Skróty klawiaturowe w LibreOffice Impress

From LibreOffice Help
Jump to: navigation, search

Poniżej znajduje się lista skrótów klawiaturowych dostępnych w LibreOffice Impress.

Możesz używać także ogólnych skrótów klawiaturowych LibreOffice.

Note.png Niektóre skróty klawiaturowe mogą być przypisane do systemu. Klawisze przypisane do systemu nie są dostępne w pakiecie LibreOffice. Spróbuj przypisać inne klawisze w pakiecie LibreOffice, korzystając z menuNarzędzia - Dostosuj - Klawiatura lub w systemie.

Klawisze funkcyjne w LibreOffice Impress

Skróty klawiaturowe Efekt
F2 Edycja tekstu.
F3 Wejdź do grupy.
Ctrl+F3 Wyjdź z grupy.
Shift + F3 Duplikuj
F4 Pozycja i rozmiar
F5 Rozpocznij Pokaz slajdów.
Ctrl+F5 Nawigator
F7 Pisownia
Ctrl+F7 Wyrazy bliskoznaczne
F8 Edycja punktów.
Ctrl+Shift+F8 Dopasuj tekst do ramki.
F11 Style i formatowanie

Skróty klawiaturowe w czasie Pokazu slajdów

Skróty klawiaturowe Efekt
Esc Koniec prezentacji.
Spacja lub Strzałka w prawo lub Strzałka w dół lub Page Down lub Enter lub Return lub N Odtwórz następny efekt (jeśli jest, jeśli nie, przejdź do następnego slajdu).
Alt+Page Down Następnego slajd (bez efektu przejścia).
[numer] + Enter Po naciśnięciu klawisza Enter przechodzi do podanego numeru slajdu.
Strzałka w lewo lub strzałka w górę lub klawisz Page Up lub klawisz Backspace lub klawisz P Ponownie odtwarza poprzedni efekt (począwszy od 4 aktualizacji produktu). Jeśli slajd nie zawiera poprzedniego efektu, wyświetla poprzedni slajd.
Alt+Page Up Poprzedni slajd (bez efektu przejścia).
Home Przeskakuje do pierwszego slajdu.
End Przeskakuje do ostatniego slajdu.
Ctrl+ Page Up Poprzedni slajd.
Ctrl+ Page Down Następny slajd.
B lub . Włącza czarny ekran.
W lub , Włącza biały ekran.

Skróty klawiaturowe w Widoku normalnym

Skróty klawiaturowe Efekt
Plus (+) Powiększenie.
Minus (-) Pomniejszenie.
Gwiazdka (*) (klawiatura numeryczna) Dopasuj stronę do okna.
Dzielenie (/) (klawiatura numeryczna) Powiększenie bieżącego zaznaczenia.
Shift+Ctrl+G Grupowanie zaznaczonych obiektów.
Shift+Ctrl+Alt+A Rozgrupowanie zaznaczonej grupy.
Ctrl+ click Wchodzi do grupy. Możliwa jest edycja poszczególnych obiektów. Kliknij poza grupą aby powrócić do zwykłego widoku.
Shift+Ctrl+ K Zespalaj zaznaczone obiekty.
Shift+Ctrl+ K Podziel zaznaczony obiekt. Ten skrót działa jedynie gdy zaznaczony obiekt został utworzony przez zespolenie innych obiektów.
Ctrl+Plus (+) Przesuń do przodu.
Shift+Ctrl+ klawisz plus Przesuń na wierzch.
Ctrl+ klawisz minus Przesuń do tyłu.
Shift+Ctrl+ klawisz minus Przesuń na spód.

