Kortkommandon för LibreOffice Impress

From LibreOffice Help
Jump to: navigation, search

I den här listan finns de kortkommandon som finns i LibreOffice Impress.

Dessutom gäller de allmänna tangentkombinationerna i LibreOffice.

Note.png Vissa kortkommandotangenter kan vara tilldelade ditt datorsystem. Tangenter som är tilldelade datorsystemet är inte tillgängliga för LibreOffice. Pröva att tilldela olika tangenter antingen för LibreOffice i Verktyg - Anpassa - Tangentbord eller i ditt datorsystem.

Funktionstangenter vid presentationsdokument

Tangentkombination Effekt
F2 Redigera text.
F3 Gå in i gruppering
Ctrl+F3 Lämna gruppering.
Skift+F3 Duplicera
F4 Position och storlek
F5 Visa bildpresentation.
Ctrl+Skift+F5 Navigator
F7 Rättstavningskontroll
Ctrl+F7 Synonymordlista
F8 Redigera punkter.
Ctrl+Skift+F8 Anpassa text till ramen.
F11 Formatmallar och formatering

Kortkommandon i bildskärmspresentationer

Tangentkombination Effekt
Esc Avsluta presentationen.
Blanksteg eller Högerpil eller Nedåtpil eller PageDown eller Retur eller N Spela upp nästa effekt (om det finns någon, gå annars till nästa bild).
Alt+PgDn Gå till nästa bild utan att spela upp effekter.
[siffra] + Retur Ange ett sidnummer och tryck på Retur för att gå direkt till den sidan.
Vänsterpil eller uppåtpil eller Page Up eller backsteg eller P Spela upp tidigare effekt igen. Om det inte finns någon tidigare effekt för den här bilden visar du nästa bild.
Alt+PgUp Gå till föregående bild utan att spela upp effekter.
Home Hoppa till den första bilden i presentationen.
End Hoppa till den sista sidan i presentationen.
Ctrl + PageUp Går till föregående bild.
Ctrl + PageDown Gå till nästa bild.
B eller . Visa svart skärmbild tills nästa tangent- eller mushjulshändelse.
W eller , Visa vit skärmbild tills nästa tangent- eller mushjulshändelse.

Kortkommandon i normalvyn

Tangentkombination Effekt
Plustangenten (+) Zooma in.
Minustangenten (-) Zooma ut.
Gånger(×) (numeriskt tangentbord) Anpassa till fönster.
Division(×) (numeriskt tangentbord) Zooma in aktuell markering.
Skift+Ctrl+Tabb Gruppera markerade objekt.
Skift+Ctrl+Alt+A Upphäv grupperingen i markerad grupp.
Ctrl + klicka Öppna en grupp så att du kan redigera de individuella objekten i gruppen. Klicka utanför gruppen när du vill gå tillbaka till normalvyn.
Skift+Ctrl+ K Kombination
Skift+Ctrl+ K Dela upp det markerade objektet. Den här kombinationen fungerar endast om objektet består av två eller flera kombinerade objekt.
Ctrl+Plustangenten Skicka framåt.
Skift+Ctrl+ Plustangenten Skicka framåt.
Ctrl+ Minustangenten Skicka bakåt.
Skift+Ctrl+Minustangenten Skicka bakåt.

