Skróty klawiaturowe dla rysunków

From LibreOffice Help
Jump to: navigation, search

Poniżej znajduje się lista skrótów klawiaturowych specyficznych dla dokumentów rysunkowych.

Możesz używać także ogólnych skrótów klawiaturowych LibreOffice.

Note.png Niektóre skróty klawiaturowe mogą być przypisane do systemu. Klawisze przypisane do systemu nie są dostępne w pakiecie LibreOffice. Spróbuj przypisać inne klawisze w pakiecie LibreOffice, korzystając z menuNarzędzia - Dostosuj - Klawiatura lub w systemie.

Klawisze funkcyjne w Draw

Skróty klawiaturowe Efekt
F2 Dodaj lub edytuj tekst.
F3 Wejdź do grupy - edycja poszczególnych obiektów.
Ctrl+F3 Wyjdź z grupy.
Shift+F3 Otwiera okno dialogowe Duplikuj.
F4 Otwiera okno dialogowe Pozycja i rozmiar.
F5 Otwiera okno Nawigatora.
F7 Sprawdza pisownię.
Ctrl+F7 Otwiera Słownik wyrazów bliskoznacznych.
F8 Włącza/wyłącza edycję punktów.
Ctrl+Shift+F8 Dopasowuje do ramki.
F11 Otwiera okno Style i formatowanie.

Skróty klawiaturowe dla rysunków

Skróty klawiaturowe Efekt
Plus (+) Powiększenie.
Minus (-) Pomniejszenie.
Gwiazdka (*) (klawiatura numeryczna) Dopasuj stronę do okna.
Dzielenie (/) (klawiatura numeryczna) Powiększenie bieżącego zaznaczenia.
Ctrl+Shift+G Grupowanie zaznaczonych obiektów.
Shift+Ctrl+Alt+A Rozgrupowanie zaznaczonej grupy.
Ctrl+Shift+K Zespalaj zaznaczone obiekty.
Ctrl+Alt+Shift+K Podziel zaznaczony obiekt.
Ctrl+Shift+plus (+) Przesuń na wierzch.
Ctrl+plus (+) Przesuń do przodu.
Ctrl+minus (-) Przesuń do tyłu.
Ctrl+Shift+minus (-) Przesuń na spód.

Skróty klawiaturowe specyficzne dla Drawings

Skróty klawiaturowe Efekt
Page Up Przejdź do poprzedniej strony
Page Down Przejdź do następnej strony
Ctrl+Page Up Przejdź do poprzedniej warstwy
Ctrl+Page Down Przejdź do następnej warstwy
Strzałki Przesuwa zaznaczony obiekt w kierunku wskazywanym przez strzałki.
Ctrl+strzałki Przesuwa widok strony w kierunku wskazywanym przez strzałki.
Kliknij przycisk Ctrl, przeciągając obiekt. Uwaga: Najpierw należy włączyć opcję Kopiuj przy przenoszeniu w menu Narzędzia – Opcje – LibreOffice Draw – Ogólne, aby móc skorzystać z tego skrótu klawiaturowego (domyślnie jest włączona). Po zwolnieniu klawisza myszy tworzy kopię przenoszonego obiektu.
Ctrl+Enter z fokusem klawiatury (F6) na ikonie obiektu rysunkowego na pasku narzędzi Wstawia obiekt o domyślnych rozmiarach na środku bieżącego widoku strony.
Shift+F10 Otwiera menu kontekstowe zaznaczonego obiektu.
F2 Tryb tekstu.
Enter Tryb tekstu - jeżeli zaznaczony obiekt jest obiektem tekstowym.
Ctrl+Enter Tryb tekstu - jeżeli zaznaczony obiekt jest obiektem tekstowym. Jeżeli strona nie zawiera obiektów tekstowych albo jeżeli osiągnięto ostatni obiekt tekstowy po bieżącej stronie wstawiana jest nowa strona.
Alt Naciśnij klawisz Alt, po czym przeciągnij kursorem od środka obiektu na zewnątrz, aby narysować lub zmienić rozmiar obiektu.
Alt+ kilknij na obiekt Zaznacza obiekt znajdujący się za zaznaczonym obiektem.
Alt+Shift+kliknij obiekt Zaznacza obiekt znajdujący się przed zaznaczonym obiektem.
Shift podczas zaznaczania obiektów Dodaje lub usuwa obiekty z zaznaczenia.
Shift + przeciągnij przy przemieszczaniu obiektu Ogranicza przesuwanie do kierunków będących wielokrotnością kąta 45 stopni.
Shift+Przeciągnij (podczas tworzenia lub zmiany rozmiaru obiektu) Powoduje ograniczenie rozmiaru, aby zachować współczynnik proporcji obiektu.
Tab Zaznacza obiekty w kolejności, w której były tworzone.
Shift+Tab Zaznacza obiekty w kolejności odwrotnej niż były tworzone.
Escape Wychodzi z bieżącego trybu.

Klawisze nawigacji w widoku sortowania slajdów

Skróty klawiaturowe Efekt
Home/End Przesuwa zaznaczenie do pierwszego/ostatniego slajdu.
Klawisz strzałki w lewo/prawo lub Page Up/Down Przesuwa zaznaczenie do następnego/poprzedniego slajdu.
Enter Zmień na tryb normalny z aktywnego slajdu.

Related Topics

Skróty dla obiektów rysunkowych

Skróty klawiaturowe (ułatwienia dostępu w pakiecie LibreOffice)