Sneltoetsen voor LibreOffice Impress

From LibreOffice Help
Jump to: navigation, search

Dit is een lijst met sneltoetsen voor LibreOffice Impress.

U kunt ook de algemene sneltoetsen in LibreOffice gebruiken.

Note.png Sommige sneltoetsen kunnen aan uw bureaubladsysteem toegewezen zijn. LibreOffice kan deze toetsen niet gebruiken. Wijs andere toetsen toe aan LibreOffice in Extra - Aanpassen - Toetsenbord, of in uw bureaubladsysteem.

Functietoetsen voor LibreOffice Impress

Sneltoetsen Effect
F2 Tekst bewerken.
F3 Groepering betreden.
Ctrl+F3 Groepering verlaten.
Shift+F3 Dupliceren
F4 Positie en grootte
F5 Presentatie weergeven.
Ctrl+Shift+F5 Navigator
F7 Spellingcontrole
Ctrl+F7 Synoniemenlijst
F8 Punten bewerken.
Ctrl+Shift+F8 Tekst aanpassen aan frame.
F11 Stijlen en opmaak

Sneltoetsen in presentaties

Sneltoetsen Effect
Esc Presentatie beëindigen.
Spatiebalk of rechterpijltoets of pijl omlaag of Page Down of Enter of Return of N Speel het volgende effect af (indien aanwezig, anders naar volgende dia).
Alt+PageDown Ga naar de volgende dia zonder effecten af te spelen.
[cijfer] + Enter Typ het nummer van een dia en druk op Enter om naar de dia te gaan.
Linkerpijltoets of pijl omhoog of Page Up of Backspace of P Vorig effect nogmaals afspelen. Als deze dia geen eerder effect bevat, vorige dia weergeven.
Alt+PageUp Ga naar de vorige dia zonder effecten af te spelen.
Home Naar de eerste dia van de presentatie gaan.
End Naar de laatste dia van de presentatie gaan.
Ctrl+ Pagina Omhoog Naar de vorige dia gaan.
Ctrl+ Pagina Omlaag Naar de volgende dia gaan.
B of . Toon zwart scherm tot de volgende toetsaanslag of muiswielactie.
W of , Toon wit scherm tot de volgende toetsaanslag of muiswielactie.

Sneltoetsen in de normale weergave

Sneltoetsen Effect
Toets + Inzoomen.
Toets - Uitzoomen.
Maal(×) Toets (numeriek toetsenblok) Pagina in venster passen.
Delen(÷) Toets (numeriek toetsenblok) Inzoomen op huidige selectie.
Shift+Ctrl+G Geselecteerde objecten groeperen.
Shift+Ctrl+Alt+A Groepering van geselecteerde groep opheffen.
Ctrl + klik Open een groepering zodat u de afzonderlijke objecten van de groepering kunt bewerken. Klik buiten de groepering om terug te gaan naar de normale weergave.
Shift+Ctrl+ K Geselecteerde objecten samenvoegen.
Shift+Ctrl+ K Geselecteerd object splitsen. Deze combinatie werkt alleen voor een object dat is gemaakt door samenvoeging van twee of meer objecten.
Ctrl+ toets + Vooraan plaatsen.
Shift+Ctrl+ toets + Naar voren brengen.
Ctrl+ toets - Naar achteren zetten.
Shift+Ctrl+ toets - Achteraan plaatsen.

