Werkbalk Tekstopmaak

From LibreOffice Help
Jump to: navigation, search

Als u de balk Tekstopmaak wilt weergeven, plaatst u de cursor in een tekstobject.

Lettertype

Hiermee kunt u een lettertype in de lijst selecteren of de naam van een lettertype direct invoeren.

U kunt verschillende lettertypen invoeren, gescheiden door puntkomma's. LibreOffice gebruikt achtereenvolgens elk benoemd lettertype als de voorgaande lettertypen niet beschikbaar zijn.

Pictogram
Lettertype

Tekengrootte

U kunt in deze lijst tussen verschillende tekengrootten kiezen of handmatig een grootte invoeren.

Vet

Maakt de geselecteerde tekst vet. Als de cursor binnen een woord staat, wordt het hele woord vet gemaakt. Als de selectie of het woord al vet is, wordt de opmaak verwijderd.

Pictogram
Vet

Cursief

Maakt de geselecteerde tekst cursief. Als de cursor binnen een woord staat, wordt het hele woord cursief gemaakt. Als de selectie of het woord al cursief is, wordt de opmaak verwijderd.

Pictogram
Cursief

Onderstrepen

Onderstreept de geselecteerde tekst of verwijdert de onderstreping.

Pictogram
Onderstrepen

Tekstkleur

Pictogram
Tekstkleur

Links

Lijnt de geselecteerde alinea('s) uit op de linkerpaginamarge.

Pictogram
Links uitlijnen

Gecentreerd

Centreert de geselecteerde alinea('s) op de pagina.

Pictogram

Rechts

Lijnt de geselecteerde alinea('s) uit op de rechterpaginamarge.

Pictogram
Rechts uitlijnen

Uitvullen

Lijnt de geselecteerde alinea('s) uit op de linker- en rechterpaginamarges. U kunt desgewenst de uitlijningsopties voor de laatste regel van de alinea specificeren onder Opmaak - Alinea - Uitlijning.

Pictogram
Uitvullen

Alinea-afstand vergroten

Klik op het pictogram Afstand vergroten om de alinea-afstand boven de geselecteerde alinea te vergroten.

Pictogram
Alinea-afstand vergroten

Alinea-afstand verkleinen

Klik op het pictogram Alinea-afstand verkleinen om de alinea-afstand boven de geselecteerde alinea te verkleinen.

Pictogram
Alinea-afstand verkleinen

Opsommingstekens aan/uit

Met dit pictogram kunt u opsommingstekens aan geselecteerde alinea's toewijzen of opsommingstekens uit alinea's verwijderen.

Pictogram
Opsommingstekens aan/uit

Verplaatst de geselecteerde alinea één niveau naar boven in de hiërarchie van nummering/opsomming.

Pictogram

Verplaatst de geselecteerde alinea één niveau naar beneden in de hiërarchie van nummering/opsomming.

Pictogram

Omhoog

Plaatst de geselecteerde alinea vóór die erboven.

Pictogram
Omhoog

Omlaag

Plaatst de geselecteerde alinea na de alinea eronder.

Pictogram
Omlaag

Teken

Wijzigt het lettertype en de tekenopmaak voor de geselecteerde tekens.

Pictogram
Teken

Alinea

Wijzigt de opmaak van de huidige alinea, zoals inspringingen en uitlijning.

Pictogram
Alinea

Nummeringssymbolen

Voegt nummering of opsommingstekens toe aan de huidige alinea en u kunt hier de opmaak van de nummering of opsommingstekens wijzigen.

Pictogram
Opsommingstekens aan/uit

Aziatisch-specifieke Functionaliteit

Toegang tot deze opdrachten hebt u slechts als u ondersteuning voor Aziatische talen hebt ingeschakeld in Extra - Opties' - Taalinstellingen - Talen'.

Tekstrichting van links naar rechts

Hier kunt u de horizontale richting van de tekst definiëren.

Pictogram
Tekstrichting van links naar rechts

Tekstrichting van boven naar beneden

Hier kunt u de verticale richting van de tekst definiëren.

Pictogram
Tekstrichting van boven naar beneden

Lettertype vergroten

Vergroot de grootte van het lettertype van de geselecteerde tekst.

Lettertype verkleinen

Verkleint de grootte van het lettertype van de geselecteerde tekst.