Tipke za bližnjice v LibreOffice Impress

From LibreOffice Help
Jump to: navigation, search

Sledi seznam tipk za bližnjice v modulu LibreOffice Impress.

Uporabite lahko tudi splošne tipke za bližnjice v LibreOffice.

Note.png Nekatere tipke za bližnjice so morda že dodeljene operacijskemu sistemu. Le-te zato ne bodo na voljo v LibreOffice. Poskusite dodeliti različne tipke v LibreOffice preko menija Orodja – Prilagodi – Tipkovnica ali namizja.

Funkcijske tipke za LibreOffice Impress

Tipke za bližnjico Učinek
F2 Uredi besedilo.
F3 Vstopi v skupino.
Krmilka+F3 Izhod iz skupine.
Dvigalka+F3 Podvoji
F4 Položaj in velikost
F5 Ogled projekcije.
Krmilka+dvigalka+F5 Krmar
F7 Preverjanje črkovanja
Krmilka+F7 Slovar sopomenk
F8 Uredi točke.
Krmilka+dvigalka+F8 Prilagodi velikost besedila okvirju.
F11 Slogi in oblikovanje

Tipke za bližnjice med projekcijo

Tipke za bližnjico Učinek
Ubežnica Zaključi predstavitev.
Preslednica ali smerna tipka desno ali smerna tipka navzdol ali naslednja stran ali vnašalka ali N Predvajaj naslednji učinek (če obstaja, sicer pojdi na naslednjo prosojnico).
Izmenjalka+naslednja stran Pojdi na naslednjo prosojnico brez predvajanja učinkov.
[številka] + vnašalka Vtipkajte številko prosojnice in pritisnite vnašalko za premik na prosojnico s to številko.
Smerna tipka levo ali navzgor ali prejšnja stran ali vračalka ali P Znova predvajaj prejšnji učinek. Če prejšnji učinek na tej prosojnici ne obstaja, pokaži prejšnjo prosojnico.
Izmenjalka+prejšnja stran Pojdi na prejšnjo prosojnico brez predvajanja učinkov.
Začetek Preskok na prvo prosojnico projekcije.
Konec Preskok na zadnjo prosojnico projekcije.
Krmilka + prejšnja stran Pojdi na prejšnjo prosojnico.
Krmilka + naslednja stran Pojdi na naslednjo prosojnico.
B ali . Prikaži črnino do naslednjega pritiska na tipko ali premika koleščka miške.
W ali , Prikaži belino do naslednjega pritiska na tipko ali premika koleščka miške.

Tipke za bližnjice v normalnem pogledu

Tipke za bližnjico Učinek
Tipka plus (+) Povečaj.
Tipka minus (-) Pomanjšaj.
Tipka krat (×) (numerična tipkovnica) Povečaj stran na velikost okna.
Tipka deljeno (÷) (numerična tipkovnica) Povečaj trenutni izbor.
Dvigalka+krmilka+G Združi izbrane predmete.
Dvigalka+krmilka+izmenjalka+A Razdruži izbrane predmete.
Krmilka + klik Vstop v skupino, tako da lahko urejate posamezne predmete v njej. S klikom zunaj skupine se vrnete na normalen pogled.
Dvigalka+krmilka+K Združi izbrane predmete.
Dvigalka+krmilka+K Razdruži izbrani predmet. Ta kombinacija deluje le na predmetu, ki je bil ustvarjen z združitvijo dveh ali več predmetov.
Krmilka+ tipka plus Premakni v ospredje.
Dvigalka+krmilka + tipka plus Pošlji naprej.
Krmilka+tipka minus Pošlji nazaj.
Dvigalka+krmilka+tipka minus Pošlji v ozadje.

