Genvejstaster for LibreOffice Impress

From LibreOffice Help
Jump to: navigation, search

Her følger en liste over genvejstaster for LibreOffice Impress.

Du kan også bruge de generelle genvejstaster i LibreOffice.

Note.png Nogle af genvejstasterne kan være tildelt til dit operativsystem. Taster, som er tildelt til operativsystemet, er ikke tilgængelige i LibreOffice. Prøv at tildele forskellige taster enten i LibreOffice i Funktioner - Tilpas - Tastatur eller i dit operativsystem.

Funktionstaster for LibreOffice Impress

Genvejstaster Effekt
F2 Rediger tekst.
F3 Rediger gruppe
Ctrl+F3 Forlad gruppe.
Skift+F3 Dupliker
F4 Placering og størrelse
F5 Vis præsentation.
Ctrl+F5 Navigator
F7 Stavekontrol
Ctrl+F7 Synonymordbog
F8 Rediger punkter.
Ctrl+Skift+F8 Tilpas tekst til ramme.
F11 Typografier og formatering

Genvejstaster i præsentationer

Genvejstaster Effekt
Esc Afslut præsentation.
Mellemrumstast eller Højrepil eller Pil ned eller Page Down eller Enter eller Linjeskift eller N Afspil næste effekt (hvis der er nogen, ellers gå til næste dias).
Alt+Page Down Gå til næste dias uden at afspille effekter.
[tal] + Enter Skriv et nummer på et dias, og tryk Enter for at gå til diasset.
Venstrepil eller Pil op eller Page Up eller Tilbage eller P Afspil foregående effekt igen. Hvis der ikke er en foregående effekt på dette dias, vil forrige dias blive vist.
Alt+Page Up Gå til det foregående dias uden at afspille effekter.
Home Hop til første dias i præsentationen.
End Hop til det sidste dias i præsentationen.
Ctrl+ Side op Gå til det foregående dias.
Ctrl+ Side ned Gå til det næste dias.
B eller . Vis sort skærm indtil næste taste- elle musehjulshændelse.
W eller , Vis hvid skærm indtil næste taste- elle musehjulshændelse.

Genvejstaster i Normalvisning

Genvejstaster Effekt
Plus(+) Tast Forstør.
Minus(-) Tast Formindsk.
Gange(×) Tast (numerisk tastatur) Tilpas side i vindue.
Divisionstast (÷) på numerisk tastatur Forstør aktuelt udvalg.
Skift+Ctrl+G Gruppering af valgte objekter.
Skift+Ctrl+Alt+A Ophæv gruppering af valgt gruppe.
Ctrl+ Klik Gå ind i en gruppe, så du kan redigere de enkelte objekter i gruppen. Klik udenfor gruppen for at vende tilbage til almindelig visning.
Skift+Ctrl+ K Kombiner valgte objekter.
Skift+Ctrl+ K Opdel markeret objekt. Denne kombination virker kun på et objekt, som blev oprettet ved at kombinere to eller flere objekter.
Ctrl+ Plus-tast Placer forrest.
Skift +Ctrl+ Plus-tast Flyt fremad.
Ctrl+ Minus-tast Flyt bagud.
Skift+Ctrl+ Minus-tast Placer bagest.