Skróty klawiszowe w trakcie edycji tekstu

Skróty klawiaturowe Efekt
Ctrl+Minus(-) Łączniki miękkie; dzielenie wyrazów zdefiniowane przez użytkownika.
Ctrl+Shift+Minus (-) Nierozdzielający łącznik (nieużywany przy dzieleniu wyrazów)
Ctrl+Shift+Spacja Nierozdzielające spacje. Nierozdzielające spacje nie są używane do dzielenia wyrazów i nie są rozszerzane w tekście wyrównanym do lewej i prawej.
Shift+Enter Podział wiersza bez zmiany akapitu
Strzałka w lewo Przesuń kursor w lewo
Shift+Strzałka w lewo Przesuń kursor w lewo zaznaczając
Ctrl+Strzałka w lewo Przejdź na początek słowa
Ctrl+Shift+Strzałka w lewo Zaznaczanie w lewo słowo po słowie
Strzałka w prawo Przesuń kursor w prawo
Shift+Strzałka w prawo Przesuń kursor w prawo zaznaczając
Ctrl+Strzałka w prawo Przejdź na początek następnego słowa
Ctrl+Shift+Strzałka w prawo Zaznaczanie w prawo słowo po słowie
Strzałka w górę Przesuń kursor w górę o jedną linię
Shift+Strzałka w górę Zaznacz wiersze kierując się ku górze
Ctrl+Strzałka w górę Przesuń kursor na początek poprzedniego akapitu
Ctrl+Shift+Strzałka w górę Zaznacz początek akapitu. Następne wciśnięcie klawisza rozszerzy zaznaczenie do początku poprzedniego akapitu
Strzałka w dół Przesuwa kursor w dół o jeden wiersz
Shift+Strzałka w dół Zaznacza wiersze kierując się ku dołowi
Ctrl+Strzałka w dół Przenieś kursor na koniec akapitu. Następne naciśnięcie klawisza spowoduje przeniesienie kursora na koniec następnego akapitu.
Ctrl+Shift+Strzałka w dół Zaznaczenie do końca akapitu. Następnie naciśnięcie klawisza spowoduje rozszerzenie zaznaczenia o kolejny akapit.
Home Przejdź na początek wiersza
Shift+Home Przejdź i zaznacz początek wiersza
End Przejdź na koniec wiersza
Shift+End Przejdź i zaznacz koniec wiersza
Ctrl+Home Przejdź na początek bloku tekstowego w slajdzie
Ctrl+Shift+Home Przejdź i zaznacz tekst na początku bloku tekstowego w slajdzie
Ctrl+End Przejdź na koniec bloku tekstowego w slajdzie
Ctrl+Shift+End Przejdź i zaznacz tekst na końcu dokumentu
Ctrl+Del Usuń tekst do końca słowa
Ctrl+Backspace Usuń tekst do początku słowa

Na liście: usuń pusty akapit na początku bieżącego akapitu

Ctrl+Shift+Del Usuń tekst do końca zdania
Ctrl+Shift+Backspace Usuń tekst do początku zdania

Skróty klawiaturowe w LibreOffice Impress

Skróty klawiaturowe Efekt
Strzałki Przesuwa zaznaczony obiekt na stronie lub widok strony w kierunku wskazywanym przez strzałki.
Ctrl+Strzałka Przesuwa widok strony w kierunku wskazywanym przez strzałki.
Shift+Przeciągnij Ogranicza przesuwanie do kierunków będących wielokrotnością kąta 45 stopni.
Ctrl+ przeciągnięcie (z włączoną opcją Kopiuj przy przenoszeniu) Aby uzyskać kopię obiektu przytrzymaj klawisz Ctrl i przeciągnij obiekt.
Klawisz Alt Przytrzymaj naciśnięty klawisz Alt, aby narysować lub zmienić rozmiar obiektów, przeciągając mysz od środka na zewnątrz obiektu.
Klawisz Alt + kliknięcie Zaznacza obiekt znajdujący się za zaznaczonym obiektem.
Klawisze Alt+Shift+kliknięcie Zaznacza obiekt znajdujący się przed zaznaczonym obiektem.
Shift+Kliknij Zaznacza pobliskie obiekty lub fragment tekstu. Kliknij pierwszy z obiektów, które chcesz zaznaczyć lub kliknij początek tekstu. Przesuń wskaźnik nad ostatni obiekt lub końcowy fragment tekstu, przytrzymaj Shift i kliknij ponownie.
Shift+Przeciągnij (podczas zmiany rozmiaru) Aby podczas zmiany rozmiaru zachować proporcje obiektu przytrzymaj klawisz Shift.
Tab Zaznacza obiekty w kolejności, w której były tworzone.
Shift + Tab Zaznacza obiekty w kolejności odwrotnej niż były tworzone.
Escape Wychodzi z bieżącego trybu.
Enter Aktywuje obszar obiektu w nowej prezentacji (tylko jeżeli jest zaznaczona ramka).
Ctrl+Enter Przechodzi do następnego tekstowego obiektu.

Jeżeli slajd nie zawiera obiektów tekstowych albo jeżeli osiągnięto ostatni obiekt tekstowy po bieżącym slajdzie wstawiany jest nowy slajd. Wstawiony slajd posiada układ bieżącego slajdu.

PageUp Przejdź do poprzedniego slajdu. Nie działa na pierwszym slajdzie.
PageDown Przejdź do następnego slajdu. Nie działa na ostatnim slajdzie.

Klawisze nawigacji w widoku sortowania slajdów

Skróty klawiaturowe Efekt
Home/End Przesuwa zaznaczenie do pierwszego/ostatniego slajdu.
Klawisz strzałki w lewo/prawo lub Page Up/Down Przesuwa zaznaczenie do następnego/poprzedniego slajdu.
Enter Zmień na tryb normalny z aktywnego slajdu.

Tematy pokrewne

Używanie skrótów klawiaturowych w LibreOffice Impress

Skróty klawiaturowe (ułatwienia dostępu w pakiecie LibreOffice)