Weergave

From LibreOffice Help
Jump to: navigation, search

Hier kunt u de weergave-eigenschappen van Draw-documenten instellen.

Normaal

Schakel over naar de normale weergave van de pagina.

Model

Schakel over naar de modelpaginaweergave.

Kleur/Grijswaarden

Met deze opdracht opent u een submenu waarin u kunt kiezen of u dia’s in kleur, met grijswaarden of in zwart-wit wilt weergeven.

Pagina DiaDeelvenster

Hiermee wordt het deelvenster Pagina’sin- en uitgeschakeld.

Statusbalk

Toont of verbergt de Statusbalk aan de onderkant van het venster.

Status invoermethode

Toont of verbergt het IME-statusvenster (Input Method Engine).

Linialen

Zet de linialen aan de bovenkant en linkerkant van het werkoppervlak aan of uit.

Raster

Hiermee kunt u de weergave-eigenschappen van een raster instellen.

Hulplijnen

Hier kunt u de weergave-opties voor hulplijnen opgeven.

Navigator

Opens the Navigator, where you can quickly jump to other slides or move between open files.

In- en uitzoomen

Verkleint of vergroot de schermweergave van LibreOffice.