A LibreOffice Impress gyorsbillentyűi

From LibreOffice Help
Jump to: navigation, search

A LibreOffice Impress programban használható gyorsbillentyűk:

A LibreOffice általános gyorsbillentyűi itt is alkalmazhatók.

Note.png Egyes billentyűparancsok már foglaltak lehetnek az asztali környezetben. Az asztali környezet által lefoglalt billentyűparancsok nem működnek a LibreOffice-ban. Próbáljon más billentyűket hozzárendelni a LibreOffice-hoz az Eszközök – Testreszabás - Billentyűzet panelen, illetve az asztali környezetben.

A LibreOffice Impress funkcióbillentyűi

Gyorsbillentyűk Hatás
F2 Szöveg szerkesztése
F3 Belépés a csoportba.
Ctrl+F3 Kilépés a csoportból.
Shift+F3 Megkettőzés
F4 Pozíció és méret
F5 Diavetítés elindítása
Ctrl+Shift+F5 Navigátor
F7 Helyesírás-ellenőrzés
Ctrl+F7 Szókincstár
F8 Pontok szerkesztése
Ctrl+Shift+F8 Szöveg kitölti a keretet
F11 Stílusok és formázás

Gyorsbillentyűk a diavetítés során

Gyorsbillentyűk Hatás
Esc Bemutató vége
Szóköz vagy Jobbra nyíl vagy Lefelé nyíl vagy Page Down vagy Enter vagy Return vagy N Következő hatás lejátszása (ha van, különben ugrás a következő diára).
Alt + Page Down Ugrás a következő diára átvezető hatások nélkül.
[szám] + Enter Írja be egy dia számát, majd nyomja meg az Entert a megadott diára ugráshoz.
Balra nyíl vagy Felfelé nyíl vagy Page Up vagy Backspace vagy P Újra lejátssza az előző hatást. Ha nem volt előző hatás a dián, akkor az előző diát jeleníti meg.
Alt + Page Up Ugrás az előző diára átvezető hatások nélkül.
Home Ugrás a diavetítés első diájára
End Ugrás a diavetítés utolsó diájára
Ctrl + Page Up Ugrás az előző diára
Ctrl + Page Down Ugrás a következő diára
B vagy . Fekete képernyő megjelenítése a következő billentyű- vagy egérgörgő-eseményig.
W vagy , Fehér képernyő megjelenítése a következő billentyű- vagy egérgörgő-eseményig.

Gyorsbillentyűk a Normál nézetben

Gyorsbillentyűk Hatás
Plusz (+) billentyű Nagyítás
Mínusz (-) billentyű Kicsinyítés
Szorzás(*) billentyű (numerikus billentyűzet) Oldal kitöltése az ablakban
Osztás (/) gomb (numerikus billentyűzet) Aktuális kijelölés nagyítása
Shift+Ctrl+G Kijelölt objektumok csoportba rendezése
Shift+Ctrl+Alt+A Kijelölt csoport szétbontása
Ctrl + kattintás Belép egy csoportba, így a csoport egyes elemei módosíthatóvá válnak. A normál nézetbe visszatéréshez kattintson a csoporton kívülre.
Shift+Ctrl+K Kijelölt objektumok összevonása
Shift+Ctrl+K Kijelölt objektum felosztása. Ez a billentyűparancs csak más objektumok egyesítésével létrehozott objektumokon működik.
Ctrl+ Plusz billentyű Előrehozás
Shift+Ctrl + Plusz billentyű Előrébb hozás
Ctrl + Mínusz billentyű Hátrébb küldés
Shift+Ctrl + Mínusz billentyű Hátraküldés

