Hurtigtaster for LibreOffice Impress

From LibreOffice Help
Jump to: navigation, search

Her følger en liste over hurtigtaster for LibreOffice Impress.

Du kan også bruke de generelle hurtigtastene i LibreOffice.

Note.png Noen av hurtigtastene kan være tildelt bestemte funksjoner i skrivebordsmiljøet du bruker. Da vil disse tastene kanskje ikke fungere som forventet i LibreOffice. Du kan løse dette problemet ved å velge andre hurtigtaster, enten for LibreOffice ved hjelp av Verktøy → Tilpass → Tastatur, eller i skrivebordsmiljøet.

Funksjonstaster for LibreOffice Impress

Hurtigtaster Effekt
F2 Rediger tekst.
F3 Gå inn i gruppe.
Ctrl+F3 Forlat gruppe.
Shift+F3 Kopier
F4 Plassering og størrelse
F5 Vis lysbildepresentasjon.
Ctrl+F5 Dokumentstruktur
F7 Stavekontroll
Ctrl+F7 Synonymordliste
F8 Rediger punkter.
Ctrl+Skift+F8 Tilpass tekst til ramme.
F11 Stiler og formatering

Hurtigtaster i presentasjoner

Hurtigtaster Effekt
Esc Avslutt presentasjon.
Mellomromstast eller pil høyre eller pil ned eller Page Down eller Enter eller Linjeskift eller N Spill av neste effekt (hvis finnes, ellers gå til neste lysbilde).
Alt+Page Down Gå til neste lysbilde uten å spille av effekter.
[nummer] + Enter Skriv et nummer på et lysbilde, og trykk Enter for å gå til lysbildet.
Venstre pil eller Pil opp eller Page Up eller rettetast eller P Spill av forrige effekt på nytt. Hvis ingen tidligere effekter finnes på dette lysbildet, vil forrige lysbildet bli vist.
Alt+Page Up Gå til det forrige lysbildet uten å spille av effekter.
Home Hopp til første lysbilde i presentasjonen.
End Hopp til det siste lysbildet i lysbildepresentasjonen.
Ctrl+ Plus-tast Gå til det forrige lysbildet.
Ctrl+ Plus-tast Gå til det neste lysbildet.
B eller . Vis svart skjerm inntil neste taste- eller musehjulhendelse.
W eller , Vis hvit skjerm inntil neste taste- elle musehjulhendelse.

Hurtigtaster i «Normalvisning»

Hurtigtaster Effekt
Pluss(+)-tast Vis større
Minus(-)-tast Vis mindre.
Gange(×)-tast (numerisk tastatur) Tilpass side til vindu.
Divisjonstast (÷) på numerisk tastatur Vis aktuelt utvalg større.
Shift+Ctrl+G Gruppering av valgte objekter.
Shift+Ctrl+Alt+A Opphev gruppering av valgt gruppe.
Ctrl+ Plus-tast Gå inn i en gruppe så du kan redigere de enkelte objektene i gruppa. Klikk utenfor gruppa for å gå tilbake til vanlig visning.
Shift+Ctrl+G Kombiner valgte objekter.
Shift+Ctrl+G Del opp valgt objekt. Denne kombinasjonen virker bare på et objekt, som ble opprettet ved å kombinere to eller flere objekter.
Ctrl+ Plus-tast Flytt fremst.
Ctrl+ Plus-tast Flytt framover
Ctrl+ Plus-tast Flytt bakover.
Ctrl+ Plus-tast Plasser bakerst.