Tipke za bližnjice pri urejanju besedila

Tipke za bližnjico Učinek
Krmilka+vezaj (-) Delilni vezaji; deljenje besed po vaših lastnih nastavitvah.
Krmilka+dvigalka+znak minus (-) Nedeljivi vezaj (ni uporabljen za ločevanje zlogov).
Krmilka+dvigalka+preslednica Nedeljivi presledki. Nedeljivi presledki niso na koncu vrstice in niso razširjeni, če je besedilo poravnano obojestransko.
Dvigalka+vnašalka Prelom vrstice brez spremembe odstavka
Puščica levo Premakne kazalko na levo
Dvigalka+smerna tipka levo Premakne kazalko z izbiro vred na levo
Krmilka+smerna tipka levo Skoči na začetek besede
Krmilka+dvigalka+smerna tipka levo Izbira na levo, besedo za besedo
Puščica desno Premakni kazalko na desno
Dvigalka+smerna tipka desno Premakni kazalko z izbiro na desno
Krmilka+smerna tipka desno Skoči na začetek naslednje besede
Krmilka+dvigalka+smerna tipka desno Izbira na desno, besedo za besedo
Puščica navzgor Premakne kazalko eno vrstico navzgor
Dvigalka+smerna tipka navzgor Izbiranje vrstic v smeri navzgor
Krmilka+smerna tipka navzgor Premakne kazalko na začetek prejšnjega odstavka.
Krmilka+dvigalka+smerna tipka navzgor Izbere besedilo do začetka odstavka. Naslednji pritisk tipke razširi izbor do začetka prejšnjega odstavka.
Puščica navzdol Premakne kazalko navzdol za eno vrstico
Dvigalka+smerna tipka navzdol Izbiranje vrstic v smeri navzdol
Krmilka+smerna tipka navzdol Premakne kazalko do konca odstavka. Naslednji pritisk tipke premakne kazalko do konca naslednjega odstavka.
Krmilka+dvigalka+smerna tipka navzdol Izbere besedilo do konca odstavka. Naslednji pritisk tipke razširi izbor do konca naslednjega odstavka.
Začetek Skoči na začetek vrstice
Dvigalka+začetek Skoči in izberi do začetka vrstice
Konec Skoči na konec vrstice
Dvigalka+konec Skoči in izberi do konca vrstice
Krmilka+začetek Skoči na začetek besedilnega bloka na prosojnici
Krmilka+dvigalka+začetek Skoči in izbere besedilo do začetka besedilnega bloka na prosojnici
Krmilka+konec Skoči na konec besedilnega bloka na prosojnici
Krmilka+dvigalka+konec Skoči in izbere besedilo do konca dokumenta
Krmilka+brisalka Izbriše besedilo do konca besede
Krmilka+vračalka Izbriše besedilo do začetka besede

V seznamu: izbriše prazen odstavek pred trenutnim odstavkom

Krmilka+dvigalka+brisalka Izbriše besedilo do konca stavka
Krmilka+dvigalka+vračalka Izbriše besedilo do začetka stavka

Tipke za bližnjice v LibreOffice Impress

Tipke za bližnjico Učinek
Smerna tipka Premakne izbrani predmet ali pogled strani v smeri puščice.
Krmilka + smerna tipka Pomakne pogled strani v smeri puščice.
Pritisnjena dvigalka in vlečenje miške Premakne izbran predmet zgolj vodoravno ali navpično v smeri puščice.
Krmilka + vlečenje (z aktivirano možnostjo Kopiranje med premikanjem) Držite pritisnjeno krmilko in povlecite predmet, tako da se ustvari kopija predmeta.
Izmenjalka Pritisnite izmenjalko med risanjem ali spreminjanjem velikosti predmeta z vlečenjem iz sredine predmeta navzven.
Izmenjalka+klik Izbere predmet za trenutno izbranim predmetom.
Izmenjalka+dvigalka+klik Izbere predmet pred trenutno izbranim predmetom.
Dvigalka+klik Izbere soležne elemente ali odlomke besedila. Kliknite na začetek izbire, se premaknite na konec izbire in nato držite pritisnjeno dvigalko in kliknite na izbiro.
Dvigalka+vlečenje (pri spreminjanju velikosti) Držite pritisnjeno dvigalko med vlečenjem predmeta, ki mu želite spremeniti velikost, in razmerje velikosti se bo ohranilo.
Tabulatorka Izbere predmete v vrstnem redu nastanka.
Dvigalka+tabulatorka Izbere predmete v obratnem vrstnem redu nastanka.
Ubežnica Uporabi trenutni način.
Vnašalka Aktivirajte ogrado predmeta v novi predstavitvi (le če je izbran okvir).
Krmilka+vnašalka Premik na naslednji predmet z besedilom na prosojnici.

Če na prosojnici ni predmetov ali če ste dosegli zadnji predmet z besedilom, je vstavljena nova prosojnica za trenutno. Nova prosojnica ima enako postavitev kot trenutno izbrana prosojnica.

Prejšnja stran Skok na prejšnjo prosojnico. Ne deluje na prvi prosojnici.
Naslednja stran Skok na naslednjo prosojnico. Ne deluje na zadnji prosojnici.

Krmarjenje s tipkovnico pri razvrščanju prosojnic

Tipke za bližnjico Učinek
Začetek/Konec Postavi pozornost na prvo/zadnjo prosojnico.
Smerna tipka levo/desno ali Prejšnja stran/Naslednja stran Postavi pozornost na naslednjo/prejšnjo prosojnico.
Vnašalka Preklopi v navadni način z aktivno prosojnico.

Podobne teme

Uporaba tipk za bližnjice v LibreOffice Impress

Tipke za bližnjice (dostopnost LibreOffice)