Verktygsrader

From LibreOffice Help
Jump to: navigation, search

Den här översikten beskriver standardkonfigurationen för ikonrader i LibreOffice.

Presentation

Vanliga kommandon för sidor.

Verktygsraden Tabell

Verktygsraden Tabell innehåller funktioner som du använder när du arbetar med tabeller. Den visas när du ställer markören i en tabell.

Verktygsraden Redigera punkter

Verktygsraden Redigera punkter visas när du markerar ett polygonobjekt och klickar på Redigera punkter.

Verktygsraden Bild

Du kan använda den här bildraden för att ange det markerade objektets färg, kontrast och ljusstyrka.

Verktygsraden Textformatering

Om du vill visa verktygsraden Textformatering ställer du markören inuti ett textobjekt.

Verktygsraden Bildvy

Verktygsraden Bildvy öppnas tillsammans med bildsorteringsvyn.

Raden Linje och fyllning

Raden Linje och fyllning innehåller kommandon och alternativ som du kan tillämpa i den aktuella vyn.

Verktygsraden Bildsortering

I Bildsortering kan Bildsorteringsraden användas.

Verktygsraden Disposition

I Dispositionsvyn innehåller Dispositionsikonraden vanliga redigeringsverktyg. Om du klickar på pilen bredvid en ikon öppnas en ikonrad med ytterligare kommandon.

Verktygsraden Ritverktyg

Verktygsraden Ritverktyg innehåller vanliga redigeringsverktyg. Om du klickar på pilen bredvid en ikon öppnas en verktygsrad med ytterligare kommandon.

Classification Bar

The Classification bar contains tools to help secure document handling.

The Classification toolbar contains listboxes to help in selecting the security of the document, according to the BAF category policy and BAILS levels. LibreOffice will add custom fields in the document properties (File -> Properties, Custom fields tab) to store the classification policy as document metadata.

Go to menu View -> Toolbars and select Classification


Related Topics


Infoga

Lägg till objekt som diagram, kalkylblad och bilder i ett dokument.

Fontwork

Verktygsraden Fontwork öppnas när du markerar ett Fontwork-objekt.

3D-inställningar

Kontrollegenskaperna för verktygsraden 3D-inställningar för de markerade 3D-objekten.

Statuslist

På statusraden visas information om dokumentet och det markerade objektet. Du kan klicka på vissa objekt på statusraden för att öppna en dialogruta med fler alternativ.

Färglisten

Visar eller döljer färgraden. Om du vill ändra färgtabellen som visas väljer du Format - Yta och klickar sedan på fliken Färger.

Verktygsraden Alternativ

Om du vill visa Alternativraden väljer du Visa – Ikonrader – Alternativ.

Standardrad

Standardraden finns i alla LibreOffice-program.