Snabbkommandon för ritobjekt

From LibreOffice Help
Jump to: navigation, search

Här hittar du en lista med tangentkombinationer som du kan använda i teckningsdokument.

Dessutom gäller de allmänna tangentkombinationerna i LibreOffice.

Note.png Vissa kortkommandotangenter kan vara tilldelade ditt datorsystem. Tangenter som är tilldelade datorsystemet är inte tillgängliga för LibreOffice. Pröva att tilldela olika tangenter antingen för LibreOffice i Verktyg - Anpassa - Tangentbord eller i ditt datorsystem.

Funktionstangenter för teckningsdokument

Kortkommandon Effekt
F2 Lägger till eller redigerar text.
F3 Öppnar en grupp så att du kan redigera enskilda objekt.
Ctrl+F3 Stänger gruppredigering.
Skift+F3 Öppnar dialogrutan Duplicera.
F4 Öppnar dialogrutan Position och storlek.
F5 Öppnar Navigator.
F7 Kontrollerar stavning.
Ctrl+F7 Öppnar Synonymordlista.
F8 Redigera punkter på/av.
Ctrl+Skift+F8 Passar mot ramen.
F11 Öppnar fönstret Formatmallar och formatering.

Snabbkommandon för ritobjekt

Kortkommandon Effekt
+ tangent Zoomar in.
- tangent Zoomar ut.
×-tangent (numeriska delen av tangentbordet) Zoomar så att hela sidan fylls på skärmen.
÷-tangent (numeriska delen av tangentbordet) Zoomar in aktuell markering.
Ctrl+Skift+G Grupperar markerade objekt.
Skift+Ctrl+Alt+A Delar upp en grupp.
Ctrl+Skift+K Kombinerar markerade objekt.
Ctrl+Alt+Skift+K Delar upp markerade objekt.
Ctrl+Skift++ Placerar överst.
Ctrl++ Längre fram.
Ctrl+- Flyttar bakåt.
Ctrl+Skift+- Längst bak.

Speciella kortkommandon för teckningsdokument

Kortkommandon Effekt
Page Up Byt till föregående sida
Page Down Byt till nästa sida
Ctrl + PageUp Byt till föregående nivå
Ctrl + PageDown Byt till nästa nivå
Piltangent Flyttar det markerade objektet i pilens riktning
Ctrl+Piltangent Flyttar sidvyn i önskad riktning.
Ctrl och klicka medan du drar ett objekt. Obs! du måste först aktivera alternativet Kopia vid förflyttning i Verktyg - Alternativ - LibreOffice Draw - Allmänt (aktiv som standard). När du flyttar det markerade objektet skapas en kopia.
Ctrl+Retur med tangentbordsfokus (F6) på ett ritobjekt på verktygsraden Verktyg. Infogar ett ritobjekt med standardstorlek i mitten av den aktuella vyn.
Skift+F10 Öppnar snabbmenyn för ett markerat objekt.
F2 Aktiverar textläget om ett textobjekt är markerat.
Retur Aktiverar textläget om ett textobjekt är markerat.
Ctrl+Retur Aktiverar textläget om ett textobjekt är markerat. Om det inte finns några textobjekt eller om du har kommit till det sista textobjektet skapas en kopia av den aktuella sidan.
Alt Tryck på Alt och dra med musen för att rita eller ändra storlek på ett objekt från objektets mitt och utåt.
Alt+ klicka på ett objekt Markering av objekt som överlappar varandra. Objektet som ligger bakom det markerade objektet markeras.
Alt+Skift+klicka på ett objekt Markering av objekt som överlappar varandra. Objektet som ligger framför det markerade objektet markeras.
Skifttangent vid markering Objekt läggs till markeringen om det ännu inte markerats eller tas bort från markeringen om det redan varit markerat innan.
Skift+ dra medan du flyttar ett objekt Det markerade objektet flyttas exakt horisontellt eller vertikalt i den önskade riktningen.
Skifttangent vid förstora/skapa Begränsar storleken för att behålla objektets ratio.
Tabbtangent De enskilda objekten markeras i den ordning de skapades, från det första till det sista objektet.
Skift+tabbtangent Markering av objekten i den ordning de skapades, från det sista till det första objektet.
Esc-tangent Skiftar till markeringsläget om ett ritverktyg är aktivt. Avmarkerar ett markerat objekt. Stänger av textläget för ett objekt. Objektet fortsätter att vara markerat.

Navigera med tangentbordet i Bildsortering

Tangentkombination Effekt
Home/End Flyttar fokus till första/sista bilden.
Vänsterpil/högerpil eller Page Up/Down Flyttar fokus till nästa/föregående bild.
Retur Ändra till normalläge med den aktuella bilden.

Related Topics

Kortkommandon för objekt - tillgänglighetsfunktion

Kortkommandon (tillgänglighet i LibreOffice)