Μενού

From LibreOffice Help
Jump to: navigation, search

Η επόμενη ενότητα παρουσιάζει τα διαθέσιμα θέματα βοήθειας για τα μενού και τους διαλόγους.

Note.png Το παράθυρο που περιέχει το έγγραφο στο οποίο θέλετε να δουλέψετε πρέπει να είναι επιλεγμένο, ώστε να μπορούν να χρησιμοποιηθούν οι εντολές μενού. Παρόμοια, πρέπει να επιλέξετε ένα αντικείμενο στο έγγραφο για να χρησιμοποιήσετε τις επιλογές μενού που συνδέονται με αυτό το αντικείμενο.
Warning.png Τα μενού εξαρτώνται από το περιβάλλον, που σημαίνει ότι οι διαθέσιμες εντολές μενού είναι εκείνες οι οποίες έχουν σχέση με την εργασία που πραγματοποιείται εκείνη τη στιγμή. Αν ο δρομέας βρίσκεται σε κείμενο, τότε θα είναι διαθέσιμες όλες οι εντολές μενού οι οποίες είναι απαραίτητες για την επεξεργασία κειμένου. Εάν, για παράδειγμα, έχετε επιλέξει γραφικά σε ένα έγγραφο, θα εμφανιστούν όλες οι εντολές μενού που χρησιμοποιούνται για την επεξεργασία γραφικών.

Αρχείο

Αυτές οι εντολές εφαρμόζονται στο τρέχον έγγραφο, το άνοιγμα ενός νέου εγγράφου, ή τον τερματισμό της εφαρμογής.

Επεξεργασία

Αυτό το μενού περιέχει εντολές για την επεξεργασία των περιεχομένων του τρέχοντος εγγράφου.

Προβολή

Αυτό το μενού περιέχει εντολές για τον έλεγχο της προβολής ενός εγγράφου στην οθόνη.

Εισαγωγή

Το μενού αυτό περιέχει τις εντολές που χρησιμοποιούνται για την εισαγωγή νέων στοιχείων στο έγγραφο, για παράδειγμα, γραφικών, αντικειμένων, ειδικών χαρακτήρων και άλλων αρχείων.

Μορφή

Περιέχει τις εντολές μορφοποίησης της διάταξης και των περιεχομένων του εγγράφου σας.

Διαφάνεια

Αυτό το μενού παρέχει τη διαχείριση των διαφανειών και των εντολών περιήγησης.

Παρουσίαση διαφανειών

Περιέχει εντολές και επιλογές για την εκτέλεση μιας παρουσίασης.

Εργαλεία

Περιέχει εργαλεία ορθογραφίας, μια συλλογή αντικειμένων γραφικών που μπορείτε να προσθέσετε στο έγγραφό σας, καθώς επίσης και εργαλεία διαμόρφωσης των μενού, και ρύθμισης των προτιμήσεων του προγράμματος.

Παράθυρο

Περιέχει εντολές για τη διαχείριση και την προβολή των παραθύρων εγγράφων.

Βοήθεια

Το μενού Βοήθειας σας επιτρέπει να ξεκινήσετε και να ελέγξετε το σύστημα βοήθειας του LibreOffice.