Ленти с инструменти

From LibreOffice Help
Jump to: navigation, search

Този обзорен раздел описва подразбираната конфигурация на лентите с инструменти в LibreOffice.

Презентация

Общи команди за кадри.

Лента Таблица

Лентата Таблица съдържа функциите, от които имате нужда при работа с таблици. Тя се появява, когато преместите курсора в таблица.

Лента Редактиране по възли

Лентата Редактиране по възли се появява, когато изберете многоъгълник и щракнете върху Редактиране по възли.

Лента Изображение

Използвайте лентата Изображение, за да зададете цвят, контраст и яркост на избрания графичен обект или обекти.

Лента Форматиране на текст

За да се покаже лентата Форматиране на текст, поставете курсора в текстов обект.

Лента за изгледа „Кадри“

Лентата Изглед „Кадри“ се отваря с изгледа „Сортиране на кадри“.

Лента Линия и запълване

Лентата за линии и запълване съдържа команди и настройки, които можете да прилагате в текущия изглед.

Лента Сортиране на кадри

В изгледа Сортиране на кадри можете да използвате лентата Сортиране на кадри.

Лента План

В изгледа План лентата План съдържа най-често използваните инструменти за редактиране. Щракнете върху стрелката до някоя икона, за да отворите лента с допълнителни команди.

Лента Рисунка

Лентата Рисунка съдържа най-често използваните инструменти за редактиране. Натиснете стрелката до бутон, който има такава, за да отворите лента с допълнителни команди.

Лента „Класификация“

Лентата Класификация съдържа инструменти за работа с поверителни документи.

The Classification toolbar contains listboxes to help in selecting the security of the document, according to the BAF category policy and BAILS levels. LibreOffice will add custom fields in the document properties (File -> Properties, Custom fields tab) to store the classification policy as document metadata.

Go to menu View -> Toolbars and select Classification


Related Topics


Вмъкване

Служи за добавяне на обекти в документа, включително диаграми, електронни таблици и изображения.

Fontwork

Лентата Fontwork се отваря, когато изберете обект на Fontwork.

Настройки на триизмерен обект

Лентата за настройки на триизмерен обект управлява свойствата на избраните триизмерни обекти.

Лента за състоянието

Лентата на състоянието показва информация за документа, включително текущо избрания обект. Двукратното щракване върху някои нейни елементи отваря съответни диалогови прозорци.

Лента Цветове

Показва или скрива лентата Цветове. За да замените или промените показваната таблица с цветове, изберете Форматиране - Област и изберете раздела Цветове.

Лента Настройки

За да видите лентата Настройки, изберете Изглед - Ленти с инструменти - Настройки.

Лента Стандартни

Лентата Стандартни е достъпна във всяко от приложенията на LibreOffice.