Πλήκτρα συντόμευσης για την σχεδίαση

From LibreOffice Help
Jump to: navigation, search

Ο ακόλουθος κατάλογος αφορά συγκεκριμένες συντομεύσεις πλήκτρων για έγγραφα σχεδίου.

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τις γενικές συντομεύσεις πλήκτρων του LibreOffice.

Note.png Μερικά από τα πλήκτρα συντόμευσης μπορεί να έχουν ανατεθεί στο σύστημα επιφάνειας εργασίας σας. Πλήκτρα που έχουν ανατεθεί στην επιφάνεια εργασίας δεν είναι διαθέσιμα στο LibreOffice. Δοκιμάστε να αναθέσετε διαφορετικά πλήκτρα είτε στο LibreOffice, στο Εργαλεία - Προσαρμογή - Πληκτρολόγιο, είτε στην επιφάνεια εργασίας σας.

Λειτουργία πλήκτρων για την σχεδίαση

Πλήκτρα συντόμευσης Αποτέλεσμα
F2 Προσθήκη ή επεξεργασία κειμένου.
F3 Ανοίγει την ομάδα για την επεξεργασία μεμονωμένων αντικειμένων.
Ctrl+F3 Τερματίζει τον επεξεργαστή ομάδων.
Shift+F3 Ανοίγει το παράθυρο διαλόγου Διπλότυπο.
F4 Ανοίγει το παράθυρο διαλόγου Θέση και μέγεθος.
F5 Ανοίγει την Περιήγηση.
F7 Εφαρμόζει τον ορθογραφικό έλεγχο.
Ctrl+F7 Ανοίγει το Θησαυρό λέξεων.
F8 Επεξεργασία σημείων ενεργή/ανενεργή.
Ctrl+Shift+F8 Προσαρμογή στο πλαίσιο
F11 Ανοίγει το παράθυρο διαλόγου Πρότυπα και μορφοποίηση.

Πλήκτρα συντόμευσης για την σχεδίαση

Πλήκτρα συντόμευσης Αποτέλεσμα
Πλήκτρο (+) Μεγέθυνση.
Πλήκτρο (-) Σμίκρυνση.
Πλήκτρο πολλαπλασιασμού (×) (αριθμητικό πληκτρολόγιο) Προσαρμόζει τη σελίδα σε ολόκληρη την οθόνη.
Πλήκτρο διαίρεσης (÷) (αριθμητικό πληκτρολόγιο) Μεγεθύνει την τρέχουσα επιλογή.
Ctrl+Shift+G Ομαδοποιεί τα επιλεγμένα αντικείμενα.
Shift+Ctrl+Alt+A Κατάργηση ομαδοποίησης της επιλεγμένης ομάδας
Ctrl+Shift+K Συνδυάζει τα επιλεγμένα αντικείμενα.
Ctrl+Alt+Shift+K Κατάργηση συνδυασμού επιλεγμένων αντικειμένων
Ctrl+Shift+ + Μεταφορά σε πρώτο πλάνο
Ctrl+ + Μεταφορά ένα επίπεδο εμπρός
Ctrl+ - Μεταφορά ένα επίπεδο πίσω
Ctrl+Shift+ - Μεταφορά πίσω

