Prvky

From LibreOffice Help
Jump to: navigation, search

Toto je seznam operátorů, funkcí, symbolů a možností formátování, které lze vložit do vzorce.

Příklady ukazují možný rozsah použití operátorů.

Okno Výběr je rozděleno na dvě části. Po klepnutí na symbol v horní části okna se v dolní části zobrazí podřízené symboly.

Ke stejným funkcím máte přístup také pomocí místní nabídky okna Příkazy.

Zvolte Zobrazit - Prvky vzorce

Unární/binární operátory

Při vytváření vzorce LibreOffice lze použít různé unární a binární operátory. Unární operátory se týkají jednoho operandu. Binární operátory spojují dva operandy. Jednotlivé operátory jsou zobrazeny ve spodní části okna Prvky. Seznam těchto operátorů, spolu s dalšími, obsahuje také místní nabídka okna Příkazy. Pokud potřebujete operátor, který není obsažen v okně Prvky, použijte místní nabídku nebo ho přímo napište v okně Příkazy.

Relace

Pro strukturování vzorců LibreOffice Math je možné vybírat z různých typů relací. Dostupné typy relací jsou zobrazeny ve spodní části okna Prvky. Seznam těchto relací je také v místní nabídce okna Příkazy.

Množinové operace

Přiřadí znakům ve vzorci LibreOffice Math různé množinové operátory. Jednotlivé operátory jsou zobrazeny ve spodní části okna Prvky. Stejný seznam jednotlivých funkcí lze vyvolat pomocí místní nabídky v okně Příkazy. Operátory, které se nenacházejí v okně Prvky, je nutné zadat přímo v okně Příkazy. Přímo lze zadat také další části vzorce, i když pro ně symboly existují.

Funkce

Ve spodní části okna zvolte funkci. Seznam těchto funkcí je také v místní nabídce okna Příkazy. Všechny funkce, které se nenacházejí v okně Prvky, je potřeba ručně napsat v okně Příkazy.

Operátory

Pro vytváření vzorce LibreOffice Math můžete použít různé operátory. Všechny operátory se zobrazují ve spodní části okna Prvky. Jejich seznam je také v místní nabídce okna Příkazy. Všechny operátory, které se nenacházejí v okně Prvky, je nutné napsat ručně v okně Příkazy.

Atributy

Pro tvorbu vzorců LibreOffice Math máte k dispozici různé atributy. Některé atributy jsou dostupné v dolní části okna Prvky. Tyto atributy jsou také dostupné v místní nabídce okna Příkazy. Ostatní atributy, nedostupné z okna Prvky nebo místní nabídky, je třeba ručně zadat v okně Příkazy.

Závorky

Při vytváření vzorce LibreOffice Math můžete zvolit různé typy závorek. Typy závorek jsou zobrazeny ve spodní části okna Prvky. Seznam těchto závorek je také v místní nabídce okna Příkazy. Všechny závorky, které se nenacházejí v okně Prvky nebo v místní nabídce, mohou být napsány ručně v okně Příkazy.

Formát

Je možné zvolit různé formátování vzorce LibreOffice Math. Možnosti formátování jsou zobrazeny ve spodní části okna Prvky. Seznam těchto možností je také v místní nabídce okna Příkazy.

Jiné symboly

Zobrazí další matematické symboly.

Příklady pro aplikaci LibreOffice Math

V následující části je uvedeno několik příkladů vzorců pro běžné použití v aplikaci LibreOffice Math.

Referenční tabulky vzorců

Tato referenční sekce obsahuje seznam mnoha operátorů, funkcí, symbolů a možností formátování dostupných v LibreOffice Math. Většina těchto příkazů může být vložena pomocí ikon v okně Prvky nebo pomocí místní nabídky okna Příkazy.


Related Topics

Referenční tabulky vzorců