Menyer

From LibreOffice Help
Jump to: navigation, search

I följande avsnitt finns de hjälpavsnitt som beskriver menyer och dialogrutor.

Note.png Kommandona för att till exempel redigera, se, placera, formatera och skriva ut ett dokument eller dokumentets innehåll, går bara att använda om dokumentet är öppet och aktivt. Aktivt innebär här att dokumentet måste vara i förgrunden på bildskärmen. Om du vill använda kommandon till ett objekt i dokumentet måste objektet vara markerat.
Warning.png Menyerna är sammanhangsberoende. Detta innebär att vilka menyposter som visas beror på vad du arbetar med. Om markören står i text visas de menykommandon som behövs för att redigera text. Om du har markerat grafik i ett dokument visas de menyposter som används för att redigera grafik.

Arkiv

De här kommandona gäller för det aktuella dokumentet, för att öppna ett nytt dokument eller stänga ett program.

Redigera

På den här menyn finns kommandon som du använder för att redigera innehållet i det aktuella dokumentet.

Visa

På den här menyn finns kommandon för att anpassa visningen av dokumentet på skärmen.

Infoga

På den här menyn är alla kommandon sammanfattade som används till att infoga nya element i dokumentet, som t.ex. skannade objekt, grafik, objekt, symboler och andra filer.

Format

Innehåller kommandon för att formatera layouten och innehållet i dokumentet.

Bild

This menu provides slide management and navigation commands.

Bildskärmspresentation

Innehåller kommandon och alternativ för att köra en presentation.

Verktyg

Innehåller stavningsverktyg, ett galleri med objekt som du kan lägga till i dokumentet samt verktyg för att konfigurera menyer och göra inställningar för programmet.

Fönster

Innehåller kommandon för att anpassa och visa dokumentfönster.

Hjälp

På Hjälp-menyn kan du öppna och använda hjälpsystemet i LibreOffice.