Klávesové zkratky pro LibreOffice Impress

From LibreOffice Help
Jump to: navigation, search

Následuje seznam klávesových zkratek LibreOffice Impress.

V LibreOffice také můžete použít obecné klávesové zkratky.

Note.png Některé klávesové zkratky může používat váš systém. Tyto zkratky nejsou LibreOffice k dispozici. Zkuste změnit nastavení klávesových zkratek v LibreOffice (Nástroje - Přizpůsobit - Klávesnice) nebo ve svém systému.

Funkční klávesy v LibreOffice Impress

Klávesové zkratky Výsledek
F2 Upravit text.
F3 Upravit skupinu.
Ctrl+F3 Opustit skupinu.
Shift+F3 Duplikovat
F4 Umístění a velikost
F5 Prohlédnout prezentaci.
Ctrl+Shift+F5 Navigátor
F7 Kontrola pravopisu
Ctrl+F7 Slovník synonym
F8 Upravit body.
Ctrl+Shift+F8 Přizpůsobit text rámci.
F11 Styly a formátování

Klávesové zkratky při prezentaci

Klávesové zkratky Výsledek
Esc Ukončit prezentaci.
Mezerník nebo šipka vpravo nebo šipka dolů nebo Page down nebo Enter nebo N Přehrát další efekt. Pokud žádný není, přejít na další snímek.
Alt+Page Down Přejít na další snímek bez efektů.
[číslo] + Enter Zadejte číslo snímku a stiskněte Enter - přechod na daný snímek.
Šipka vlevo nebo šipka nahoru nebo Page Up nebo Backspace nebo P Přehrát znovu předchozí efekt. Pokud v tomto snímku předchozí efekt není, ukázat předchozí snímek.
Alt+Page Up Přejít na předchozí snímek bez efektů.
Home Přejít na první snímek prezentace.
End Přejít na poslední snímek prezentace.
Ctrl+Page Up Přejít na předchozí snímek.
Ctrl+Page Down Přejít na následující snímek.
B nebo . Ukázat až do stisku další klávesy nebo pohybu kolečkem na myši prázdnou obrazovku.
W nebo , Ukázat bílou obrazovku až do dalšího stisku klávesy nebo pohybu kolečkem na myši.

Klávesové zkratky v normálním pohledu

Klávesové zkratky Výsledek
Klávesa plus (+) Přiblížit.
Klávesa mínus (-) Oddálit.
Násobení (×) (na numerické klávesnici) Přizpůsobit snímek oknu.
Dělení (÷) (na numerické klávesnici) Přiblížit na aktuální výběr.
Shift+Ctrl+G Seskupit označené objekty.
Shift+Ctrl+Alt+A Zrušit označenou skupinu.
Ctrl+kliknutí Vstoupíte do skupiny a můžete tak uprvovat jednotlivé objekty skupiny. Klepnutím mimo skupinu se vrátíte k normálnímu pohledu.
Shift+Ctrl+K Složí vybrané objekty.
Shift+Ctrl+K Rozdělí vybraný objekt. Toto funguje jen na objekty, které vznikly složením dvou či více objektů.
Ctrl+Plus Přenést do popředí.
Shift+Ctrl+Plus Přenést blíž.
Ctrl+Mínus Odsunout dál.
Shift+Ctrl+Mínus Odsunout do pozadí.

