Paski narzędzi

From LibreOffice Help
Jump to: navigation, search

Poniżej przedstawiono opis pasków narzędzi dostępnych w programie LibreOffice Draw.

To podsumowanie zawiera opis domyślnej konfiguracji pasków narzędzi w LibreOffice.

Pasek tabeli

Pasek Tabela zawiera funkcje potrzebne przy pracy z tabelami. Pojawia się jeżeli kursor zostanie ustawiony w obszarze tabeli.

Pasek stanu

Pasek stanu wyświetla informacje o bieżącym dokumencie oraz o zaznaczonym obiekcie. Podwójne kliknięcie na wskazania paska stanu otwiera powiązane z nim okno dialogowe.

Pasek kolorów

Pokazuje lub ukrywa pasek kolorów. Aby zmodyfikować lub zmienić wyświetlaną tabelę kolorów, wybierz Format - Obszar, a następnie kliknij zakładkę Kolory.

Pasek opcji

Pasek Opcje można włączyć, wybierając Widok - Paski narzędzi - Opcje.

Pasek edycji punktów

Pasek Edycja punktów pojawia się po zaznaczeniu obiektu wielokąta i kliknięciu Edycja punktów.

Pasek obrazu

Użyj paska Obrazu do zmiany koloru, kontrastu i jasności zaznaczonego obiektu graficznego.

Pasek formatowania tekstu

Aby wyświetlić pasek Formatowanie tekstu, ustaw kursor wewnątrz obiektu tekstowego.

Pasek formatowania

Pasek formatowania zawiera polecenia dotyczące pracy w bieżącym trybie edycji.

Pasek rysunku

Pasek rysunku zawiera podstawowe narzędzia rysunkowe.

Wstaw

Fontwork

Pasek Fontwork pojawia się po wybraniu obiektu fontwork.

Ustawienia 3D

Pasek ustawień 3D umożliwia kontrolowanie właściwości zaznaczonych obiektów 3D.

Pasek standardowy

Pasek standardowy jest dostępny w każdej aplikacji LibreOffice.