Werkbalk Opties

From LibreOffice Help
Jump to: navigation, search

Als u de werkbalk Opties wilt weergeven, kiest u Beeld - Werkbalken - Opties.

Kies Beeld - Werkbalken - Opties

Draaimodus na klikken op object

Wanneer u deze optie activeert, verschijnen er rotatiegrepen nadat u op een object hebt gedubbelklikt. Versleep vervolgens een van de grepen om het object in de gewenste richting te roteren.

Pictogram
Draaimodus na klikken op object

Raster tonen

Geeft aan of het raster wordt getoond.

Pictogram
Raster tonen

Vanglijnen weergeven

Toont of verbergt vanglijnen zodat u objecten op uw dia kunt uitlijnen. Sleep een vanglijn uit de dia om de lijn te verwijderen.

Pictogram
Vanglijnen weergeven

Hulplijnen bij verplaatsen

Pictogram
Hulplijnen tijdens verplaatsen

Vangen aan raster

Specificeert of frames, tekenelementen en besturingselementen alleen tussen rasterpunten verplaatst moeten worden. Wilt u de status van het vangraster alleen voor de huidige handeling wijzigen, dan versleept u een object terwijl u de Ctrl-toets ingedrukt houdt.

Pictogram
Vangen aan raster

Aan vanglijnen vangen

Plaatst de rand van een gesleept object aan de dichtstbijzijnde vanglijn wanneer u de muisknop loslaat.

Pictogram
Aan vanglijnen vangen

Vangen aan paginamarges

Geeft aan of de omtrek van een grafisch object moet uitlijnen met de dichtstbijzijnde paginamarge.

Pictogram
Vangen aan paginamarges

Vangen aan de objectrand

Geeft aan of de omtrek van een grafisch object moet uitlijnen met de rand van het dichtstbijzijnde grafische object.

Pictogram
Vangen aan de objectrand

Vangen aan objectpunten

Geeft aan of de omtrek van een grafisch object moet uitlijnen aan de punten van het dichtstbijzijnde grafische object.

Pictogram
Vangen aan objectpunten

Snelbewerking toestaan

>Specificeert of er meteen naar de tekstbewerkingsmodus omgeschakeld moet worden wanneer er op een tekstobject geklikt wordt.

Pictogram
Snelbewerking toestaan

Alleen tekstgebied selecteren

Specificeert of een tekstframe geselecteerd wordt door op de tekst te klikken.

Pictogram
Alleen tekstbereik selecteren

Dubbelklikken om tekst toe te voegen

Wanneer u deze optie activeert, kunt u dubbelklikken op een object om tekst toe te voegen of te wijzigen.

Pictogram
Dubbelklikken om tekst toe te voegen

Objecten met attributen aanpassen

Als dit pictogram op de werkbalk Opties is ingeschakeld, worden objecten met hun attributen weergegeven, maar met 50% transparantie, terwijl u ze tekent of verplaatst. Als dit pictogram niet is ingeschakeld, dan wordt alleen een contour weergegeven terwijl u tekent en wordt het object met alle attributen weergegeven, als u de muisknop loslaat.

Pictogram
Object met attributen aanpassen

Alle groeperingen verlaten

Sluit alle groepen af en herstelt de normale weergave.

Pictogram
Alle groeperingen verlaten