Elementer

From LibreOffice Help
Jump to: navigation, search

Dette er en liste med operatorer, funktioner, symboler og formateringer, som kan indsættes i formlen.

Nogle eksempler viser dig udvalget af operationer.

Udvalgsvinduet er delt i to. Når du klikker på et symbol i den øverste del af vinduet, vises de tilhørende symboler i den nederste halvdel af vinduet.

Du har adgang til de samme funktioner i undermenuer til genvejsmenuen for vinduet Kommandoer.

Vælg Vis - Elementer

Unære/binære operatorer

Du kan vælge forskellige unære og binære operatorer for at bygge din LibreOffice Math formel. Unær henviser til operatorer som påvirker en pladsholder. Binær henviser til operatorer påvirker to pladsholdere. Det nederste område af vinduet Elementer viser de enkelte operatorer.Kontekstmenuen i Kommando vinduet indeholder også en liste med disse operatorer samt yderligere operatorer. Hvis du mangler en operator som ikke findes i vinduet Elementer, kan du bruge højreklikmenuen eller taste den direkte ind i vinduet kommando.

Relationer

Du kan vælge mellem adskillige relationer til at strukturere dine LibreOffice Math formler. Relationsfunktioner vises i den nedre del af vinduet Elementer. Listen er også i højreklik menuen i vinduet Kommandoer. Alle relationer som ikke er i vinduet Elementer eller i højreklikmenuen kan skrives manuelt i vinduet Kommando.

Mængdeoperationer

Tilknyt forskellige sætoperatorer til tegnene i din LibreOffice Math formel. De enkelte operatorer vises i den nederste del af vinduet Elementer. Brug højreklikmenuen i vinduet Kommandoer for at se en identisk liste over de enkelte funktioner. De operatorer der ikke er at finde i vinduet Elementer skal indtastes manuelt i vinduet Kommandoer. Du kan også indtaste andre dele af formlen manuelt, også hvis de pågældende symboler allerede findes i vinduet Elementer.

Funktioner

Vælg en funktion i den nederste del af vinduet. Disse funktioner er også oplistet i kontekstmenuen til vinduet Kommandoer . Enhver funktion, der ikke findes i vinduet Elementer skal tastes manuelt i vinduet Kommandoer.

Operatorer

Du kan vælge mellem mange forskellige operatorer for at strukturere din LibreOffice Math formel. Alle variable operatorer viser sig i den nederste del af vinduet Elementer. De bliver også listet i højreklikmenuen i vinduet Kommandoer. De operatorer som ikke findes i vinduet Elementer eller i højreklikmenuen skal indtastes manuelt i vinduet Kommandoer.

Attributter

Du kan vælge forskellige attributter for LibreOffice Math formler. Nogle attributter vises nederst i vinduet Elementer. Disse attributter oplistes også i kontekstmenuen til vinduet Kommandoer. Alle attributter der ikke findes i vinduet Elementer eller i kontekstmenuen skal indtastes manuelt i vinduet Kommandoer.

Parenteser

Du kan vælge mellem forskellige typer af parenteser til at strukturere en LibreOffice Math formel. De forskellige parenteser vises i den nederste del af vinduet Elementer. Disse parenteser listes også ihøjreklikmenuen i vinduet Kommandoer. Alle parenteser, som som ikke findes i vinduet Elementer eller højreklikmenuen kan indtastes manuelt i vinduet Kommandoer.

Formater

Du kan vælge mellem flere indstillinger for formatering af en LibreOffice Math formel. Format indstillingerne vises i den nederste halvdel af formelelement vinduet. Disse indstillinger er også opremset i genvejsmenuen i vinduet Kommandoer.

Andre symboler

Viser diverse matematiske symboler.

LibreOffice Math eksempler

Her følger en liste med eksempler på formler i LibreOffice Math.

Referencetabeller for formler

Denne referencesektion indeholder lister over mange operatorer, funktioner, symboler og formateringsmuligheder som er tilgængelig i LibreOffice Math. Mange af funktionerne kan indsættes ved hjælp af ikonet i vinduet Elementer eller ved hjælp af højreklikmenuen i vinduet Kommandoer.


Related Topics

Referencetabeller for formler