Sneltoetsen voor het wijzigen van tekst

Sneltoetsen Effect
Ctrl+Hyphen(-) Zachte afbreekstreepjes; woordafbreking door u ingesteld.
Ctrl+Shift+minus sign (-) Niet-afbrekend streepje (wordt niet gebruikt voor woord-afbreking)
Ctrl+Shift+Space Vaste spatie. Vaste spatie Niet-afbrekende spaties worden niet gebruikt voor woordafbreking en worden niet uitgebreid als de tekst gerechtvaardigd is.
Shift+Enter Regeleinde zonder alineawijziging
Pijl naar links Verplaats cursor naar links
Shift+Arrow Left Verplaats de cursor met de selectie naar links
Ctrl+Arrow Left Ga naar het begin van het woord
Ctrl+Shift+Arrow Left Woord voor woord naar links selecteren
Pijl naar rechts Verplaats de cursor naar rechts
Shift+Arrow Right Verplaats de cursor met selectie naar rechts
Ctrl+Arrow Right Ga naar het begin van het volgende woord
Ctrl+Shift+Arrow Right Woord voor woord selecteren naar rechts
Pijl omhoog Verplaats de cursor één regel omhoog
Shift+Arrow Up Regels omhoog selecteren
Ctrl+Arrow Up Verplaats cursor naar het begin van de vorige alinea
Ctrl+Shift+Arrow Up Selecteer tot aan het begin van de alinea. De volgende toetsaanslag breidt de selectie uit naar het begin van de vorige alinea
Pijl omlaag Verplaats de cursor één regel omlaag
Shift+Arrow Down Selecteer regels in naar beneden
Ctrl+Arrow Down Verplaat de cursor naar het einde van de alinea. De volgende toetsaanslag verplaatst de cursor naar het einde van de volgende alinea
CtrlShift+Pijl omlaag Selecteer tot aan het einde van de alinea. De volgende toetsaanslag breidt de selectie uit naar het einde van de volgende alinea
Home Ga naar het begin van de regel
Shift+Home Ga naar en selecteer tot aan het begin van een regel
End Ga naar het einde van de regel
Shift+End Ga naar en selecteer tot aan het einde van de regel
Ctrl+Home Ga naar het begin van het teksblok in de dia
Ctrl+Shift+Home Ga naar en selecteer tekst tot aan het begin van het tekstblok in de dia
Ctrl+End Ga naar het eind van het tekstblok in de dia
Ctrl+Shift+End Ga naar en selecteer tekst tot aan het eind van het tekstblok in de dia
Ctrl+Del Verwijder tekst tot aan het eind van het woord
Ctrl+Backspace Verwijder tekst tot aan het begin van het woord

In een lijst: verwijder een lege alinea vóór de huidige alinea

Ctrl+Shift+Del Verwijder tekst tot aan het einde van de zin
Ctrl+Shift+Backspace Verwijder tekst tot aan het begin van de zin

Sneltoetsen voor LibreOffice Impress

Sneltoetsen Effect
Pijltoets Verplaatst het geselecteerde object of de paginaweergave in de richting van de pijl.
Ctrl+ pijltoets Navigeren in de paginaweergave.
Shift + slepen Beperkt verplaatsing van het geselecteerde object horizontaal of verticaal.
Ctrl+ slepen(met de optie Copy when moving actief) Houd Ctrl ingedrukt en sleep een object om er een kopie van te maken.
Alt-toets Houd Alt ingedrukt om objecten te tekenen of een ander formaat te geven door vanuit het midden van het object naar buiten te slepen.
Alt-toets+klikken Het object achter het geselecteerde object selecteren.
Alt+Shift+klikken Het object vóór het geselecteerde object selecteren.
Shift+klikken Aangrenzende items of een tekstpassage selecteren. Klik aan het begin en vervolgens aan het eind van de te selecteren tekst, en houd bij de tweede klik Shift ingedrukt.
Shift+slepen (bij het aanpassen van de grootte) Houd Shift tijdens het slepen ingedrukt om de grootte van een object te wijzigen met behoud van de verhoudingen.
Tab-toets Objecten selecteren in de volgorde waarin ze zijn gemaakt.
Shift+Tab Objecten in omgekeerde volgorde selecteren: van het laatst gemaakte naar het eerst gemaakte.
Esc-toets Huidige modus afsluiten.
Enter Een tijdelijke aanduiding in een nieuwe presentatie activeren (alleen als het frame is geselecteerd).
Ctrl+Enter Naar het volgende tekstobject op de dia gaan.

Als er geen tekstobjecten op de dia staan of als u het laatste tekstobject hebt bereikt, wordt een nieuwe dia ingevoegd na de huidige dia. De nieuwe dia heeft dezelfde lay-out als de huidige dia.

Volgende pagina Schakelt over naar de vorige dia. Geen functie bij de eerste dia.
Vorige pagina Schakelt over naar de volgende dia. Geen functie bij de laatste dia.

Navigeren met het toetsenbord in Diasorteerder

Sneltoetsen Effect
Home/End Stelt de focus in op de eerste/laatste dia.
Links/rechts pijltoetsen of pagina omhoog/omlaag Stelt de focus in op de volgende/vorige dia.
Enter Overschakelen naar de normale modus met de actieve dia.

Verwante onderwerpen

Sneltoetsen gebruiken in LibreOffice Impress

Snelkoppelingen (LibreOffice-toegankelijkheid)