Verktygsrader

From LibreOffice Help
Jump to: navigation, search

I det här avsnittet finns en översikt över de symbollister som är tillgängliga i LibreOffice Draw.

Den här översikten beskriver standardkonfigurationen för ikonrader i LibreOffice.

Verktygsraden Tabell

Verktygsraden Tabell innehåller funktioner som du använder när du arbetar med tabeller. Den visas när du ställer markören i en tabell.

Statuslist

På statusraden visas information om dokumentet och det markerade objektet. Du kan klicka på vissa objekt på statusraden för att öppna en dialogruta med fler alternativ.

Färglisten

Visar eller döljer färgraden. Om du vill ändra färgtabellen som visas väljer du Format - Yta och klickar sedan på fliken Färger.

Verktygsraden Alternativ

Du visar verktygsraden Alternativ genom att välja Visa - Verktygsrader - Alternativ.

Verktygsraden Redigera punkter

Verktygsraden Redigera punkter visas när du markerar ett polygonobjekt och klickar på Redigera punkter.

Verktygsraden Bild

Du kan använda den här bildraden för att ange det markerade objektets färg, kontrast och ljusstyrka.

Verktygsraden Textformatering

Om du vill visa verktygsraden Textformatering ställer du markören inuti ett textobjekt.

Raden Linje och fyllning

Raden Linje och fyllning innehåller kommandon för det aktuella redigeringsläget.

Verktygsraden Ritverktyg

Verktygsraden Ritverktyg innehåller de viktigaste ritverktygen.

Infoga

Fontwork

Verktygsraden Fontwork öppnas när du markerar ett Fontwork-objekt.

3D-inställningar

Kontrollegenskaperna för verktygsraden 3D-inställningar för de markerade 3D-objekten.

Standardrad

Standardraden finns i alla LibreOffice-program.