Genvejstaster for tegninger

From LibreOffice Help
Jump to: navigation, search

Her følger en liste over genvejstaster, der gælder specifikt for tegningsdokumenter.

Du kan også bruge de generelle genvejstaster for LibreOffice.

Note.png Nogle af genvejstasterne kan være tildelt til dit operativsystem. Taster, som er tildelt til operativsystemet, er ikke tilgængelige i LibreOffice. Prøv at tildele forskellige taster enten i LibreOffice i Funktioner - Tilpas - Tastatur eller i dit operativsystem.

Funktionstaster for tegninger

Genvejstaster Effekt
F2 Tilføj eller rediger tekst.
F3 Åbner gruppe til redigering af enkelte objekter.
Ctrl+F3 Luk grupperedigering.
Skift+F3 Åbner dialogen Dupliker.
F4 Åbner dialogen Placering og størrelse.
F5 Åbner dialogen Navigatoren.
F7 Kontrollerer stavning.
Ctrl+F7 Åbner dialogen Synonymordbogen.
F8 Rediger punkter til/fra.
Ctrl+Skift+F8 Passer til ramme.
F11 Åbner vinduet Typografier og formatering.

Genvejstaster for tegninger

Genvejstaster Effekt
Plus(+) tast Forstørrer.
Minus(-) tast Formindsker.
Gange(*)-tast (Numerisk tastatur) Forstørrer til hele siden på skærmen.
Divisions(/)-tast (Numerisk tastatur) Forstørrer på den aktuelle markering.
Ctrl+Skift+G Grupperer markerede objekter.
Skift+Ctrl+Alt+A Ophæv gruppering af den valgte gruppe.
Ctrl+Skift+K Kombinerer markerede objekter.
Ctrl+Alt+Skift+K Fjerner kombinering af markerede objekter.
Ctrl+Skift++ Placer forrest.
Ctrl++ Flyt fremad.
Ctrl+ - Flyt baglæns.
Ctrl+Skift+ - Placer bagest.

Genvejstaster specifikt for tegninger

Genvejstaster Effekt
Page Up Skift til forrige side
Page Down Skift til næste side
Ctrl+Page Up Skift til forrige lag
Ctrl+Page Down Skift til næste lag
Piletast Flytter det valgte objekt i piletastens retning.
Ctrl+piletast Flytter sidevisningen i piletastens retning.
Ctrl-klik mens du trækker et objekt. Bemærk: du skal først skal slå indstillingen Kopier ved flytning til i Funktioner - Indstillinger - LibreOffice Draw - Generelt for at kunne bruge denne genvejstast. Opretter en kopi af et trukket objekt, når museknappen slippes.
Ctrl+Enter med tastaturfokus (F6) på et tegneobjektikon i værktøjslinjen Funktioner Indsætter et tegneobjekt på standardstørrelse i midten af den aktuelle visning.
Skift+F10 Åbner genvejsmenuen for det markerede objekt.
F2 Tilgår teksttilstand.
Enter Tilgår teksttilstand, hvis et tekstobjekt er valgt.
Ctrl+Enter Tilgår teksttilstand, hvis et tekstobjekt er valgt. Hvis der ikke er tekstobjekter, eller hvis du har gennemløbet alle tekstobjekter på siden, vil en ny side blive indsat.
Alt TrykAlt-tasten og træk med musen for at trække eller skifte størrelse på et objekt fra midten af objektet og udad.
Alt+ klik på et objekt Markerer objektet bag det aktuelt valgte objekt.
Alt+Skift+klik på et objekt Markerer objektet foran det aktuelt valgte objekt.
Skift-tasten mens du vælger et objekt Tilføjer eller fjerner objekt fra markeringen.
Skift+træk mens et objekt bliver flyttet Flytningen af det valgte objekt er begrænset til multipla af 45 grader.
Skift+træk mens du opretter eller ændrer størrelse på et objekt Begrænser størrelsen for at bevare forholdet mellem sidernes længde.
Tab Gennemløber objekterne på siden i den rækkefølge som de blev oprettet.
Skift+Tabulator Gennemløber objekterne på siden i den omvendte rækkefølge af hvilken de blev oprettet.
Esc Afslutter aktuel tilstand.

Navigere med tastaturet i Diassortering

Genvejstaster Effekt
Home/End Sætter fokus til det første/sidste dias.
Venstre/højre piletaster eller Page Up/Down Sætter fokus til det næste/forrige dias.
Enter Skift til normaltilstand med det aktuelle dias.

Related Topics

Genvejstaster for tegneobjekter

Genveje (LibreOffice Tilgængelighed)