Visualitza

From LibreOffice Help
Jump to: navigation, search

Defineix les propietats de visualització dels documents del Draw.

Normal

Canvia a la visualització normal de la pàgina.

Mestre

Canvia a la visualització mestra de pàgina.

Color/escala de grisos

Mostra les diapositives en color, en escala de grisos o en blanc i negre.

= Page Slide Pane =

Switches the PagePane on and off.

Barra d'estat

Mostra o amaga la barra d'estat a la part superior de la finestra.

Estat del mètode d'entrada

Mostra o amaga la finestra d'estat del motor del mètode d'entrada (IME).

Regles

Mostra o amaga els regles a les vores superior i esquerra de l'àrea de treball.

Graella

Permet definir les propietats de visualització d'una graella.

Línies de captura

Permet indicar les opcions de visualització per a les línies de captura.

Navegador

Opens the Navigator, where you can quickly jump to other slides or move between open files.

Escala

Redueix o amplia la visualització del LibreOffice.