LibreOffice Impress için Kısayol Tuşları

From LibreOffice Help
Jump to: navigation, search

Aşağıdakiler LibreOffice Impress için kısayol tuşlarının bir listesidir.

LibreOffice uygulamasında genel kısayol tuşlarını da kullanabilirsiniz.

Note.png Bazı klavye kısayol tuşları masaüstü sisteminiz tarafından kullanılıyor olabilir. Masaüstü sistemince atanmış kısayol tuşları LibreOffice tarafından kullanılamaz, LibreOffice için farklı tuşları Araçlar -Özelleştir - Klavye sekmesinde değiştirmeyi, ya da masaüstü sisteminizde değiştirmeyi deneyin.

LibreOffice Impress için Fonksiyon Tuşları

Kısayol tuşları Efekt
F2 Metni düzenle.
F3 Gruba Gir.
Ctrl+F3 Gruptan Çık.
Shirt+F3 Eşini yarat
F4 Konum ve Boyut
F5 Slayt gösterisini görüntüle.
Ctrl+Shift+F5 Gezgin
F7 İmla Denetimi
Ctrl+F7 Eşanlamlılar sözlüğü
F8 Noktaları Düzenle.
Ctrl+Shift+F8 Metni çerçeveye uydur.
F11 Biçemler ve Biçim

Slayt Gösterisinde Kısayol Tuşları

Kısayol tuşları Efekt
Esc Son sunu.
Boşluk çubuğu veya Sağ ok veya Aşağı ok veya Sonraki Sayfa veya Enter veya Geri Dön veya N Bir sonraki efekti oynat (varsa, aksi halde sonraki slayta geç).
Alt+Page Down Efekti oynatmadan sonraki slayta geç.
[numara] + Enter Slayta gitmek için bir slayt numarası yaz ve Enter'e bas.
Sol ok veya Yukarı ok veya Önceki Sayfa veya Geri tuşu veya P Önceki efekti tekrar oynat. Eğer bu slaytta önceki efekt yoksa önceki slaydı göster.
Alt+Page Up Efekti oynatmadan önceki slayta git.
Başlangıç Slayt gösterisinde ilk slayta atla.
Son Slayt gösterisinde son slayta atla.
Ctrl+ Page Up Bir önceki slayta git.
Ctrl+ Page Down Sonraki slayta git.
B veya . Sonraki tuş veya fare tekeri olayına kadar siyah ekran göster.
W ya da , Sonraki tuş veya fare tekeri olayına kadar beyaz ekran göster.

Normal Görünümde Kısayol Tuşları

Kısayol tuşları Efekt
Artı (+) Tuşu Yakınlaştır.
Eksi (-) Tuşu Uzaklaştır.
Çarpma (x) Tuşu (numara takımı) Sayfayı pencereye uydur.
Bölme (÷) Tuşu (numara takımı) Geçerli seçimi yakınlaştır.
Shift+Ctrl+G Seçilen nesneleri grupla.
Shift+Ctrl+Alt+A Seçilen grupları çöz.
Ctrl+ tıklama Bir grup girin ki grubun nesnelerini tek tek düzenleyebilesiniz. Normal görünüme dönmek için grubun dışında tıklayın.
Shift+Ctrl+ K Seçilen nesneleri birleştir.
Shift+Ctrl+ K Seçilen nesneyi ayır. Bu bileşim sadece iki veya daha fazla nesne birleştirilerek oluşturulan bir nesne üzerinde çalışmaktadır.
Ctrl+ Artı tuşu En Öne Getir.
Shift+Ctrl+ Artı tuşu Bir öne getir.
Ctrl+ Eksi Tuşu Geriye doğru gönder.
Shift+Ctrl+ Eksi tuşu Geriye gönder.

