Paski narzędzi

From LibreOffice Help
Jump to: navigation, search

To podsumowanie zawiera opis domyślnej konfiguracji pasków narzędzi w LibreOffice.

Prezentacja

Często używane opcje slajdów.

Pasek tabeli

Pasek Tabela zawiera funkcje potrzebne przy pracy z tabelami. Pojawia się jeżeli kursor zostanie ustawiony w obszarze tabeli.

Pasek edycji punktów

Pasek Edycja punktów pojawia się po zaznaczeniu obiektu wielokąta i kliknięciu Edycja punktów.

Pasek obrazu

Użyj paska Obrazu do zmiany koloru, kontrastu i jasności zaznaczonego obiektu graficznego.

Pasek formatowania tekstu

Aby wyświetlić pasek Formatowanie tekstu, ustaw kursor wewnątrz obiektu tekstowego.

Pasek widoku slajdów

Pasek Widok slajdów pokazuje się w widoku Sortowania slajdów.

Pasek formatowania

Linia i pasek wypełnienia zawiera polecenia i opcje, które możesz wykorzystać w bieżącym widoku.

Pasek Sortowania slajdów

W widoku Sortowania slajdów może być używany pasek Sortowania slajdów.

Pasek konspektu

Pasek Konspektu widoczny w Widoku konspektu zawiera często używane narzędzia edycji. Kliknij strzałkę obok ikony aby otworzyć pasek narzędzi zawierający dodatkowe polecenia.

Pasek rysunku

Pasek Rysunek zawiera często używane narzędzia do edytowania. Kliknij strzałkę obok ikony, aby otworzyć pasek narzędzi, który zawiera dodatkowe polecenia.

Pasek klasyfikacji

Pasek klasyfikacji zawiera narzędzia ułatwiające bezpieczną obsługę dokumentu.

The Classification toolbar contains listboxes to help in selecting the security of the document, according to the BAF category policy and BAILS levels. LibreOffice will add custom fields in the document properties (File -> Properties, Custom fields tab) to store the classification policy as document metadata.

Go to menu View -> Toolbars and select Classification


Related Topics


Wstaw

Wstaw obiekty, w tym wykresy, arkusze kalkulacyjne oraz obrazy do dokumentu.

Fontwork

Pasek Fontwork pojawia się po wybraniu obiektu fontwork.

Ustawienia 3D

Pasek ustawień 3D umożliwia kontrolowanie właściwości zaznaczonych obiektów 3D.

Pasek stanu

Pasek stanu wyświetla informacje o bieżącym dokumencie oraz o zaznaczonym obiekcie. Podwójne kliknięcie na wskazania paska stanu otwiera powiązane z nim okno dialogowe.

Pasek kolorów

Pokazuje lub ukrywa pasek kolorów. Aby zmodyfikować lub zmienić wyświetlaną tabelę kolorów, wybierz Format - Obszar, a następnie kliknij zakładkę Kolory.

Pasek opcji

Aby wyświetlić Pasek Opcji wybierz Widok - Paski narzędzi - Opcje.

Pasek standardowy

Pasek standardowy jest dostępny w każdej aplikacji LibreOffice.