Πλήκτρα συντόμευσης αποκλειστικά για την σχεδίαση

Πλήκτρα συντόμευσης Αποτέλεσμα
Page Up Μετάβαση στην προηγούμενη σελίδα
Page Down Μετάβαση στην επόμενη σελίδα
Ctrl+Page Up Μετάβαση στο προηγούμενο επίπεδο
Ctrl+Page Down Μετάβαση στο επόμενο επίπεδο
Πλήκτρο βέλους Μετακινεί το επιλεγμένο αντικείμενο προς την κατεύθυνση του βέλους.
Ctrl+Πλήκτρο βέλους Μετακινεί την προβολή της σελίδας προς την κατεύθυνση του βέλους.
Ctrl-πάτημα ενώ σύρετε ένα αντικείμενο. Σημείωση: αυτό το πλήκτρο συντόμευσης δουλεύει μόνον όταν η Αντιγραφή κατά τη μετακίνηση επιλογή σε Εργαλεία - Επιλογές - LibreOffice Draw - Γενικά είναι ενεργή (είναι ενεργή από προεπιλογή). Δημιουργεί ένα αντίγραφο του μεταφερόμενου αντικειμένου όταν το πλήκτρο του ποντικιού απελευθερώνεται.
Ctrl+Enter με το πληκτρολόγιο όταν είναι επιλεγμένο ένα αντικείμενο (F6) στη γραμμή εργαλείων Εισάγει ένα αντικείμενο σχεδίου προκαθορισμένου μεγέθους στο κέντρο της τρέχουσας προβολής.
Shift+F10 Ανοίγει το μενού επιλογών για το επιλεγμένο αντικείμενο.
F2 Εκκινεί τη λειτουργία κειμένου.
Enter Εκκινεί τη λειτουργία κειμένου εφόσον έχει επιλεγεί ένα αντικείμενο κειμένου.
Ctrl+Enter Εκκινεί τη λειτουργία κειμένου εφόσον έχει επιλεγεί ένα αντικείμενο κειμένου. Αν δεν υπάρχει αντικείμενο κειμένου ή αν έχετε περιηγηθεί σε όλα τα διαθέσιμα αντικείμενα κειμένου της σελίδας, εισάγεται μία νέα σελίδα.
Alt Πατήστε το πλήκτρο Alt και πιάστε με το ποντίκι σας, για να σχεδιάσετε ή να αλλάξετε το μέγεθος ενός αντικειμένου από το κέντρο του αντικειμένου προς τα έξω.
Alt+ κλικ σε αντικείμενο Επιλέγει το αντικείμενο που βρίσκεται πίσω από το τρέχον επιλεγμένο αντικείμενο.
Alt+Shift+κλικ σε ένα αντικείμενο Επιλέγει το αντικείμενο που βρίσκεται μπροστά από το τρέχον επιλεγμένο αντικείμενο.
Shift κατά την επιλογή αντικειμένου Προσθέτει ή αφαιρεί ένα αντικείμενο από την επιλογή.
Shift+ επιλογή με το ποντίκι κατά την μεταφορά ενός αντικειμένου Η μετακίνηση του επιλεγμένου αντικειμένου περιορίζεται από πολλαπλάσια των 45 μοιρών.
Shift+μεταφορά κατά τη δημιουργία αντικειμένων ή την αλλαγή του μεγέθους αντικειμένου Περιορίζει το μέγεθος για να διατηρήσει την αρχική αναλογία του αντικειμένου
Tab Περιηγείται ανάμεσα στα αντικείμενα της σελίδας με τη σειρά που έχουν δημιουργηθεί.
Shift+Tab Περιηγείται ανάμεσα στα αντικείμενα της σελίδας με την αντίστροφη σειρά που έχουν δημιουργηθεί.
Esc Τερματίζει την τρέχουσα λειτουργία.

Περιήγηση στην Ταξινόμηση διαφανειών με το πληκτρολόγιο

Πλήκτρα συντόμευσης Αποτέλεσμα
Αρχή/Τέλος Ορισμός της εστίασης στην πρώτη/τελευταία διαφάνεια.
Αριστερό/δεξιό πλήκτρο βελών ή σελίδα πάνω/κάτω Ορισμός της εστίασης στην επόμενη/προηγούμενη διαφάνεια.
Enter Αλλαγή στην κανονική κατάσταση με την ενεργή διαφάνεια.

Related Topics

Πλήκτρα συντόμευσης για αντικείμενα σχεδίασης

Συντομεύσεις (LibreOffice Προσιτότητα)