Nabídky

From LibreOffice Help
Jump to: navigation, search

Následující část ukazuje témata nápovědy dostupná pro nabídky a dialogová okna.

Note.png Abyste mohli použít příkazy nabídky, musí být aktivní okno s dokumentem, se kterým chcete pracovat. Podobně, musíte vybrat objekt v dokumentu, pokud chcete použít příkazy nabídky spojené s tímto objektem.
Warning.png Nabídky závisejí na kontextu. To znamená, že jsou k dispozici ty položky nabídky, které jsou relevantní k právě prováděné operaci. Pokud se kurzor nachází v textu, jsou k dispozici všechny nabídky potřebné k úpravě textu. Pokud vyberete obrázek v dokumentu, zobrazí se všechny položky nabídky potřebné k úpravě obrázků.

Soubor

Tyto příkazy umožňují pracovat s aktuálním dokumentem, otevřít nový dokument nebo ukončit aplikaci.

Úpravy

Tato nabídka obsahuje příkazy pro úpravu obsahu aktuálního dokumentu.

Zobrazit

Tato nabídka obsahuje příkazy nastavující zobrazení dokumentu na obrazovce.

Vložit

Nabídka obsahuje příkazy pro vkládání nových prvků do dokumentu. Těmito prvky mohou být například obrázky, objekty, speciální znaky a jiné soubory.

Formát

Obsahuje příkazy pro formátování rozvržení a obsahu dokumentu.

Snímek

Tato nabídka poskytuje příkazy pro správu snímků a navigaci mezi nimi.

Prezentace

Obsahuje příkazy a možnosti pro spuštění prezentace.

Nástroje

Obsahuje nástroje pro kontrolu pravopisu, galerii obrázků, které můžete přidat do dokumentu, a také nástroje pro přizpůsobení nabídek a nastavení předvoleb programu.

Okno

Obsahuje příkazy pro manipulaci a zobrazení oken dokumentů.

Nápověda

Nabídka Nápověda umožňuje spouštění a ovládání systému nápovědy LibreOffice.