Πλήκτρα συντόμευσης για το LibreOffice Impress

From LibreOffice Help
Jump to: navigation, search

Ακολουθεί μια λίστα με τα πλήκτρα συντόμευσης για το LibreOffice Impress.

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τα γενικά πλήκτρα συντόμευσης στο LibreOffice.

Note.png Μερικά από τα πλήκτρα συντόμευσης μπορεί να έχουν ανατεθεί στο σύστημα επιφάνειας εργασίας σας. Πλήκτρα που έχουν ανατεθεί στην επιφάνεια εργασίας δεν είναι διαθέσιμα στο LibreOffice. Δοκιμάστε να αναθέσετε διαφορετικά πλήκτρα είτε στο LibreOffice, στο Εργαλεία - Προσαρμογή - Πληκτρολόγιο, είτε στην επιφάνεια εργασίας σας.

Λειτουργίες πλήκτρων για το LibreOffice Impress

Πλήκτρα συντόμευσης Αποτέλεσμα
F2 Επεξεργασία κειμένου.
F3 Εισαγωγή στην ομάδα.
Ctrl+F3 Έξοδος από την ομάδα.
Shift+F3 Διπλότυπο
F4 Θέση και μέγεθος
F5 Προβολή παρουσίασης οθόνης.
Ctrl+Shift+F5 Περιήγηση
F7 Ορθογραφικός έλεγχος
Ctrl+F7 Θησαυρός
F8 Επεξεργασία σημείων.
Ctrl+Shift+F8 Προσαρμογή κειμένου στο πλαίσιο.
F11 Πρότυπα και μορφοποίηση

Πλήκτρα συντόμευσης σε Παρουσιάσεις οθόνης

Πλήκτρα συντόμευσης Αποτέλεσμα
Esc Τέλος παρουσίασης.
Spacebar ή Δεξί βέλος ή Κάτω βέλος ή Σελίδα κάτω ή Enter ή Return ή N Αναπαραγωγή επόμενου εφέ (αν υπάρχει, αλλιώς γίνεται μετάβαση στην επόμενη διαφάνεια).
Alt+Page Down Μετάβαση στην επόμενη διαφάνεια δίχως αναπαραγωγή εφέ.
[αριθμός] + Enter Πληκτρολογήστε τον αριθμό της διαφάνειας που επιθυμείτε και πιέστε το πλήκτρο Enter για να μεταβείτε σε αυτήν.
Αριστερό βέλος ή Πάνω βέλος ή Page Up ή Backspace ή P Αναπαραγωγή του προηγούμενου εφέ ξανά. Αν δεν υπάρχει σε αυτή τη διαφάνεια το προηγούμενο εφέ, εμφανίζει την προηγούμενη διαφάνεια.
Alt+Page Up Μετάβαση στην προηγούμενη διαφάνεια δίχως αναπαραγωγή εφέ.
Home Μετάβαση στην πρώτη διαφάνεια της παρουσίασης διαφανειών.
End Μετάβαση στην τελευταία διαφάνεια της παρουσίασης διαφανειών.
Ctrl+ Page Up Μετάβαση στην προηγούμενη διαφάνεια.
Ctrl+ Page Down Μετάβαση στην επόμενη διαφάνεια.
B ή . Εμφάνιση μαύρης οθόνης ως το επόμενο πάτημα πλήκτρου ή την ενέργεια του τροχού του ποντικιού σας.
W ή , Εμφάνιση λευκής οθόνης ως το πάτημα επόμενου πλήκτρου ή την ενέργεια του τροχού του ποντικιού σας.

