Werkbalken

From LibreOffice Help
Jump to: navigation, search

In dit overzicht wordt de standaardwerkbalkconfiguratie voor LibreOffice beschreven.

Presentatie

Veelgebruikte opdrachten voor dia's.

Werkbalk Tabel

De werkbalk Tabelbevat functies die u kunt gebruiken wanneer u met tabellen werkt. Deze werkbalk verschijnt wanneer u de cursor in een cel van een tabel plaatst.

Werkbalk Punten bewerken

De werkbalk Punten bewerken verschijnt wanneer u een veelhoekobject selecteert en op Punten bewerken klikt.

Werkbalk Afbeelding

Gebruik de werkbalk Afbeelding om de kleur, het contrast en de helderheid voor geselecteerde grafische object(en) in te stellen.

Werkbalk Tekstopmaak

Als u de balk Tekstopmaak wilt weergeven, plaatst u de cursor in een tekstobject.

Diamodus

De werkbalk Diamodus wordt geopend met de weergave Diasorteerder.

Werkbalk Lijn en opvulstijl

De werkbalk Lijn en opvulstijlbevat functies die in de huidige weergave kunnen worden toegepast.

Werkbalk Diasorteerder

In de weergave Diasorteerder kan de werkbalk Diasorteerder worden gebruikt.

Overzichtsbalk

De Overzichtsbalk bevat in Overzichtmodus veelgebruikte functies voor bewerken. Klik op de pijl naast een pictogram om een werkbalk met extra opdrachten te openen.

Werkbalk Tekening

De werkbalk Tekening bevat veelgebruikte functies voor bewerken. Klik op de pijl naast een pictogram om een werkbalk met extra opdrachten te openen.

Classificatiebalk

De werkbalk Classificatie biedt hulpmiddelen om de omgang met documenten te beveiligen.

The Classification toolbar contains listboxes to help in selecting the security of the document, according to the BAF category policy and BAILS levels. LibreOffice will add custom fields in the document properties (File -> Properties, Custom fields tab) to store the classification policy as document metadata.

Go to menu View -> Toolbars and select Classification


Related Topics


Invoegen

Voeg objecten, inclusief diagrammen, werkbladen en afbeeldingen, toe aan uw document.

Fontwork

De werkbalk Fontwork wordt geopend wanneer u een Fontwork-object selecteert.

3D-instellingen

Via de werkbalk 3D-instellingen kunt u de eigenschappen van geselecteerde 3D-objecten bepalen.

Statusbalk

De statusbalk geeft informatie weer over uw document, inclusief het huidige geselecteerde object. U kunt dubbelklikken op enkele statusbalk-items om een gerelateerd dialoogvenster te openen.

Kleurenbalk

Toont of verbergt de Kleurenbalk. Wanneer u de weergegeven kleurentabel wilt wijzigen, kiest u Opmaak - Gebied en klikt u vervolgens op de tab Kleuren.

Werkbalk Opties

Als u de werkbalk Opties wilt weergeven, kiest u Beeld - Werkbalken - Opties.

Werkbalk Standaard

De werkbalk Standaard is in alle LibreOffice-toepassingen beschikbaar.