LibreOffice Impressin pikanäppäimet

From LibreOffice Help
Jump to: navigation, search

Seuraavassa on lueteltu LibreOffice Impressin pikanäppäimet.

Myös yleiset LibreOffice-pikanäppäimet ovat käytettävissä.

Note.png Eräät pikanäppäimet voivat olla käyttöjärjestelmän käytössä. Nämä näppäinyhdistelmät eivät tällöin ole käytettävissä LibreOffice-pikanäppäiminä. Pyri ottamaan käyttöön eri näppäimet joko LibreOffice-ohjelmistoon valinnassa Työkalut - Mukauta - Näppäimistö tai käyttöjärjestelmään.

LibreOffice Impressin funktionäppäimet

Pikanäppäin Toiminto
F2 Muokataan tekstiä.
F3 Siirry ryhmään.
Ctrl+F3 Poistu ryhmästä.
Vaihto+F3 Monista
F4 Sijainti ja koko
F5 Katsellaan dianäytös.
Vaihto+Ctrl+F5 Rakenneselain
F7 Oikoluku
Ctrl+F7 Synonyymisanasto
F8 Muokataan pisteitä.
Ctrl+Vaihto+F8 Sovitetaan teksti kehykseen.
F11 Tyylit ja muotoilu

Dianäytöksen pikanäppäimet

Pikanäppäin Toiminto
Esc Lopetetaan esitys.
Välilyönti, Oikea nuolinäppäin, Alanuolinäppäin, Page Down, Enter, Return tai N Esitetään seuraava tehoste (siirrytään seuraavaan diaan, jos tehosteita ei ole esitettäväksi).
Alt+Page Down Siirrytään seuraavaa diaan tehosteet ohittaen.
[numero] + Enter Kirjoitetaan dian numero ja Enteriä painamalla siirrytään diaan.
Vasen nuolinäppäin, Ylänuolinäppäin, Page Up, Askelpalautin tai P Toistetaan edellinen tehoste uudestaan. Jos dialla ei ole edellistä tehostetta, esitetään edellinen dia.
Alt+Page Up Siirrytään edelliseen diaan tehosteet ohittaen.
Home Siirrytään näytöksen viimeiseen diaan.
End Siirrytään näytöksen ensimmäiseen diaan.
Ctrl+Page Up Siirry edelliseen diaan.
Ctrl+ Page Down Siirry seuraavaan diaan.
B tai . Esitetään mustaa näyttöä seuraavaan näppäin- tai hiiritoimintoon asti.
W tai , Esitetään valkoista näyttöä seuraavaan näppäin- tai hiiritoimintoon asti.

Normaalinäkymän pikanäppäimet

Pikanäppäin Toiminto
Plus(+) Lähennä
Miinus(-) Loitonna
Kerto(×) (numeronäppäimistö) Sovitetaan sivu ikkunaan.
Jako(÷) (numeronäppäimistö) Lähennytään valittua objektia.
Vaihto+Ctrl+G Ryhmittele valitut objektit.
Vaihto+Ctrl+Alt+A Puretaan valittu ryhmitys.
Ctrl + napsautus Siirrytään ryhmään, niin että ryhmän yksittäistä objektia voidaan muokata. Napsautus ryhmän ulkopuolella palauttaa normaalinäkymään.
Vaihto+Ctrl+ K Nivotaan valitut objektit.
Vaihto+Ctrl+ K Puretaan valittu nivottu objekti.
Ctrl+Plus Tuo eteen.
Vaihto+Ctrl+ Plus Siirrä eteenpäin.
Ctrl+ Miinus Siirrä taaksepäin.
Vaihto+Ctrl+ Miinus Vie taakse.