Πλήκτρα συντόμευσης στην Κανονική προβολή

Πλήκτρα συντόμευσης Αποτέλεσμα
πλήκτρο Συν (+) Μεγέθυνση.
πλήκτρο Μείον(-) Σμίκρυνση.
Πλήκτρο x (σε αριθμητικό πληκτρολόγιο) Προσαρμογή της σελίδας στο παράθυρο.
Πλήκτρο ÷ (σε αριθμητικό πληκτρολόγιο) Μεγέθυνση της τρέχουσας επιλογής.
Shift+Ctrl+G Ομαδοποίηση των επιλεγμένων αντικειμένων.
Shift+Ctrl+Alt+A Κατάργηση ομαδοποίησης της επιλεγμένης ομάδας.
Ctrl+ κλικ Εισάγετε μια ομάδα, έτσι ώστε να μπορείτε να επεξεργάζεστε τα μεμονωμένα αντικείμενά της. Κάντε κλικ έξω από την ομάδα για να επιστρέψετε στην κανονική προβολή.
Shift+Ctrl+ Κ Συνδυασμός των επιλεγμένων αντικειμένων.
Shift+Ctrl+ Κ Διαίρεση του επιλεγμένου αντικειμένου. Αυτός ο συνδυασμός λειτουργεί μόνο σε ένα αντικείμενο που δημιουργήθηκε με συνδυασμό δύο ή περισσότερων αντικειμένων.
Ctrl+ πλήκτρο Συν(+) Μεταφορά σε πρώτο πλάνο.
Shift+Ctrl+ πλήκτρο συν Μεταφορά ένα επίπεδο εμπρός.
Ctrl+ πλήκτρο πλην Μεταφορά ένα επίπεδο πίσω.
Shift+Ctrl+ πλήκτρο πλην Μεταφορά πίσω

Πλήκτρα συντόμευσης επεξεργασίας κειμένου

Πλήκτρα συντόμευσης Αποτέλεσμα
Ctrl+ενωτικό(-) Προσαρμοσμένα ενωτικά· ενωτικά που ορίζονται από εσάς.
Ctrl+Shift+πλην (-) Ενωτικό συλλαβισμού (δεν χρησιμοποιείται για ενωτικό)
Ctrl+Shift+κενό Μη διακοπτόμενα κενά. Τα μη διακοπτόμενα κενά δεν χρησιμοποιούνται για ενωτικά και δεν επεκτείνονται εάν το κείμενο στοιχιστεί πλήρως.
Shift+Enter Διακοπή γραμμής χωρίς αλλαγή παραγράφου
Αριστερό βέλος Μετακίνηση δρομέα στα αριστερά
Shift+αριστερό βέλος Μετακίνηση δρομέα με επιλογή στα αριστερά
Ctrl+αριστερό βέλος Μετάβαση στην αρχή της λέξης
Ctrl+Shift+αριστερό βέλος Επιλογή στα αριστερά λέξη κατά λέξη
Δεξί βέλος Μετακίνηση δρομέα στα δεξιά
Shift+δεξί βέλος Μετακίνηση δρομέα με επιλογή στα δεξιά
Ctrl+δεξί βέλος Μετάβαση στην αρχή της επόμενης λέξης
Ctrl+Shift+δεξί βέλος Επιλογή στα δεξιά λέξη κατά λέξη
Επάνω βέλος Μετακίνηση δρομέα επάνω κατά μία γραμμή
Shift+επάνω βέλος Επιλογή γραμμών σε ανοδική κατεύθυνση
Ctrl+επάνω βέλος Μετακίνηση δρομέα στην αρχή της προηγούμενης παραγράφου
Ctrl+Shift+άνω βέλος Επιλογή στην αρχή της παραγράφου. Η επόμενη πληκτρολόγηση επεκτείνει την επιλογή στην αρχή της προηγούμενης παραγράφου
Κάτω βέλος Μετακίνηση δρομέα κάτω κατά μία γραμμή
Shift+κάτω βέλος Επιλογή γραμμών προς τα κάτω
Ctrl+κάτω βέλος Μετακίνηση δρομέα στο τέλος της παραγράφου. Η επόμενη πληκτρολόγηση μετακινεί το δρομέα στο τέλος της επόμενης παραγράφου
Ctrl+Shift+κάτω βέλος Επιλογή μέχρι το τέλος της παραγράφου. Η επόμενη πληκτρολόγηση επεκτείνει την επιλογή μέχρι το τέλος της επόμενης παραγράφου
Home Μετάβαση στην αρχή της γραμμής
Shift+Home Μετάβαση και επιλογή στην αρχή μιας γραμμής
End Μετάβαση στο τέλος της γραμμής
Shift+End Μετάβαση και επιλογή μέχρι το τέλος της γραμμής
Ctrl+Home Μετάβαση στην αρχή ομάδας κειμένου σε διαφάνεια
Ctrl+Shift+Home Μετάβαση και επιλογή κειμένου μέχρι την αρχή ομάδας κειμένου σε διαφάνεια
Ctrl+End Μετάβαση μέχρι το τέλος ομάδας κειμένου σε διαφάνεια
Ctrl+Shift+End Μετάβαση και επιλογή κειμένου μέχρι το τέλος του εγγράφου
Ctrl+Del Διαγραφή κειμένου μέχρι το τέλος της λέξης
Ctrl+Backspace Διαγραφή κειμένου μέχρι την αρχή της λέξης