Kortkommandon vid textredigering

Tangentkombination Effekt
Ctrl+Bindestreck(-) Användardefinierat bindestreck; ett bindestreck som du har infogat i ordet.
Ctrl+Skift+minustecken (-) Hårt bindestreck (används inte som bindestreck vid avstavning)
Ctrl+Skift+Blanksteg Fast mellanrum. Fasta mellanrum används inte för avstavning och expanderas inte om texten är justerad.
Skift+Retur Radbrytning utan nytt stycke
Vänsterpil Insättningspunkten åt vänster
Skift+Vänsterpil Insättningspunkten åt vänster med markering
CtrlVänsterpil Hoppa till ordets början
Ctrl+Skift+Vänsterpil Markera ord för ord åt vänster
Högerpil Insättningspunkten åt höger
Skift+Höger piltangent Insättningspunkten åt höger med markering
Ctrl+Högerpil Gå till början på nästa ord
Ctrl+Skift+Högerpil Markera ord för ord åt höger
Uppåtpil Flytta upp markören en rad
Skift+Uppåtpil Rad uppåt med markering
Ctrl+Uppåtpil Flytta markören till början av föregående stycke
Ctrl+Skift + Uppåtpil Markera till början av stycket. Nästa tangenttryckning utvidgar markeringen till början av föregående stycke.
Nedåtpil Rad nedåt
Skift+Nedåtpil Rad nedåt med markering
Ctrl+Nedåtpil Flytta markören till slutet av stycket. Nästa tangenttryckning flyttar markören till slutet av nästa stycke.
Ctrl+Skift+Nedåtpil Markera till slutet av stycket. Nästa tangenttryckning utvidgar markeringen till början av nästa stycke.
Home Hopp till början av raden
Skift+Home Markera till radens början
End Hopp till slutet av raden
Skift+End Markera till radens slut
Ctrl+Home Gå till början av textblocket i presentationsbilden
Ctrl+Skift+Home Markera och gå till början av bildens textblock
Ctrl+End Går till slutet av textblocket i presentationsbilden
Ctrl+Skift+End Hopp till slutet av dokumentet med markering
Ctrl+Del Raderar text till ordets slut
Ctrl+Backspace Raderar text till ordets början

I en lista: ta bort ett tomt stycke framför det aktuella stycket

Ctrl+Skift+Del Raderar text till meningens slut
Ctrl+Skift+Backspace Raderar text till meningens början

Kortkommandon för LibreOffice Impress

Tangentkombination Effekt
Piltangent Flyttar det markerade objektet eller diabildsvyn i pilens riktning.
Ctrl+Piltangent Flytta i sidvyn.
Skift + dra Begränsar rörligheten för det markerade objektet horisontellt eller vertikalt.
Ctrl + dra (med valet Kopiera vid förflyttning aktivt) Håll ned Ctrl-tangenten och dra för att kopiera objektet.
AltTangent Håll ned Alt för att ändra storlek på objekt genom att dra från objektets mitt och utåt.
Alt-tangenten + klicka Markera det objekt som ligger bakom det markerade objektet.
Alt+Skift + klicka Markera det objekt som ligger framför det markerade objektet.
Skift+klicka Markera intilliggande objekt eller textstycke. Klicka i början av en markering, gå till slutet av markeringen och håll ned Skift när du klickar.
Skift+dra (när du ändrar storlek) Du kan bibehålla objektets proportioner när du ändrar storlek på det genom att hålla ned Skift.
Tabbtangent Markera objekt i samma ordning som du skapade dem.
Skift+tabbtangent Markera objekt i omvänd ordning som du skapade dem.
Esc-tangent Gå ur aktuellt läge.
Retur Aktivera ett platshållarobjekt i en ny presentation (endast om ramen är markerad).
Ctrl+Retur Går till nästa textobjekt på sidan.

Om det inte finns några textobjekt när du trycker Ctrl+Retur infogas en ny sida med samma layout.

PageUp Växla till föregående bild. Ingen funktion på första bilden.
PageDown Växla till nästa bild. Ingen funktion på sista bilden.

Navigera med tangentbordet i Bildsortering

Tangentkombination Effekt
Home/End Flyttar fokus till första/sista bilden.
Vänsterpil/högerpil eller Page Up/Down Flyttar fokus till nästa/föregående bild.
Retur Ändra till normalläge med den aktuella bilden.

Närliggande ämnen

Använda kortkommandon i LibreOffice Impress

Kortkommandon (tillgänglighet i LibreOffice)