Tekstin muokkaamisen pikanäppäimet

Pikanäppäin Toiminto
Ctrl+Tavuviiva(-) Käyttäjän määräämä tavutus.
Ctrl+Vaihto+Miinus (-) Sitova yhdysmerkki (ei tavutusta)
Ctrl+Vaihto +Välinäppäin Lisätään sitova välilyönti, jota ei tavuteta eikä laajenneta tekstiä tasattaessa.
Vaihto+Enter Rivinvaihto kappaleen vaihtumatta
Vasen nuolinäppäin Siirrä kohdistin vasemmalle
Vaihto+Vasen nuolinäppäin Valitaan vasemmalle
Ctrl+Vasen nuolinäppäin Siirry sanan alkuun
Ctrl+Vaihto+Vasen nuolinäppäin Valitaan vasemmalle sana kerrallaan
Oikea nuolinäppäin Siirrä kohdistin oikealle
Vaihto+Oikea nuolinäppäin Valitaan oikealle
Ctrl+Oikea nuolinäppäin Siirry seuraavan sanan alkuun
Ctrl+Vaihto+Oikea nuolinäppäin Valitaan oikealle sana kerrallaan
Ylänuolinäppäin Kohdistinta siirretään ylemmälle riville
Vaihto+Ylänuolinäppäin Valitaan rivejä yläsuuntaan
Ctrl+Ylänuolinäppäin Kohdistinta siirretään edellisen kappaleen alkuun
Ctrl+Vaihto+Ylänuolinäppäin Valitaan kappaleen alkuun asti. Seuraava näppäinpainallus laajentaa valinnan edellisen kappaleen alkuun
Alanuolinäppäin Kohdistinta siirretään alemmalle riville
Vaihto+Alanuolinäppäin Valitaan rivejä alasuuntaan
Ctrl+Alanuolinäppäin Siirretään kohdistin kappaleen loppuun. Seuraava näppäinpainallus siirtää kohdistimen seuraavan kappaleen loppuun
Ctrl+Vaihto+Alanuolinäppäin Valitaan kappaleen loppuun asti. Seuraava näppäinpainallus laajentaa valinnan seuraavan kappaleen loppuun
Home Siirry rivin alkuun
Vaihto+Home Siirry valiten rivin alkuun
End Mene rivin loppuun
Vaihto+End Mene valiten rivin loppuun
Ctrl+Home Mene dian tekstilohkon alkuun
Ctrl+Vaihto+Home Mene valiten dian tekstilohkon alkuun
Ctrl+End Mene dian tekstilohkon loppuun
Ctrl+Vaihto+End Mene valiten teksti asiakirjan loppuun
Ctrl+Del Poista teksti sanan loppuun asti
Ctrl+Askelpalautin Poista teksti sanan alkuun asti

Luettelossa: poista tyhjä kappale käsiteltävän kappaleen edeltä

Ctrl+Vaihto+Del Poista teksti virkkeen loppuun asti
Ctrl+Vaihto+Askelpalautin Poista teksti virkkeen alkuun asti

LibreOffice Impressin pikanäppäimet

Pikanäppäin Toiminto
Nuolinäppäin Siirretään valittua objektia tai sivun näkymää nuolen suuntaan.
Ctrl+ nuolinäppäin Liikutetaan sivun näkymää.
Vaihto + vetäminen Rajoitetaan valitun objektin liikesuunta vaaka- ja pystysuunniksi.
Ctrl + veto (Kopioi siirrettäessä -asetus käytössä) Pidä Ctrl pohjassa ja vedä objektia kopion luomista varten.
Alt-näppäin Pidä Alt pohjassa vetäessäsi hiirellä objektia. Objektia joko piirretään tai sen kokoa muutetaan keskipiste liikkumattomana.
Alt+ napsautus Valitaan objekti, joka on valittuna olevan takana.
Alt+Vaihto + napsautus Valitaan objekti, joka on nyt valittuna olevan edessä.
Vaihto + napsautus Valitaan vierekkäiset kohteet tai tekstirivi. Napsautetaan valinnan aloituskohdassa, siirretään kohdistin valinnan lopetuskohtaan ja painetaan Vaihtoa napsautettaessa.
Vaihto + veto hiirellä (kokoa muutettaessa) Painetaan Vaihtoa hiirellä objektia vedettäessä, jolloin objektin koko muuttuu mittasuhteet säilyttäen.
Sarkain Valitaan objektit niiden luomisjärjestyksessä.
Vaihto+Sarkain Valitaan objektit käänteisesti niiden luomisjärjestykseen nähden.
Esc Poistutaan toimintatilasta.
Enter Aktivoi paikanvarausobjektin uudessa esityksessä (vain, jos kehys on valittu).
Ctrl+Enter Siirrytään seuraavaan dian tekstiobjektiin.

Jos dialla ei ole tekstiobjekteja, tai jos ollaan jo viimeisessä tekstiobjektissa, uusi dia lisätään työstettävän dian jälkeen. Uusi dia on asettelultaan työstettävän dian kopio.

Page Up Siirrytään edelliseen diaan. Ei vaikuta ensimmäisessä diassa.
Page Down Siirrytään seuraavaan diaan. Ei vaikuta viimeisessä diassa.

Liikkuminen diojen järjestelijässä näppäimistöä käyttäen

Pikanäppäin Toiminto
Home- tai End -näppäin Kohdistetaan ensimmäiseen tai viimeiseen diaan.
Vasen- tai Oikeanuolinäppäin tahi Page Up tai Page Down -näppäin Kohdistetaan seuraavaan tai edelliseen diaan.
Enter Käytössä oleva dia muutetaan normaalitilaan.

Aiheeseen liittyvää

Näppäinoikoteiden käyttö LibreOffice Impressissä

Oikotiet (LibreOffice-esteettömyys)