Metin Düzenlerken Kısayol Tuşları

Kısayol tuşları Efekt
Ctrl+Tire(-) Yumuşak kısa çizgiler; sizin ayarladığınız hecelere ayırma.
Ctrl+Shift+eksi işareti (-) Bölünmez çizgi (hecelere ayırmak için kullanılmaz)
Ctrl+Shift+Boşluk tuşu Bölünmez boşluklar. Bölünmez boşluklar hecelere ayırmak için kullanılmazlar ve metin iki yana hizalanmışsa genişletilmezler.
Shift+Enter Paragraf değiştirmeden satır kesmesi
Sol Ok İmleci sola kaydır
Shift+Sol Ok İmleci seçimle birlikte sola kaydır
Ctrl+Sol Ok Kelimenin başına git
Ctrl+Shift+Sol Ok Sola doğru kelime kelime seçmek
Sağ Ok İmleci sağa kaydır
Shift+Sağ Ok İmleci seçimle birlikte sağa kaydır
Ctrl+Sağ Ok Bir sonraki kelimenin başlangıcına git
Ctrl+Shift+Sağ Ok Sağa doğru kelime kelime seçmek
Yukarı Ok İmleci bir satır yukarı taşı
Shift+Yukarı Ok Satırları yukarı doğru seçmek
Ctrl+Yukarı Ok İmleci bir önceki paragrafın başlangıcına taşımak
Ctrl+Shift+Yukarı Ok Paragrafın başlangıcını seçin. Bir sonraki tuş vuruşu seçimi bir önceki paragrafa genişletecektir.
Aşağı Ok İmleci bir alt satıra taşı
Shift+Aşağı Ok Satırları aşağı doğru seçmek
Ctrl+Aşağı Ok İmleci paragrafın sonuna taşı. Bir sonraki tuş vuruşu imleci sıradaki paragrafın sonuna taşır.
CtrlShift+Aşağı Ok Paragrafın sonunu seç. Bir sonraki tuş vuruşu seçimi sıradaki paragrafın sonuna kadar genişletir.
Home Satırın başlangıcına git
Shift+Home Satırın başlangıcına git ve seç
End Satırın sonuna git
Shift+End Satırın sonuna git ve seç
Ctrl+Home Slayttaki metin bloğunun başlangıcına git
Ctrl+Shift+Home Slayttaki metin bloğunun başlangıcına git ve seç
Ctrl+End Slayttaki metin bloğunun sonuna git
Ctrl+Shift+End Metnin sonuna git ve seç
Ctrl+Del Kelimenin sonuna kadar metni sil
Ctrl+Backspace Kelimenin başlangıcına kadar metni sil

Listede: mevcut paragrafın önündeki boş paragrafı sil

Ctrl+Shift+Del Cümlenin sonuna kadar metni sil
Ctrl+Shift+Backspace Cümlenin başlangıcına kadar metni sil

LibreOffice Impress için Kısayol Tuşları

Kısayol tuşları Efekt
Ok tuşu Seçilen nesne veya sayfa görünümünü ok yönünde taşır.
Ctrl+ Ok Tuşu Sayfa görünümü etrafında hareket ettirin.
Shift + sürükle Seçilen nesnenin yatay veya dikey hareketlerini kısıtlar.
Ctrl+ sürükle (Taşırken kopyala seçeneği aktif iken) Ctrl tuşlarına basılı tutun ve nesnenin bir kopyasını oluşturmak için nesneyi sürükleyin.
Alt Tuşu Nesneyi merkezden dışa doğru sürükleyerek çizmek veya yeniden boyutlandırmak için Alt tuşlarına basılı tutun.
Alttuşu+tıkla Halen seçili olan nesnenin arkasındaki nesneyi seç.
Alt+Shift+tıkla Halen seçili olan nesnenin önündeki nesneyi seç.
Shift+tıkla Komşu ögeleri veya bir metin parçasını seçin. Seçimin başında tıklayın, seçimin sonuna hareket edin ve tıklarken Shift'i basılı tutun.
Shift+sürükle (yeniden boyutlandırırken) Nesnenin oranını korumak maksadıyla bir nesneyi yeniden boyutlandırmak için sürüklerken Shift tuşuna basılı tutun.
Tab tuşu Oluşturulma sırasıyla nesneleri seçin.
Shift+Tab Oluşturulma sırasının tersiyle nesneleri seçin.
Vazgeç Geçerli kipten çık.
Giriş Bir sunumdaki bir yer tutucu nesneyi etkinleştirir (sadece çerçeve seçilmişse).
Ctrl+Enter Slayttaki sonraki metin nesnesine taşır.

Eğer slaytta metin nesnesi yoksa veya son metin nesnesindeyseniz yeni bir slayt geçerli slayttan sonra eklenir. Yeni slayt geçerli slayt ile aynı düzeni kullanır.

PageUp Önceki slayta geç. İlk slaytta çalışmaz.
PageDown Sonraki slaytı aç. Son slayt üzerinde işlev yok.

Slayt Sıralayıcıda Klavye ile dolaşmak

Kısayol tuşları Efekt
Home/End Odaklanmayı ilk/son slayta ayarla.
Sol/Sağ ok tuşları ya da Sayfa Yukarı/Aşağı Odaklanmayı sonraki/önceki slayta ayarla.
Giriş Etkin slayt ile Normal Kip'e değiştirin.

İlgili Konular

LibreOffice Impress'de Kısayol Tuşlarını Kullanmak

Kısayollar (LibreOffice Erişilebilirlik)