Клавишни комбинации за LibreOffice Impress

From LibreOffice Help
Jump to: navigation, search

Това е списък от клавишните комбинации за LibreOffice Impress.

Можете да ползвате и общите клавишни комбинации в LibreOffice.

Note.png Някои от клавишните комбинации може да са вече заети от работния плот. Тези комбинации не са достъпни за LibreOffice. Опитайте да зададете други клавиши или за LibreOffice, в Инструменти - Персонализиране - Клавиатура, или за работния плот на системата.

Функционални клавиши за LibreOffice Impress

Клавиши Действие
F2 Редактиране на текст.
F3 Влизане в група.
Ctrl+F3 Излизане от група.
Shift+F3 Дублиране
F4 Позиция и размер
F5 Стартиране на прожекция.
Ctrl+Shift+F5 Навигатор
F7 Проверка на правописа
Ctrl+F7 Синонимен речник
F8 Редактиране по възли.
Ctrl+Shift+F8 Побиране на текста в рамката
F11 Стилове и формати

Клавишни комбинации при прожекция

Клавиши Действие
Esc Прекъсва презентацията.
Интервал, стрелка надясно, стрелка надолу, Page Down, Enter, Return или N Възпроизвежда следващия ефект (ако има такъв; в противен случай преминава към следващия кадър).
Alt+Page Down Преминаване към следващия кадър без възпроизвеждане на ефекти.
[число] + Enter Въведете номер на кадър и натиснете Enter, за да преминете към него.
Стрелка наляво, стрелка нагоре, Page Up, Backspace или P Повторно възпроизвеждане на предишния ефект. Ако в кадъра няма предишен ефект, се показва предишният кадър.
Alt+Page Up Преход към предишния кадър без възпроизвеждане на ефекти.
Home Преминаване към първия кадър от прожекцията.
End Преминаване към последния кадър от прожекцията.
Ctrl+ Page Up Преминаване към предишния кадър.
Ctrl+ Page Down Преминаване към следващия кадър.
B или . Показва черен екран до следващото натискане на клавиш или завъртане на колелцето на мишката.
W или , Показва черен екран до следващото натискане на клавиш или завъртане на колелцето на мишката.

Клавишни комбинации при обикновен изглед

Клавиши Действие
Клавиш „плюс“ (+) Увеличава.
Клавиш „минус“ (–) Умалява.
Клавиш за умножение (×) (цифров блок) Напасва страницата към прозореца.
Клавиш за деление (÷) (цифров блок) Увеличава образа до размера на текущата селекция.
Shift+Ctrl+G Групира избраните обекти.
Shift+Ctrl+Alt+A Разгрупира избраната група.
Ctrl+ щракване Влиза в група, така че да можете индивидуално да редактирате обектите в групата. Щракнете с мишката извън групата, за да се върнете в обикновения изглед.
Shift+Ctrl+ K Комбинира избраните обекти.
Shift+Ctrl+ K Разделяне на обект. Тази комбинация работи само за обекти които са създадени от комбинирането на два или повече други обекти.
Ctrl+ клавиш плюс Изнася отпред
Shift+Ctrl+ клавиш плюс Премества напред
Ctrl+ клавиш минус Премества назад
Shift+Ctrl+ клавиш минус Изнася отзад