Σε μια λίστα: διαγραφή κενής παραγράφου μπροστά από την τρέχουσα παράγραφο

Ctrl+Shift+Del Διαγραφή κειμένου μέχρι το τέλος της πρότασης
Ctrl+Shift+Backspace Διαγραφή κειμένου μέχρι την αρχή της πρότασης

Πλήκτρα συντόμευσης στο LibreOffice Impress

Πλήκτρα συντόμευσης Αποτέλεσμα
Πλήκτρο βέλους Μετακινεί το επιλεγμένο αντικείμενο ή σελίδα στην κατεύθυνση του βέλους.
Ctrl+ πλήκτρο βέλους Μετακίνηση γύρω στην προβολή σελίδας.
Shift + μεταφορά Περιορίζει τη μετακίνηση του επιλεγμένου αντικειμένου οριζόντια ή κάθετα.
Ctrl+ σύρσιμο (με την επιλογή Αντιγραφή κατά τη μετακίνηση ενεργή) Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο Ctrl και μεταφέρετε ένα αντικείμενο για να δημιουργήσετε ένα αντίγραφο αυτού του αντικειμένου.
Πλήκτρο Alt Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο Alt για να σχεδιάσετε ή να αλλάξετε το μέγεθος αντικειμένων τραβώντας τα από το κέντρο του αντικειμένου προς τα έξω.
Πλήκτρο Alt+κλικ Επιλογή του αντικείμενου που βρίσκεται πίσω από το ήδη επιλεγμένο αντικείμενο.
Alt+Shift+κλικ Επιλογή του αντικειμένου που βρίσκεται μπροστά από το ήδη επιλεγμένο αντικείμενο.
Shift+click Επιλέξτε παρακείμενα αντικείμενα ή ένα τμήμα κειμένου. Κάντε κλικ στην αρχή της επιλογής σας, μετακινηθείτε στο τέλος της επιλογής, και ύστερα κρατήστε πατημένο το πλήκτρο Shift ενώ κάνετε κλικ.
Shift+μεταφορά (κατά την αλλαγή μεγέθους) Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο Shift κατά την αλλαγή του μεγέθους ενός αντικειμένου με μεταφορά, για να διατηρήσετε τις αναλογίες του αντικειμένου.
Πλήκτρο Tab Επιλογή αντικειμένων με τη σειρά με την οποία δημιουργήθηκαν.
Shift+Tab Επιλογή αντικειμένων με την αντίστροφη σειρά με την οποία δημιουργήθηκαν.
Escape Έξοδος από την τρέχουσα λειτουργία.
Enter Ενεργοποιήστε ένα δείκτη τοποθέτησης σε μια νέα παρουσίαση (μόνο εάν το πλαίσιο είναι επιλεγμένο)
Ctrl+Enter Μετακίνηση στο επόμενο αντικείμενο κειμένου στη διαφάνεια.

Αν δεν υπάρχουν αντικείμενα κειμένου στη διαφάνεια, ή αν δεν έχετε φτάσει στο τελευταίο αντικείμενο κειμένου, θα εισαχθεί μια νέα διαφάνεια ύστερα από την τρέχουσα διαφάνεια. Η νέα διαφάνεια χρησιμοποιεί την ίδια διάταξη όπως και η τρέχουσα.

PageUp Μετάβαση στην προηγούμενη διαφάνεια. Καμιά λειτουργία στην πρώτη διαφάνεια.
PageDown Μετάβαση στην επόμενη διαφάνεια. Καμιά λειτουργία στην τελευταία διαφάνεια.

Περιήγηση στην Ταξινόμηση διαφανειών με το πληκτρολόγιο

Πλήκτρα συντόμευσης Αποτέλεσμα
Αρχή/Τέλος Ορισμός της εστίασης στην πρώτη/τελευταία διαφάνεια.
Αριστερό/δεξιό πλήκτρο βελών ή σελίδα πάνω/κάτω Ορισμός της εστίασης στην επόμενη/προηγούμενη διαφάνεια.
Enter Αλλαγή στην κανονική κατάσταση με την ενεργή διαφάνεια.

Σχετικά θέματα

Χρήση πλήκτρων συντόμευσης στο LibreOffice Impress

Συντομεύσεις (LibreOffice Προσιτότητα)