Genvejstaster ved tekstredigering

Genvejstaster Effekt
Ctrl+Bindestreg(-) Bløde bindestreger; orddelinger lavet af dig.
Ctrl+Skift+minustegn (-) Hård bindestreg (bruges ikke til orddeling)
Ctrl+Skift+Mellemrum Hårdt mellemrum. Hårde mellemrum bruges ikke til orddeling og udvides ikke hvis teksten er justeret.
Skift+Enter Linjeskift uden afsnitsskifte
Venstrepil Flyt markøren til venstre
Skift+Venstrepil Flyt markøren med markering til venstre
Ctrl+Venstrepil Gå til begyndelsen af ord
Ctrl+Skift+Venstrepil Vælg mod venstre ord for ord
Højrepil Flyt markøren til højre
Skift+Højrepil Flyt markøren med markering til højre
Ctrl+Højrepil Gå til begyndelsen af næste ord
Ctrl+Skift+Højrepil Marker mod højre ord for ord
Pil op Flyt markøren en linje op
Skift+Pil ned Marker linjer i opadgående retning
Ctrl+Pil op Flyt markøren til begyndelsen af det foregående afsnit
Ctrl+Skift+Pil op Marker til begyndelsen af afsnittet. Næste anslag udvider markeringen til begyndelsen af foregående afsnit
Pil ned Flyt markøren en linje ned
Skift+Pil ned Markerer linjer i nedadgående retning
Ctrl+Pil ned Flyt markøren til slutningen af afsnittet. Næste anslag flytter markøren til slutningen af næste afsnit
CtrlSkift+Pil ned Marker til slutningen af afsnittet. Næste anslag udvider markeringen til slutningen af næste afsnit
Home Gå til begyndelsen af linjen
Skift+Home Marker og gå til begyndelsen af en linje
End Gå til slutningen af linjen
Skift+End Marker og gå til slutningen af linjen
Ctrl+Home Gå til begyndelsen af en tekstblok på et dias
Ctrl+Skift+Home Marker og gå til begyndelsen af en tekstblok på et dias
Ctrl+End Gå til slutningen af en blok i et dias
Ctrl+Skift+End Gå og marker teksten til slutningen af dokumentet
Ctrl+Del Slet tekst til slutning af ordet
Ctrl+Backspace Slet tekst til begyndelse af ordet

I en liste: Slet et tomt afsnit foran det aktuelle afsnit

Ctrl+Skift+Del Slet tekst til slutning af sætningen
Ctrl+Skift+Backspace Slet tekst til start af sætningen

Genvejstaster for LibreOffice Impress

Genvejstaster Effekt
Piletast Flytter det valgte objekt eller sidevisningen i pilens retning.
Ctrl+ Piletast Flyt omkring i sidevisningen.
Skift + træk Begrænser bevægelsen af det valgte objekt vandret eller lodret.
Ctrl+ træk (med Kopier ved flytning muligheden aktiveret) HoldCtrlnede og træk et objekt for at lave en kopi af objektet.
Alt-tast Hold Alt nede for at tegne eller skifte størrelse på objekter ved at trække fra midten af objektet og udad.
Alttast+klik Vælg objektet bag det aktuelt valgte objekt.
Alt+Skift+klik Marker objektet foran det aktuelt valgte objekt.
Skift+klik Marker tilstødende punkter eller en tekstpassage. Klik ved begyndelsen af en markering, flyt til slutningen af markeringen og hold så Skift nede mens du klikker.
Skift+træk (når du ændrer størrelse) Hold Skift nede, mens du trækker for at skifte størrelse på et objekt, for at bibeholde proportionerne på objektet.
Tabulator tast Marker objekter i den rækkefølge, som de blev oprettet.
Skift+Tabulator Marker objekter i den omvendte rækkefølge af, hvordan de blev oprettet.
Escape Afslut aktuel tilstand.
Enter Aktiver et pladsholderobjekt i en ny præsentation (kun hvis rammen er valgt).
Ctrl+Enter Flytter til næste tekstobjekt på diasset.

Hvis der ikke er tekstobjekter på diasset, eller hvis du har nået det sidste tekstobjekt, vil et nyt dias blive indsat efter det aktuelle dias. Det ny dias bruger samme layout som det aktuelle dias.

Page Up Skift til den foregående dias. Ingen funktion på det første dias.
Page Down Skift til det næste dias. Ingen funktion på det sidste dias.

Navigere med tastaturet i Diassortering

Genvejstaster Effekt
Home/End Sætter fokus til det første/sidste dias.
Venstre/højre piletaster eller Page Up/Down Sætter fokus til det næste/forrige dias.
Enter Skift til normaltilstand med det aktuelle dias.

Relaterede emner

Brug af genvejstaster i LibreOffice Impress

Genveje (LibreOffice Tilgængelighed)