Klávesové zkratky při úpravách textu

Klávesové zkratky Výsledek
Ctrl+spojovník(-) Volitelná rozdělení; dělení slov nastavené uživatelem.
Ctrl+Shift+minus (-) Nezlomitelný spojovník (nepoužívá se pro dělení slov)
Ctrl+Shift+mezerník Nezlomitelné mezery. Na místě nezlomitelné mezery nejsou dělena slova, a je-li text zarovnán do bloku, nejsou ani rozšiřovány.
Shift+Enter Zalomit řádek bez změny odstavce
Šipka vlevo Přesunout kurzor doleva
Shift+šipka vlevo Přesunout kurzor doleva s označením textu
Ctrl+šipka vlevo Přejít na začátek slova
Ctrl+Shift+šipka vlevo Označit jednotlivá slova směrem vlevo
Šipka vpravo Přesunout kurzor doprava
Shift+šipka vpravo Přesunout kurzor doprava s označením textu
Ctrl+šipka vpravo Přejít na začátek dalšího slova
Ctrl+Shift+šipka vpravo Označit jednotlivá slova směrem vpravo
Šipka nahoru Přesunout kurzor o jeden řádek nahoru
Shift+šipka dolů Označit řádky směrem nahoru
Ctrl+šipka nahoru Přesunout kurzor na začátek předchozího odstavce
Ctrl+Shift+šipka nahoru Označit text od začátku odstavce. Další stisk klávesy rozšíří výběr na začátek předchozího odstavce
Šipka dolů Přesunout kurzor o jeden řádek dolů
Shift+šipka dolů Označit řádky směrem dolů
Ctrl+šipka dolů Přesunout kurzor na konec odstavce. Další stisk klávesy přesune kurzor na konec následujícího odstavce
Ctrl+Shift+šipka dolů Označit text na konec odstavce. Další stisk klávesy rozšíří výběr na konec následujícího odstavce
Home Přejít na začátek řádku
Shift+Home Přejít na začátek řádku a označit při tom text
End Přejít na konec řádku
Shift+End Přejít na konec řádku a označit při tom text
Ctrl+Home Přejít na začátek bloku textu na snímku.
Ctrl+Shift+Home Přejít na začátek bloku textu na snímku a označit při tom text
Ctrl+End Přejít na konec bloku textu na snímku
Ctrl+Shift+End Přejít na konec dokumentu a označit při tom text
Ctrl+Del Odstranit text po konec slova
Ctrl+Backspace Odstranit text od začátku slova

V seznamu: odstranit prázdný odstavec před aktuálním odstavcem

Ctrl+Shift+Del Odstranit text po konec věty
Ctrl+Shift+Backspace Odstranit text od začátku věty

Klávesové zkratky pro LibreOffice Impress

Klávesové zkratky Výsledek
Kurzorové šipky Posune vybraný objekt nebo pohled na stránku ve směru šipky.
Ctrl+Šipky Pohyb v pohledu na stránku.
Shift + přetažení Omezí pohyb vybraného objektu vodorovně nebo svisle.
Ctrl+přetažení (s aktivní volbou Kopírovat při přesunu) Podržte Ctrl a přetáhněte objekt - tím vytvoříte kopii objektu.
Klávesa Alt Podržte Alt pro kreslení nebo změnu velikosti objektu tažením od středu.
Klávesa Alt+klepnutí Vybere objekt za právě vybraným objektem.
Alt+Shift+klepnutí Vybere objekt před právě vybraným objektem.
Shift+klepnutí Vybere sousední objekty nebo pasáž textu. Klepněte na začátek výběru, přesuňte se na konec výběru a poté podržte Shift a klepněte.
Shift+tažení (při změně velikosti) Během změny velikosti tažením podržte klávesu Shift a objekt si udrží proporcionální velikost.
Tabulátor Vybírá objekty v pořadí, v jakém byly vytvořeny.
Shift+Tabulátor Vybírá objekty v opačném pořadí, než byly vytvořeny.
Escape Ukončit aktuální režim.
Enter Aktivuje zástupný objekt v nové prezentaci (jen je-li vybrán snímek).
Ctrl+Enter Přesun na další textový objekt na snímku.

Pokud na snímku nejsou textové objekty nebo jste dosáhli posledního textového objektu, vloží se za aktuální snímek nový. Nový snímek bude mít stejné rozvržení jako aktuální.

PageUp Přejde na předchozí snímek. Na prvním snímku nemá funkci.
PageDown Přejde na následující snímek. Na posledním snímku nemá funkci.

Navigace pomocí klávesnice v Pořadači snímků

Klávesové zkratky Výsledek
Home/End Nastaví zaměření na první/poslední snímek.
Klávesové šipky vlevo/vpravo nebo Page Up/Down Nastaví zaměření na předchozí/následující snímek.
Enter Přepne do běžného režimu se zobrazeným aktivním snímkem.

Související témata

Použití klávesových zkratek v LibreOffice Impress

Klávesové zkratky (zpřístupnění LibreOffice)