Nástrojové lišty

From LibreOffice Help
Jump to: navigation, search

Tato část obsahuje přehled nástrojových lišt v LibreOffice Draw.

Tento přehled popisuje výchozí nastavení nástrojových lišt v LibreOffice.

Lišta Tabulka

Lišta Tabulka obsahuje funkce, které potřebujete pro práci s tabulkou. Objeví se, pokud umístíte kurzor do tabulky.

Stavový řádek

Stavový řádek zobrazuje informace o vašem dokumentu včetně informací o označeném objektu. Poklepáním na některé pole stavového řádku můžete otevřít příslušné dialogové okno.

Lišta barev

Zobrazí nebo skryje Lištu barev. Chcete-li změnit zobrazenou tabulku barev, zvolte Formát - Oblast a poté klepněte na kartu Barvy.

Lišta Možnosti

Lištu Možnosti je možné zobrazit pomocí nabídky Zobrazit - Nástrojové lišty - Možnosti.

Lišta Upravit body

Lišta Upravit body se zobrazí, když vyberete objekt složený z bodů a klepnete na Upravit body.

Lišta Obrázek

Pomocí lišty Obrázek můžete nastavit barvu, kontrast a jas vybraných grafických objektů.

Lišta Formátování textu

Lištu Formátování textu zobrazíte, když umístíte kurzor dovnitř textového objektu.

Lišta Čára a výplň

Lišta Čára a výplň obsahuje příkazy pro aktuální režim úprav.

Lišta Kresba

Lišta Kresba obsahuje hlavní nástroje pro kreslení.

Vložit

Písmomalba

Nástrojová lišta Písmomalba se otevře, vyberete-li odpovídající objekt.

3D nastavení

Nástrojová lišta 3D nastavení obsahuje ovládací prvky vybraného 3D objektu.

Lišta Standardní

Lišta Standardní je dostupná v každé aplikaci LibreOffice.