Tecles de drecera per al LibreOffice Impress

From LibreOffice Help
Jump to: navigation, search

A continuació es llisten les tecles de drecera per al LibreOffice Impress.

També podeu utilitzar les tecles de drecera generals del LibreOffice.

Note.png Algunes de les tecles de drecera poden estar assignades al vostre sistema d'escriptori. Les tecles que estan assignades al vostre sistema d'escriptori no estan disponibles per al LibreOffice. Proveu d'assignar tecles diferents per al LibreOffice, a Eines - Personalitza - Teclat, o bé en el vostre sistema d'escriptori.

Tecles de funció per al LibreOffice Impress

Tecles de drecera Efecte
F2 Edita el text.
F3 Inclou-ho al grup.
Ctrl+F3 Treu-ho del grup.
Maj+F3 Duplica
F4 Posició i mida
F5 Visualitza la presentació.
Ctrl+Maj+F5 Navegador
F7 Verificació de l'ortografia
Ctrl+F7 Tesaurus
F8 Edita els punts.
Ctrl+Maj+F8 Ajusta el text al marc.
F11 Estils i formatació

Tecles de drecera a les presentacions de diapositives

Tecles de drecera Efecte
Esc Finalitza la presentació.
Barra espaiadora o fletxa dreta o fletxa avall o Av Pàg o Retorn o N Reprodueix l'efecte següent (si no n'hi ha cap, va a la diapositiva següent).
Alt+Av Pàg Va a la diapositiva següent sense reproduir els efectes.
[número] + Retorn Escriviu el número d'una diapositiva i premeu Retorn per anar a la diapositiva.
Fletxa esquerra o fletxa amunt o Re Pàg o Retrocés o P Torna a reproduir l'efecte anterior. Si no existeix cap efecte anterior a la diapositiva, mostra la diapositiva anterior.
Alt+Re Pàg Va a la dispositiva anterior sense reproduir els efectes.
Inici Salta a la primera diapositiva de la presentació.
Fi Salta a l'última diapositiva de la presentació.
Ctrl+ Re Pàg Va a la diapositiva anterior.
Ctrl+ Av Pàg Va a la dispositiva següent.
B o . Mostra una pantalla negra fins que no es torna a utilitzar el teclat o la rodeta del ratolí.
W o , Mostra una pantalla blanca fins que no es torna a utilitzar el teclat o la rodeta del ratolí.

Tecles de drecera a la visualització normal

Tecles de drecera Efecte
Tecla de més (+) Apropa.
Tecla de menys (-) Allunya.
Tecla de multiplicació (×) (teclat numèric) Ajusta la pàgina a la finestra.
Tecla de divisió (÷) (teclat numèric) Apropa en la selecció actual.
Maj+Ctrl+G Agrupa els objectes seleccionats.
Maj+Ctrl+Alt+A Desagrupa el grup seleccionat.
Ctrl+ clic Entreu en un grup per tal d'editar-ne els objectes individuals. Feu clic fora del grup per tornar a la visualització normal.
Maj+Ctrl+ K Combina els objectes seleccionats.
Maj+Ctrl+ K Divideix l'objecte seleccionat. Aquesta combinació només funciona en un objecte que s'hagi creat combinant dos o més objectes.
Ctrl+tecla de més (+) Porta al davant.
Maj+Ctrl+ signe més Porta endavant.
Ctrl+ signe menys Envia enrere.
Maj+Ctrl+ signe menys Envia al darrere.

