Visa

From LibreOffice Help
Jump to: navigation, search

Anger egenskaper för hur dokumentinnehållet visas i Draw.

Normal

Växla till sidans normalläge.

Bakgrund

Växla till huvudsidan.

Färg/Gråskala

Visar sidor i färg, gråskala eller svartvitt.

Sida Bild Sida

Aktiverar respektive inaktiverar sidrutan.

Statuslisten

Visar eller döljer statusraden i fönstrets nederkant.

Status för inmatningsmetod

Visar eller döljer statusfönstret för IME (Input Method Engine).

Linjal

Visar eller döljer linjaler längst upp och längst till vänster i arbetsområdet.

Raster

Anger rastrets visningsegenskaper.

Stödlinjer

Ange visningsalternativ för stödlinjer.

Navigator

Opens the Navigator, where you can quickly jump to other slides or move between open files.

Zoom

Gör visningen av LibreOffice större eller mindre.