Verktøylinjer

From LibreOffice Help
Jump to: navigation, search

Dette er en oversikt over standardoppsettet til verktøylinjene i LibreOffice.

Presentasjon

Generelle kommandoer for lysbilder.

Verktøylinje for tabeller

Verktøylinja for tabeller inneholder funksjonene du trenger for å jobbe med tabeller. Verktøylinja vises når du flytter skrivemerket inn i en tabell.

Punktredigeringslinja

Verktøylinja for å redigere punkter kommer fram når du velger et mangekant-objekt og deretter Rediger punkter.

Bildelinje

Bruk Bildelinja til å angi farge, kontrast og lysstyrke for de valgte bildeobjektene.

Tekstformateringslinja

Plasser skrivemerket i et tekstobjekt for å få fram verktøylinja Tekstformatering.

Verktøylinja for lysbildevisning

Verktøylinja for Lysbildevisning vises når du åpner Lysbildesortering.

Verktøylinja for linje og fyll

Verktøylinja for linje og fyll inneholder funksjoner og valg du kan bruke i gjeldende visning.

Lysbildesorteringslinja

I visninga Lysbildesortering kan du bruke verktøylinja for lysbildesortering.

Disposisjonslinja

I disposisjonsvisning, inneholder disposisjonslinja redigeringsverktøy som brukes ofte. Trykk på pila ved siden av en knapp for å åpne en verktøylinje som inneholder flere funksjoner.

Tegnelinja

Verktøylinja Tegning inneholder ofte brukte redigeringverktøy. Klikk på pila siden av en knapp for å åpne verktøylinja som inneholder flere kommandoer.

Klassifikasjonslinje

Klassifikasjonslinjen inneholder verktøy som sikrer håndteringen av dokumentet

The Classification toolbar contains listboxes to help in selecting the security of the document, according to the BAF category policy and BAILS levels. LibreOffice will add custom fields in the document properties (File -> Properties, Custom fields tab) to store the classification policy as document metadata.

Go to menu View -> Toolbars and select Classification


Related Topics


Sett inn

Legg til objekter, inklusive diagrammer, regneark, og bilder til dokumentet.

Skriftforming

Skriftformingslinja åpnes når du velger et skriftformingsobjekt.

3D-innstillinger

Verktøylinja for 3D-innstillinger har funksjoner som kontrollerer egenskapene til valgte 3D-objekter.

Statuslinja

Statuslinja viser informasjon om dokumentet og om valgte objekter. Du kan dobbeltklikke på noen av elementene i statuslinja for å åpne et tilhørende dialogvindu.

Fargelinje

Vis eller skjul verktøylinja Fargelinje. For å endre fargepaletten som blir vist, velg Format – Område, og gå til fanen Farger.

Innstillinger-linja

Velg Vis → Verktøylinjer → Innstillinger for å vise verktøylinja Innstillinger.

Standardlinja

Standardlinja er tilgjengelig i alle LibreOffice-programmer.