Клавишни комбинации за редактиране на текст

Клавиши Действие
Ctrl+тире(-) Меки позиции за сричкопренасяне според зададените настройки.
Ctrl+Shift+минус (-) Непрекъсваемо малко тире (не се използва за пренасяне)
Ctrl+Shift+интервал Непрекъсваеми интервали. Не се използват за пренасяне и не се разширяват при двустранно подравняване.
Shift+Enter Нов ред без започване на нов абзац
Стрелка наляво Преместване на курсора наляво
Shift+стрелка наляво Преместване на курсора наляво с избиране
Ctrl+стрелка наляво Преход към началото на думата
Ctrl+Shift+стрелка наляво Избиране наляво дума по дума
Стрелка надясно Преместване на курсора надясно
Shift+стрелка надясно Преместване на курсора надясно с избиране
Ctrl+стрелка надясно Преход към началото на следващата дума
Ctrl+Shift+стрелка надясно Избиране надясно дума по дума
Стрелка нагоре Преместване на курсора с един ред нагоре
Shift+стрелка нагоре Избиране на редове нагоре
Ctrl+стрелка нагоре Преместване на курсора в началото на предишния абзац
Ctrl+Shift+стрелка нагоре Избиране до началото на абзаца. При следващо натискане разширява селекцията до началото на предишния абзац.
Стрелка надолу Преместване на курсора с един ред надолу
Shift+стрелка надолу Избиране на редове надолу
Ctrl+стрелка надолу Преместване на курсора в края на абзаца. Следващото натискане го премества в края на следващия абзац.
Ctrl+Shift+стрелка надолу Избиране до края на абзаца. Следващото натискане разширява селекцията до края на следващия абзац.
Home Преход до началото на реда
Shift+Home Преход с избиране до началото на реда
End Преход до края на реда
Shift+End Преход с избиране до края на реда
Ctrl+Home Преход до началото на текстовия блок в кадъра
Ctrl+Shift+Home Преход с избиране до началото на текстовия блок в кадъра
Ctrl+End Преход до края на текстовия блок в кадъра
Ctrl+Shift+End Преход с избиране до края на текстовия блок в кадъра
Ctrl+Del Изтриване на текста до края на думата
Ctrl+Backspace Изтриване на текста до началото на думата

В списък: изтриване на празен абзац преди текущия

Ctrl+Shift+Del Изтриване на текста до края на изречението
Ctrl+Shift+Backspace Изтриване на текста до началото на изречението

Клавишни комбинации в LibreOffice Impress

Клавиши Действие
Клавиш със стрелка Премества избрания обект или изгледа на страницата в посоката на стрелката.
Ctrl+ клавиш със стрелка Премества изгледа на страницата в посоката на стрелката.
Shift + плъзгане Ограничава движението на избрания обект до хоризонтално или вертикално.
Ctrl+ плъзгане (с включена настройка Копиране при местене) Задръжте натиснат Ctrl и плъзнете обект, за да създадете негово копие.
Клавиш Alt Задръжте натиснат клавиша Alt, за да начертаете или промените размера на обекти като плъзгате от центъра на обекта навън.
Alt+щракване с мишката Избира обекта зад текущо избрания обект.
Alt+Shift+щракване с мишката Избира обекта пред текущо избрания обект.
Shift+щракване с мишката Избиране на съседни елементи или текстов откъс. Щракнете в началото на избраното, после задръжте Shift и щракнете в края му.
Shift+плъзгане с мишката (когато преоразмерявате) Задръжте Shift, докто плъзгате, за да запазите пропорциите на обекта при преоразмеряването.
Клавиш Tab Избира обекти в реда, в който са били създадени.
Shift+Tab Избира обекти в ред, обратен на реда на създаването им.
Escape Изход от текущия режим.
Enter Активиране на запазено място в нова презентация (само ако е избрана рамката).
Ctrl+Enter Преминава към следващия текстов обект в кадъра.

Ако в кадъра няма текстови обекти или ако сте стигнали до последния текстов обект, ще бъде вмъкнат нов кадър след текущия, със същото оформление като него.

PageUp Превключване към предишния кадър. Не работи в първия кадър.
PageDown Превключване към следващия кадър. Не работи в последния кадър.

Управление с клавиатурата в Сортиране на кадри.

Клавиши Действие
Home/End Премества фокуса върху първия/последния кадър.
Клавиши със стрелки наляво/надясно или нагоре/надолу Преместват фокуса върху предишния/следващия кадър.
Enter Превключва към нормален изглед с активния кадър.

Теми, свързани с показаната

Работа с клавишни комбинации в LibreOffice Impress

Клавишни комбинации (достъпност в LibreOffice)