Hurtigtaster for tegninger

From LibreOffice Help
Jump to: navigation, search

Dette er en liste over hurtigtastene som gjelder i Draw-dokumenter.

Du kan også bruke de generelle hurtigtastene for LibreOffice.

Note.png Noen av hurtigtastene kan være tildelt bestemte funksjoner i skrivebordsmiljøet du bruker. Da vil disse tastene kanskje ikke fungere som forventet i LibreOffice. Du kan løse dette problemet ved å velge andre hurtigtaster, enten for LibreOffice ved hjelp av Verktøy → Tilpass → Tastatur, eller i skrivebordsmiljøet.

Funksjonstaster for tegninger

Hurtigtaster Effekt
F2 Legg til eller rediger tekst.
F3 Åpne en gruppe for å redigere enkeltobjekter.
Ctrl + F3 Lukk grupperedigering.
Shift + F3 Åpner dialogvinduet Lag kopi.
F4 Åpner dialogvinduet Posisjon og størrelse.
F5 Åpner dokumentstrukturen.
F7 Kontroller staving.
Ctrl + F7 Åpner Synonymordboka.
F8 Punktredigering på/av.
Ctrl + Shift + F8 Tilpass til ramme.
F11 Åpner Stilbehandleren

Hurtigtaster for tegninger

Hurtigtaster Effekt
Plusstegnet (+) Vis større.
Minustegnet (-) Vis mindre.
Gangetegnet (* på talltastaturet) Tilpasser siden til skjermen.
Deletegnet (/ på talltastaturet) Viser det gjeldende utvalget større.
Ctrl + Shift + G Grupper de valgte objektene.
Shift + Ctrl + Alt + A Opphev grupperinga av den valgte gruppa.
Ctrl + Shift + K Slå sammen de valgte objektene.
Ctrl + Alt + Shift + K Deler opp de valgte objektene igjen.
Ctrl + Shift + + Flytt fremst.
Ctrl + + Flytt framover.
Ctrl + - Flytt bakover.
Ctrl+ Shift + - Flytt bakerst.

Hurtigtaster for tegninger

Hurtigtaster Effekt
Page Up Bytt til forrige side
Page Down Bytt til neste side
Ctrl Page Up Bytt til forrige lag
Ctrl + Page Down Bytt til neste lag
Piltast Flytter det valgte objekt i piltastens retning.
Ctrl + Piltast Flytter sidevisningen retning av piltastens retning.
Ctrl-klikk mens du drar et objekt. Merk: denne hurtigtasten virker bare når Kopier mens du drar innstillinge i Verktøy - innstillinger - LibreOffice Draw - Generelt er aktivert (Funksjonen er aktivert som standard). Oppretter en kopi av et dratt objekt når museknappen slippes.
Ctrl + Enter med tastaturfokuset F6 på et tegneobjektikon på verktøylinja. Setter inn et tegneobjekt med standardstørrelse i midten av den gjeldende visninga.
Shift + F10 Åpne sprettoppmenyen for det valgte objektet.
F2 Åpner tekstmodus.
Enter Åpner tekstmodus hvis et tekstobjekt er valgt.
Ctrl + Enter Åpner tekstmodus hvis et tekstobjekt er valgt. Hvis det ikke finnes noen tekstobjekter, eller du har gått gjennom alle tekstobjektene på siden, vil en ny side bli satt inn.
Alt Trykk Alt-tasten og dra med musa for å tegne eller endre størrelse på et objekt fra midten av objektet og utover.
Alt + Shift + museklikk på et objektobjekt Velger objektet bak det valgte objektet.
Alt + Shift + museklikk på et objektobjekt Velger objektet foran det valgte objektet.
Shift mens du velger et objekt Legger til eller fjerner et objekt fra utvalget.
Shift + dra mens du oppretter eller endrer størrelsen på et objekt Det valgte objektet kan bare flyttes i vinkler på 45 grader.
Shift + dra mens du oppretter eller endrer størrelsen på et objekt Endrer størrelsen på objektet, med låste tilgangsrettigheter
Tabulator Går gjennom objektene på siden i den rekkefølgen de ble opprettet i.
Shift + Tabulator Går gjennom objektene på siden i omvendt rekkefølge av hva de ble opprettet i.
Escape Går ut av gjeldende modus.

Naviger med tastaturet i Lysbildesortering

Hurtigtaster Effekt
Hjem/Slutt Sett fokus til det første/siste lysbildet.
Pil venstre/pil høyre eller Side Opp/Ned Sett fokus til det neste eller det forrige lysbildet
Enter Bytt til normalmodus for det aktive lysbildet.

Related Topics

Hurtigtaster for tegneobjekter

Hurtigtaster (LibreOffice Tilgjengelighet)