Werkbalken

From LibreOffice Help
Jump to: navigation, search

Hier vindt u een overzicht van de beschikbare werkbalken in LibreOffice Draw.

In dit overzicht wordt de standaardwerkbalkconfiguratie voor LibreOffice beschreven.

Werkbalk Tabel

De werkbalk Tabelbevat functies die u kunt gebruiken wanneer u met tabellen werkt. Deze werkbalk verschijnt wanneer u de cursor in een cel van een tabel plaatst.

Statusbalk

De statusbalk geeft informatie weer over uw document, inclusief het huidige geselecteerde object. U kunt dubbelklikken op enkele statusbalk-items om een gerelateerd dialoogvenster te openen.

Kleurenbalk

Toont of verbergt de Kleurenbalk. Wanneer u de weergegeven kleurentabel wilt wijzigen, kiest u Opmaak - Gebied en klikt u vervolgens op de tab Kleuren.

Werkbalk Opties

De werkbalk Opties kan weergegeven worden door Beeld - Werkbalken - Opties te kiezen.

Werkbalk Punten bewerken

De werkbalk Punten bewerken verschijnt wanneer u een veelhoekobject selecteert en op Punten bewerken klikt.

Werkbalk Afbeelding

Gebruik de werkbalk Afbeelding om de kleur, het contrast en de helderheid voor geselecteerde grafische object(en) in te stellen.

Werkbalk Tekstopmaak

Als u de balk Tekstopmaak wilt weergeven, plaatst u de cursor in een tekstobject.

Werkbalk Lijn en opvulstijl

De werkbalk Lijn en opvulstijl bevat alle noodzakelijke functies voor de huidige bewerkingsmodus.

Werkbalk Tekening

De werkbalk Tekening bevat de belangrijkste tekengereedschappen.

Invoegen

Fontwork

De werkbalk Fontwork wordt geopend wanneer u een Fontwork-object selecteert.

3D-instellingen

Via de werkbalk 3D-instellingen kunt u de eigenschappen van geselecteerde 3D-objecten bepalen.

Werkbalk Standaard

De werkbalk Standaard is in alle LibreOffice-toepassingen beschikbaar.