Hurtigtaster ved redigering av tekst

Hurtigtaster Effekt
Ctrl+Enter Tilpassede bindestreker og orddeling
Ctrl+F5 Hard bindestrek (blir ikke brukt i orddeling)
Ctrl+F5 Hardt mellomrom. Harde mellomrom blir brukt i orddeling, og blir ikke utvidet dersom teksten er blokkjustert.
Shift + Enter Linjeskift uten nytt avsnitt
Pil venstre Flytt skrivemerket til venstre
Shift+Pil venstre Flytt skrivemerket til venstre, og merk samtidig tekst
Alt-tast Gå til slutten av ordet
Alt+Shift+klikk Merk ord for ord mot venstre
Pil høyre Flytt skrivemerket til høyre
Shift + Pil høyre Flytt skrivemerket til høyre, og merk samtidig tekst
Alt+Page Up Gå til begynnelsen av neste ord
Alt+Shift+klikk Merk ord for ord mot høyre
Pil opp Flytt skrivemerket en linje oppover
Shift + Pil opp Merk linjer oppover
Alt+Page Up Flytt skrivemerket til begynnelsen av forrige avsnitt
Alt+Shift+klikk Marker til begynnelsen av avsnittet. Neste tastetrykk vil utvide markeringa til begynnelsen av forrige avsnitt.
Pil ned Flytt skrivemerket en linje nedover
Shift + Pil ned Merk linjer nedover
Alt+Page Down Flytter markøren til slutten av avsnittet. Neste tastetrykk flytter markøren til slutten av det neste avsnittet
Alt+Shift+Pil ned Marker til slutten av avsnittet. Neste tastetrykk vil utvide markeringa til slutten av neste avsnitt.
F11 Gå til begynnelsen av linja
F11 Gå og merk til begynnelsen av linja
F11 Gå til slutten av linja
F11 Gå og merk til slutten av linja
Ctrl+F3 Gå til starten av en tekstblokk i et lsysbilde.
Ctrl+F3 Marker og gå til starten av en tekstblokk i et lysbilde
Ctrl+F3 Gå til slutten av tekstblokken i lysbildet
Ctrl+F3 Gå og merk til slutten av dokumentet
Alt-tast Slett tekst til slutten av ordet
Alt+Page Up Slett tekst til begynnelsen av ordet

I en liste: Slett et tomt avsnitt før det gjeldende avsnittet

Ctrl+F5 Slett tekst til slutten av setninga.
Ctrl+F5 Slett tekst til begynnelsen av setninga.

Hurtigtaster for LibreOffice Impress

Hurtigtaster Effekt
Piltast Flytter det valgte objektet eller sidevisningen i pilens retning.
Ctrl+ Plus-tast Flytt omkring i sidevisningen.
Shift + dra Begrenser bevegelsen av det valgte objektet vannrett eller loddrett.
Ctrl+ dra (med valget Kopier ved flytting aktivert). HoldCtrlnede og dra et objekt for å lage en kopi av objektet.
Alt-tast Hold Alt nede for å tegne eller skifte størrelse på objekter ved å dra fra midten av objektet og utad.
Alttast+klikk Velg objektet bak det valgte objektet.
Alt+Shift+klikk Merk objektet foran det valgte objektet.
Shift+klikk Merk nærliggende punkter eller en tekstpassage. Klikk ved begynnelsen av merkingen, flytt til slutten av merken og hold så «Shift» nede mens du klikker.
Skift+trekk (ved endring av størrelse) Hold «Shift» nede, mens du drar for å endre størrelse på et objekt for å beholde proporsjonene til objektet.
Tabulator-tast Merk objekter i samme rekkefølge som de ble opprettet i.
Shift+Tabulator Merk objekter i motsatt rekkefølge av hva de ble opprettet i.
Escape Avslutt aktuelt modus.
Enter Ta i bruk et plassholderobjekt i en ny presentasjon (bare hvis ramma er valgt).
Ctrl+Enter Flytter til neste tekstobjekt på lysbildet.

Hvis det ikke er noen tekstobjekter på lysbildet, eller hvis du har nådd det siste tekstobjektet, vil ett nytt lysbilde bli satt inn etter det gjeldende lysbildet. Det nye lysbilde bruker samme oppsett som det gjeldende lysbildet.

Page Up Skift til det forrige lysbildet. Ingen funksjon på det første lysbildet.
Page Down Skift til det neste lysbildet. Ingen funksjon på det siste lysbildet.

Naviger med tastaturet i Lysbildesortering

Hurtigtaster Effekt
Hjem/Slutt Sett fokus til det første/siste lysbildet.
Pil venstre/pil høyre eller Side Opp/Ned Sett fokus til det neste eller det forrige lysbildet
Enter Bytt til normalmodus for det aktive lysbildet.

Lignende emner

Bruk av hurtigtaster i LibreOffice Impress

Hurtigtaster (LibreOffice Tilgjengelighet)