχή λειτουργιών.

Το παράθυρο επιλογής διαιρείται σε δύο μέρη. Κάντε κλικ σε ένα από τα σύμβολα στο επάνω μέρος του παραθύρου, για να εμφανιστούν τα αντίστοιχα υποσύμβολα που ακολουθούν, στο κάτω μισό του παραθύρου.

Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στις ίδιες συναρτήσεις σε δευτερεύοντα μενού, μέσω του μενού περιβάλλοντος του παραθύρου εντολών.

Επιλογή Προβολή - Στοιχεία

Μοναδιαίοι/Δυαδικοί τελεστές

Μπορείτε να επιλέξετε διάφορους μοναδιαίους και δυαδικούς τελεστές για να κατασκευάσετε τον τύπο σας στο LibreOffice Math. Οι μοναδιαίοι αναφέρονται σε τελεστές που επηρεάζουν ένα δεσμευτικό χώρου. Οι δυαδικοί αναφέρονται σε τελεστές που συνδέουν δύο δεσμευτικά χώρου. Η κατώτερη περιοχή του παραθύρου στοιχείων εμφανίζει τους μεμονωμένους τελεστές. Το μενού περιεχομένου του παραθύρου εντολών περιέχει επίσης μια λίστα με αυτούς τους τελεστές, όπως επίσης πρόσθετους τελεστές. Αν χρειάζεστε έναν τελεστή που δεν περιέχεται στο παράθυρο στοιχείων, χρησιμοποιήστε το μενού περιεχομένου ή πληκτρολογήστε το απευθείας στο παράθυρο των εντολών.

Σχέσεις

Μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ διάφορων σχέσεων για να κατασκευάσετε τον τύπο σας στο LibreOffice Math. Οι συναρτήσεις σχέσεων εμφανίζονται στο κάτω μέρος του παραθύρου στοιχείων. Η λίστα βρίσκεται επίσης στο μενού περιεχομένου του παραθύρου εντολών. Όλες οι σχέσεις που δεν περιέχονται στο παράθυρο στοιχείων ή στο μενού περιεχομένου μπορούν να πληκτρολογηθούν χειροκίνητα στο παράθυρο εντολών.

Πράξεις συνόλων

Αναθέστε διαφορετικούς τελεστές συνόλων σε χαρακτήρες στον τύπο σας στο LibreOffice Math. Οι μεμονωμένοι τελεστές εμφανίζονται στην κάτω ενότητα του παραθύρου στοιχείων. Καλέστε το μενού περιεχομένου στο παράθυρο εντολών για να δείτε μια ταυτόσιμη λίστα με μεμονωμένες συναρτήσεις. Οποιοιδήποτε τελεστές δεν βρέθηκαν στο παράθυρο στοιχείων πρέπει να εισάγονται απευθείας στο παράθυρο εντολών. Μπορείτε επίσης να εισάγετε απευθείας άλλα μέρη του τύπου ακόμα κι αν τα σύμβολα υπάρχουν ήδη στον τύπο.

Συναρτήσεις

Επιλέξτε μια συνάρτηση στο κάτω μέρος του παραθύρου. Αυτές οι συναρτήσεις βρίσκονται επίσης σε λίστα στο μενού περιεχομένου του παραθύρου εντολών. Οποιεσδήποτε συναρτήσεις δεν περιέχονται στο παράθυρο στοιχείων πρέπει να πληκτρολογούνται χειροκίνητα στο παράθυρο εντολών.

Τελεστές

Μπορείτε να επιλέξτε μεταξύ διαφόρων τελεστών για να δημιουργήσετε τον τύπο σας στο LibreOffice Math. Όλοι οι διαθέσιμοι τελεστές εμφανίζονται στο κάτω μέρος του παραθύρου στοιχείων. Βρίσκονται επίσης σε λίστα στο μενού περιεχομένου του παραθύρου εντολών. Όλοι οι τελεστές που δεν περιέχονται στο παράθυρο στοιχείων ή στο μενού περιεχομένου πρέπει να πληκτρολογούνται χειροκίνητα στο παράθυρο εντολών.

Γνωρίσματα

Μπορείτε να επιλέξτε από διάφορα γνωρίσματα για τους τύπους του LibreOffice'Math'. Μερικά γνωρίσματα εμφανίζονται στο κάτω μέρος του παραθύρου στοιχείων. Αυτά τα γνωρίσματα βρίσκονται επίσης σε λίστα στο μενού περιεχομένου του παραθύρου εντολών. Όλα τα γνωρίσματα που δεν περιέχονται στο παράθυρο στοιχείων ή στο μενού περιβάλλοντος πρέπει να πληκτρολογούνται χειροκίνητα στο παράθυρο εντολών.

Αγκύλες

Μπορείτε να επιλέξτε μεταξύ διάφορων τύπων αγκυλών για να δημιουργήσετε έναν τύπο στο LibreOffice Math. Οι τύποι αγκυλών εμφανίζονται στο κάτω μέρος του παραθύρου στοιχείων. Αυτές οι παρενθέσεις βρίσκονται επίσης σε λίστα στο μενού περιεχομένου του παραθύρου εντολών. Όλες οι αγκύλες που δεν περιέχονται στο παράθυρο στοιχείων ή στο μενού περιεχομένου μπορούν να πληκτρολογηθούν χειροκίνητα στο παράθυρο εντολών.

Μορφή

Μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ διάφορων επιλογών για τη μορφοποίηση του τύπου για το LibreOffice Math. Οι επιλογές μορφοποίησης εμφανίζονται στο κάτω μισό του παραθύρου στοιχείων τύπου. Αυτές οι επιλογές βρίσκονται επίσης σε λίστα στο μενού περιβάλλοντος του παραθύρου εντολών.

Άλλα σύμβολα

Εμφανίζει διάφορα μαθηματικά σύμβολα.

Παραδείγματα του LibreOffice Math

Η ακόλουθη λίστα είναι μια λίστα τύπων για το LibreOffice Math.

Πίνακες παραπομπής τύπων

Αυτή η ενότητα παραπομπής περιέχει λίστες πολλών τελεστών, συναρτήσεων, συμβόλων και διαθέσιμων χαρακτηριστικών μορφοποίησης στο LibreOffice Math. Πολλές από τις εμφανιζόμενες εντολές μπορούν να εισαχθούν χρησιμοποιώντας τα εικονίδιο στο παράθυρο Στοιχεία ή το μενού περιεχομένου του παραθύρου εντολών.


Related Topics

Πίνακες παραπομπής τύπων