Sneltoetsen voor tekeningen

From LibreOffice Help
Jump to: navigation, search

Dit is een lijst met sneltoetsen specifiek voor tekendocumenten.

U kunt ook de algemene sneltoetsen voor LibreOffice gebruiken.

Note.png Sommige sneltoetsen kunnen aan uw bureaubladsysteem toegewezen zijn. LibreOffice kan deze toetsen niet gebruiken. Wijs andere toetsen toe aan LibreOffice in Extra - Aanpassen - Toetsenbord, of in uw bureaubladsysteem.

Functietoetsen voor tekeningen

Sneltoetsen Effect
F2 Tekst toevoegen of bewerken.
F3 Opent een groep zodat individuele objecten bewerkt kunnen worden.
Ctrl+F3 Groep-editor sluiten.
Shift+F3 Opent het dialoogvenster Dupliceren.
F4 Opent het dialoogvenster Positie en grootte.
F5 Opent de Navigator.
F7 Hiermee controleert u de spelling.
Ctrl+F7 Opent de Thesaurus.
F8 Punten bewerken aan/uit.
Ctrl+Shift+F8 Past zich aan frame aan.
F11 Opent het venster Stijlen en opmaak.

Sneltoetsen voor tekeningen

Sneltoetsen Effect
Plustoets (+) Zoomt in.
Mintoets (-) Zoomt uit.
Vermenigvuldigingstoets (×) (numeriek toetsenblok) Hiermee zoomt u om de hele pagina op het scherm te laten passen.
Delingstoets (÷) (numeriek toetsenblok) Zoomt in op de huidige selectie.
Ctrl+Shift+G Groepeert de geselecteerde objecten.
Shift+Ctrl+Alt+A Heft de groepering van de geselecteerde groep op.
Ctrl+Shift+K Combineert de geselecteerde objecten.
Ctrl+Alt+Shift+K Verbreekt de samenvoeging van de geselecteerde objecten.
Ctrl+Shift+ + Vooraan.
Ctrl+ + Naar voren.
Ctrl+ - Naar achteren.
Ctrl+Shift+ - Achteraan.

Sneltoetsen specifiek voor tekeningen

Sneltoetsen Effect
Pagina naar boven Wissel naar vorige pagina
Pagina naar beneden Wissel naar volgende pagina
Ctrl+Page Up Wissel naar vorige laag
Ctrl+Page Down Wissel naar volgende laag
Pijltoets Verplaatst het geselecteerde object in de richting van de pijl.
Ctrl+pijltoets Verplaatst de paginaweergave in de richting van de pijl.
Ctrl-klik tijdens het slepen van een object. Opmerking: U moet eerst de optie Kopie bij verplaatsen inschakelen via Extra - Opties - LibreOffice Draw - Algemeen is ingeschakeld (is standaard ingeschakeld) Maakt een kopie van het gesleepte object wanneer u de muisknop loslaat.
Ctrl+Enter met toetsenbordfocus (F6) op een pictogram van een tekenobject op de werkbalk Werktuigen Voegt een tekenobject van standaardgrootte in het midden van de huidige weergave in.
Shift+F10 Opent het contextmenu voor het geselecteerde object.
F2 Hiermee gaat u naar tekstmodus.
Enter Hiermee gaat u naar tekstmodus als er een tekstobject geselecteerd is.
Ctrl+Enter Hiermee gaat u naar tekstmodus als er een tekstobject geselecteerd is. Als er geen tekstobjecten zijn of als u alle tekstobjecten op de pagina hebt doorgebladerd, wordt er een nieuwe pagina ingevoegd.
Alt Druk op de toets Alt en sleep met de muis vanuit het midden van het object naar de buitenrand om het object te tekenen of de grootte ervan aan te passen.
Alt+ klik op een object Hiermee selecteert u het object achter het huidig geselecteerde object.
Alt +Shift+klik op een object Selecteert het object vóór het huidig geselecteerde object.
Shift-toets tijdens selectie van een object Hiermee kunt u objecten aan de selectie toevoegen of eruit verwijderen.
Shift+ slepen tijdens het verplaatsen van een object De beweging van het geselecteerde object wordt met veelvouden van 45 graden beperkt.
Shift+slepen tijdens maken of grootte wijzigen van object Beperkt de grootte om de verhoudingen van het object te behouden.
Tab Hiermee kunt u door de objecten op de pagina bladeren in de volgorde waarin ze gemaakt zijn.
Shift+Tab Hiermee kunt u door de objecten op de pagina bladeren in omgekeerde volgorde van de volgorde waarin ze gemaakt zijn.
Esc Sluit de huidige modus af.

Navigeren met het toetsenbord in Diasorteerder

Sneltoetsen Effect
Home/End Stelt de focus in op de eerste/laatste dia.
Links/rechts pijltoetsen of pagina omhoog/omlaag Stelt de focus in op de volgende/vorige dia.
Enter Overschakelen naar de normale modus met de actieve dia.

Related Topics

Sneltoetsen voor tekenobjecten

Snelkoppelingen (LibreOffice-toegankelijkheid)