Ленти с инструменти

From LibreOffice Help
Jump to: navigation, search

Този раздел съдържа преглед на лентите с инструменти, налични в LibreOffice Draw.

Този обзорен раздел описва подразбираната конфигурация на лентите с инструменти в LibreOffice.

Лента Таблица

Лентата Таблица съдържа функциите, от които имате нужда при работа с таблици. Тя се появява, когато преместите курсора в таблица.

Лента за състоянието

Лентата на състоянието показва информация за документа, включително текущо избрания обект. Двукратното щракване върху някои нейни елементи отваря съответни диалогови прозорци.

Лента Цветове

Показва или скрива лентата Цветове. За да замените или промените показваната таблица с цветове, изберете Форматиране - Област и изберете раздела Цветове.

Лента Настройки

Лентата Настройки може да бъде показана чрез избиране на Изглед - Ленти с инструменти - Настройки.

Лента Редактиране по възли

Лентата Редактиране по възли се появява, когато изберете многоъгълник и щракнете върху Редактиране по възли.

Лента Изображение

Използвайте лентата Изображение, за да зададете цвят, контраст и яркост на избрания графичен обект или обекти.

Лента Форматиране на текст

За да се покаже лентата Форматиране на текст, поставете курсора в текстов обект.

Лента Линия и запълване

Лентата Линия и запълване съдържа команди за текущия режим на редактиране.

Лента Чертане

Лентата Чертане съдържа основните инструменти за чертане.

Вмъкване

Fontwork

Лентата Fontwork се отваря, когато изберете обект на Fontwork.

Настройки на триизмерен обект

Лентата за настройки на триизмерен обект управлява свойствата на избраните триизмерни обекти.

Лента Стандартни

Лентата Стандартни е достъпна във всяко от приложенията на LibreOffice.