Gyorsbillentyűk szöveg szerkesztéséhez

Gyorsbillentyűk Hatás
Ctrl+Kötőjel(-) Lágy kötőjelek; elválasztás beállítása
Ctrl+Shift+Mínuszjel (-) Nem törő kötőjel (nem használandó elválasztásnál)
Ctrl+Shift+Szóköz Nem törő szóközök. A nem törő szóközök nem törnek elválasztásnál, és nem nyújtódnak meg sorkizárt szöveg esetében.
Shift+Enter Sortörés bekezdésmódosítás nélkül
Balra nyíl Kurzor mozgatása balra
Shift+Balra nyíl Kurzor mozgatása balra, kijelöléssel
Ctrl+Felfelé nyíl Ugrás a szó elejére
Ctrl+Shift+Balra nyíl Kijelölés balra szavanként
Jobbra nyíl Kurzor léptetése jobbra
Shift+Jobbra nyíl Kurzor mozgatása jobbra, kijelöléssel
Ctrl+Jobbra nyíl Ugrás a következő szó elejére
Ctrl+Shift+Jobbra nyíl Kijelölés jobbra szavanként
Felfelé nyíl Kurzor elmozdítása egy sorral feljebb
Shift+Felfelé nyíl Sorok kijelölése felfelé
Ctrl+Felfelé nyíl Kurzor mozgatása az előző bekezdés elejére.
Ctrl+Shift+Felfelé nyíl Kijelölés a bekezdés elejéig. A következő billentyűlenyomás kiterjeszti a kijelölést az előző bekezdés elejéig.
Lefelé nyíl Kurzor áthelyezése egy sorral lejjebb
Shift+Lefelé nyíl Sorok kijelölése lefelé
Ctrl+Lefelé nyíl Kurzor mozgatása a bekezdés végére. A következő billentyűlenyomás a kurzort a következő bekezdés végére mozgatja.
CtrlShift+Lefelé nyíl Kijelölés a bekezdés végéig. A következő billentyűlenyomás kiterjeszti a kijelölést a következő bekezdés végéig.
Home Ugrás a sor elejére
Shift+Home Ugrás a sor elejére és a sor kijelölése
End Ugrás a sor végére
Shift+End Ugrás a sor végére és a sor kijelölése
Ctrl+Home Ugrás a szövegblokk elejére a dián
Ctrl+Shift+Home Ugrás a szövegblokk elejére és a szöveg kijelölése a dián
Ctrl+End Ugrás a szövegblokk végére a dián
Ctrl+Shift+End Ugrás a dokumentum végére és a szöveg kijelölése
Ctrl+Del Szöveg törlése a szó végéig
Ctrl+Backspace Szöveg törlése egy szó elejéig

Listában: törli az aktuális bekezdés előtti üres bekezdést

Ctrl+Shift+Del Szöveg törlése a mondat végéig
Ctrl+Shift+Backspace Szöveg törlése a mondat elejéig

A LibreOffice Impress gyorsbillentyűi

Gyorsbillentyűk Hatás
Nyílbillentyű Elmozdítja a kijelölt objektumot vagy az oldalnézetet a nyíl irányába.
Ctrl+nyílbillentyű Mozgás oldalnézetben.
Shift + húzás A kijelölt objektum mozgatását vízszintes vagy függőleges irányra korlátozza.
Ctrl + húzás (ha a Másolatkészítés áthelyezéskor lehetőség aktív) Tartsa lenyomva a Ctrl billentyűt és húzza el az objektumot másolat készítéséhez.
Alt billentyű Az objektum közepétől kifelé méretezéséhez illetve rajzolásához tartsa lenyomva az Alt billentyűt az objektum húzása közben.
Alt billentyű + kattintás Az aktuálisan kijelölt objektum mögött lévő objektum kijelölése
Alt+Shift + kattintás Az aktuálisan kijelölt objektum előtt lévő objektum kijelölése.
Shift+kattintás Szomszédos elemek vagy szövegrész kijelölése Kattintson a kijelölés kezdetére, majd a Shift billentyű lenyomva tartása mellet kattintson a kijelölés végére.
Shift+húzás (átméretezés során) Egy objektum húzással történő átméretezése közben tartsa lenyomva a Shift billentyűt az objektum arányainak megtartásához.
Tab billentyű Az objektumok kijelölése a létrehozási sorrendnek megfelelően
Shift+Tab Az objektumok kijelölése a létrehozási sorrenddel ellentétben
Escape Kilépés az aktuális módból
Enter Egy új bemutatóban egy helykitöltő objektum bekapcsolása (csak akkor, ha a keret ki van jelölve).
Ctrl+Enter A dián lévő következő szöveges objektumra ugrik.

Ha nincsenek szövegobjektumok a dián, vagy elérte az utolsó szövegobjektumot, akkor egy új dia jön létre az utolsó után. Az új dia az aktuális dia elrendezését örökli.

PageUp Váltás az előző diára. Nincs hatása az első dián.
PageDown Váltás a következő diára. Nincs hatása az utolsó dián.

Navigálás a diarendezőben a billentyűzet segítségével

Gyorsbillentyűk Hatás
Home/End Az első/utolsó diára helyezi a fókuszt.
Bal/jobb nyílbillentyűk vagy Page Up/Down Az előző/következő diára helyezi a fókuszt.
Enter Átvált normál módra az aktív diával.

Kapcsolódó témakörök

Gyorsbillentyűk használata a LibreOffice Impressben

Billentyűparancsok (LibreOffice kisegítő lehetőségei)