Nástrojové lišty

From LibreOffice Help
Jump to: navigation, search

Tento přehled popisuje výchozí nastavení nástrojových lišt v LibreOffice.

Prezentace

Běžné příkazy pro snímky.

Lišta Tabulka

Lišta Tabulka obsahuje funkce, které potřebujete pro práci s tabulkou. Objeví se, pokud umístíte kurzor do tabulky.

Lišta Upravit body

Lišta Upravit body se zobrazí, když vyberete objekt složený z bodů a klepnete na Upravit body.

Lišta Obrázek

Pomocí lišty Obrázek můžete nastavit barvu, kontrast a jas vybraných grafických objektů.

Lišta Formátování textu

Lištu Formátování textu zobrazíte, když umístíte kurzor dovnitř textového objektu.

Lišta Pohled na snímky

Lišta Pohled na snímky bude otevřena v pohledu Pořadač snímků.

Lišta Čára a výplň

Lišta Čára a výplň obsahuje příkazy a volby, které můžete použít v aktuálním pohledu.

Lišta Pořadač snímků

V zobrazení Pořadač snímků můžete využít lištu Pořadač snímků.

Lišta Osnova

V Pohledu s osnovou obsahuje lišta Osnova často používané nástroje pro úpravy. Po klepnutí na šipku vedle ikony se otevře nástrojová lišta, která obsahuje další příkazy.

Lišta Kresba

Lišta Kresba obsahuje často používané nástroje pro úpravy. Po klepnutí na šipku vedle ikony se otevře nástrojová lišta s dalšími příkazy.

Lišta Klasifikace

Lišta Klasifikace obsahuje nástroje napomáhající bezpečnému nakládání s dokumenty.

The Classification toolbar contains listboxes to help in selecting the security of the document, according to the BAF category policy and BAILS levels. LibreOffice will add custom fields in the document properties (File -> Properties, Custom fields tab) to store the classification policy as document metadata.

Go to menu View -> Toolbars and select Classification


Related Topics


Vložit

Přidá do dokumentu objekty, např. grafy, sešity či obrázky.

Písmomalba

Nástrojová lišta Písmomalba se otevře, vyberete-li odpovídající objekt.

3D nastavení

Nástrojová lišta 3D nastavení obsahuje ovládací prvky vybraného 3D objektu.

Stavový řádek

Stavový řádek zobrazuje informace o vašem dokumentu včetně informací o označeném objektu. Poklepáním na některé pole stavového řádku můžete otevřít příslušné dialogové okno.

Lišta barev

Zobrazí nebo skryje Lištu barev. Chcete-li změnit zobrazenou tabulku barev, zvolte Formát - Oblast a poté klepněte na kartu Barvy.

Lišta Možnosti

Pro zobrazení lišty Možnosti vyberte Zobrazit - Nástrojové lišty - Možnosti.

Lišta Standardní

Lišta Standardní je dostupná v každé aplikaci LibreOffice.