Piirtämisen pikanäppäimet

From LibreOffice Help
Jump to: navigation, search

Seuraavassa luetellaan erityiset piirtämisen pikanäppäimet.

Käytettävissä on myös yleiset LibreOffice pikanäppäimet.

Note.png Eräät pikanäppäimet voivat olla käyttöjärjestelmän käytössä. Nämä näppäinyhdistelmät eivät tällöin ole käytettävissä LibreOffice-pikanäppäiminä. Pyri ottamaan käyttöön eri näppäimet joko LibreOffice-ohjelmistoon valinnassa Työkalut - Mukauta - Näppäimistö tai käyttöjärjestelmään.

Piirtämisen funktionäppäimet

Pikanäppäin Toiminto
F2 Lisätään tai muokataan tekstiä.
F3 Avataan ryhmä yksittäisen objektin muokkaamiseen.
Ctrl+F3 Poistutaan ryhmästä.
Vaihto+F3 Avataan Monista-valintaikkuna.
F4 Avataan Sijainti ja koko -valintaikkuna.
F5 Avataan Rakenneselain.
F7 Suoritetaan oikoluku.
Ctrl+F7 Avataan synonyymisanasto.
F8 Pisteiden muokkaus ja sen lopetus.
Ctrl+Vaihto+F8 Sovitetaan kehykseen.
F11 Avataan Tyylit ja muotoilu -ikkuna.

Piirtämisen pikanäppäimet

Pikanäppäin Toiminto
Plus(+) Lähennä.
Miinus(-) Loitonna.
Kerto(×) (numeronäppäimistö) Zoomaa koko sivun näyttöön sopivaksi.
Jako(÷) (numeronäppäimistö) Lähennytään valittua objektia.
Ctrl+Vaihto+G Ryhmittele valitut objektit.
Vaihto+Ctrl+Alt+A Puretaan valittu ryhmitys.
Ctrl+Vaihto+K Nivo valitut objektit.
Ctrl+Alt+Vaihto+K Puretaan valittujen objektien nivonta.
Ctrl+Vaihto+Plus(+) Tuo eteen.
Ctrl+Plus(+) Siirrä eteenpäin.
Ctrl+Miinus(-) Siirrä taaksepäin.
Ctrl+Vaihto+Miinus(-) Vie taakse.

Piirrosten erikoispikanäppäimet

Pikanäppäin Toiminto
Page Up Vaihdetaan edelliselle dialle
Page Down Vaihdetaan seuraavalle dialle
Ctrl+Page Up Siirrytään alempaan kerrokseen
Ctrl+Page Down Siirrytään ylempään kerrokseen
Nuolinäppäin Siirretään valittua objektia näppäinnuolen suuntaan.
Ctrl+nuolinäppäin Siirrytään sivulla näppäinnuolen suuntaan.
Ctrl-napsautus objektia vedettäessä. Kopioi siirrettäessä -valintaruutu on merkittävä Työkalut - Asetukset - LibreOffice Draw - Yleistä-lehdellä (onkin oletuksena), jotta tämä pikanäppäin toimisi. Luo vedettävän objektin kopion, kun hiiren painike vapautetaan.
Ctrl+Enter näppäinkohdistus (F6) Piirros-palkin kuvakkeessa Lisää oletuskokoisen piirrosobjektin työstettävän näkymän keskelle.
Vaihto+F10 Valitun objektin kohdevalikko avataan.
F2 Siirrytään tekstitilaan.
Enter Siirrytään tekstitilaan, jos valittuna on tekstiobjekti.
Ctrl+Enter Siirrytään tekstitilaan, jos tekstiobjekti on valittu. Jos ei ole tekstiobjekteja tai sivun kaikki sivun tekstit on käyty läpi, lisätään uusi sivu.
Alt Painetaan Alt-näppäintä ja vedetään hiirellä, jotta objekti pysyisi keskitettynä, kun sitä piirretään tai sen kokoa muutetaan.
Alt+ napsautus objektissa Valitaan objekti, joka on valittuna olevan takana.
Alt+Vaihto+objektin napsautus Valitaan objekti, joka on nyt valittuna olevan takana.
Vaihto-näppäin painettuna objektia valittaessa Lisää objektin valintaan tai poistaa siitä.
Vaihto+vetäminen hiirellä objektia muutettaessa Valitun objektin siirtosuunta on rajattu 45 asteen kerrannaisiin.
Vaihto+veto hiirellä, kun luodaan objekti tai muutetaan sen kokoa Objektin suhteiden säilyttämiseksi kokoa rajoitetaan.
Sarkain Kohdistus kiertää sivun objekteissa niiden luomisjärjestyksessä.
Vaihto+Sarkain Kohdistus kiertää sivun objekteissa käänteisesti luomisjärjestykseen nähden.
Esc Poistutaan toimintatilasta.

Liikkuminen diojen järjestelijässä näppäimistöä käyttäen

Pikanäppäin Toiminto
Home- tai End -näppäin Kohdistetaan ensimmäiseen tai viimeiseen diaan.
Vasen- tai Oikeanuolinäppäin tahi Page Up tai Page Down -näppäin Kohdistetaan seuraavaan tai edelliseen diaan.
Enter Käytössä oleva dia muutetaan normaalitilaan.

Related Topics

Piirrosten pikanäppäimet

Oikotiet (LibreOffice-esteettömyys)