Tecles de drecera durant l'edició de text

Tecles de drecera Efecte
Ctrl+guió (-) Guionets personalitzats; partició de mots definida per l'usuari.
Ctrl+Maj+signe menys (-) Guió no separable (no s'utilitza per a la partició de mots)
Ctrl+Maj+Espai Espais no separables. Els espais no separables no s'utilitzen per a la partició de mots i no s'amplien si el text està justificat.
Maj+Retorn Salt de línia sense canvi de paràgraf
Fletxa esquerra Mou el cursor cap a l'esquerra
Maj+Fletxa esquerra Mou el cursor amb la selecció cap a l'esquerra
Ctrl+Fletxa esquerra Va al començament de la paraula
Ctrl+Maj+Fletxa esquerra Selecció cap a l'esquerra paraula per paraula
Fletxa dreta Mou el cursor cap a la dreta
Maj+Fletxa dreta Mou el cursor amb la selecció cap a la dreta
Ctrl+Fletxa dreta Va al començament de la paraula següent
Ctrl+Maj+Fletxa dreta Selecció cap a la dreta paraula per paraula
Fletxa amunt Mou el cursor una línia cap amunt
Maj+Fletxa amunt Selecció de línies en direcció ascendent
Ctrl+Fletxa amunt Mou el cursor al principi del paràgraf anterior
Ctrl+Maj+Fletxa amunt Selecciona fins al principi del paràgraf. La següent vegada que premeu la tecla estendrà la selecció fins al principi del paràgraf anterior.
Fletxa avall Mou el cursor una línia avall
Maj+Fletxa avall Selecció de línies en direcció descendent
Ctrl+Fletxa avall Mou el cursor al final del paràgraf. La següent vegada que premeu una telca mourà el cursor al final del següent paràgraf
CtrlMaj+Fletxa avall Selecciona fins a la fi del paràgraf. La següent vegada que premeu una tecla estendrà la selecció fins a la fi del paràgraf
Home Va al començament de la línia
Maj+Inici Va i selecciona fins al començament d'una línia
Final Va al final de la línia
Maj+Fi Va i selecciona fins al final de la línia
Ctrl+Inici Va a l'inici del bloc de text de la diapositiva
Ctrl+Maj+Inici Va i selecciona el text fins a l'inici del bloc de text de la diapositiva
Ctrl+Final Va al final del bloc de text de la diapositiva
Ctrl+Maj+Final Va i selecciona el text fins al final del document
Ctrl+Supr Suprimeix el text fins al final de la paraula
Ctrl+Retrocés Suprimeix el text fins al començament de la paraula

En una llista: suprimeix un paràgraf buit davant del paràgraf actual

Ctrl+Maj+Supr Suprimeix el text fins al final de la frase
Ctrl+Maj+Retrocés Suprimeix el text fins al principi de la frase

Tecles de drecera per al LibreOffice Impress

Tecles de drecera Efecte
Tecla de cursor Mou l'objecte seleccionat o la visualització de pàgina en la direcció de la fletxa.
Ctrl+ fletxa Permet que us desplaceu per la visualització de la pàgina.
Maj + arrossegament Restringeix el moviment de l'objecte seleccionat de manera horitzontal o vertical.
Ctrl+ arrossega (amb l'opció Copia en moure activa) Manteniu premuda la tecla Ctrl i arrossegueu un objecte per crear-ne una còpia.
Tecla Alt Manteniu premuda la tecla Alt per dibuixar o redimensionar objectes arrossegant-los des del centre de l'objecte cap enfora.
Tecla Alt+clic Selecciona l'objecte posterior a l'objecte seleccionat actualment.
Alt+Maj+clic Selecciona l'objecte del davant de l'objecte seleccionat actualment.
Maj+clic Selecciona els elements adjacents o un fragment de text. Feu clic al principi d'una selecció, desplaceu-vos fins al final de la selecció i llavors manteniu premuda la tecla Maj mentre feu clic.
Maj+arrossegament (per redimensionar) Manteniu premuda la tecla Maj mentre arrossegueu per redimensionar un objecte i mantenir-ne les proporcions.
Tecla de tabulació Selecciona els objectes en l'ordre en el qual han estat creats.
Maj+Tab Selecciona els objectes en l'ordre invers en el qual han estat creats.
Tecla d'escapada Surt del mode actual.
Retorn Activa un objecte d'espai reservat en una presentació nova (només si s'ha seleccionat el marc).
Ctrl+Retorn Es desplaça a l'objecte de text següent de la diapositiva.

Si no hi ha objectes de text a la diapositiva, o si heu arribat al darrer objecte de text, s'insereix una diapositiva nova després de la diapositiva actual. La diapositiva nova utilitza el mateix format que l'actual.

Re Pàg Canvia a la diapositiva anterior. No té cap funció a la primera diapositiva.
Av Pàg Canvia a la diapositiva següent. No té cap funció a l'última diapositiva.

Navegació amb el teclat en el classificador de diapositives

Tecles de drecera Efecte
Inici/final Defineix el focus a la primera/última diapositiva.
Tecles ←/→ o Re Pàg/Av Pàg Estableix el focus a la diapositiva següent/anterior.
Retorn Canvia al mode normal amb la diapositiva activa.

Temes relacionats

Utilització de tecles de drecera al LibreOffice Impress

Dreceres (accessibilitat del LibreOffice)