Klávesové zkratky pro kreslení

From LibreOffice Help
Jump to: navigation, search

Tato část nápovědy obsahuje seznam klávesových zkratek, které se používají v dokumentech s kresbami.

Kromě těchto kláves lze použít také obecné klávesové zkratky LibreOffice.

Note.png Některé klávesové zkratky může používat váš systém. Tyto zkratky nejsou LibreOffice k dispozici. Zkuste změnit nastavení klávesových zkratek v LibreOffice (Nástroje - Přizpůsobit - Klávesnice) nebo ve svém systému.

Funkční klávesy pro kresby

Klávesová zkratka Akce
F2 Přidat nebo upravit text.
F3 Otevře skupinu pro úpravu jednotlivých objektů.
Ctrl+F3 Uzavřít editor skupiny.
Shift+F3 Otevře dialog Duplikovat.
F4 Otevře dialog Umístění a velikost.
F5 Otevře Navigátor.
F7 Zkontroluje pravopis.
Ctrl+F7 Otevře Slovník synonym.
F8 Zapnutí/vypnutí režimu Upravit body
Ctrl+Shift+F8 Přizpůsobení textu rozměru rámce.
F11 Otevře okno Styly a formátování.

Klávesové zkratky pro kreslení

Klávesová zkratka Akce
Klávesa plus (+) Přiblížení.
Klávesa mínus (-) Oddálení.
Klávesa krát (×) (numerická klávesnice) Změní velikost stránky tak, aby byla na obrazovce vidět celá.
Klávesa děleno (÷) (numerická klávesnice) Přiblíží aktuální výběr.
Ctrl+Shift+G Seskupí vybrané objekty.
Shift+Ctrl+Alt+A Zruší označenou skupinu.
Ctrl+Shift+K Složí vybrané objekty.
Ctrl+Alt+Shift+K Rozloží vybrané objekty.
Ctrl+Shift+ + Přenést do popředí.
Ctrl+ + Přenést blíž.
Ctrl+ - Odsunout dál.
Ctrl+Shift+ - Odsunout do pozadí.

Klávesové zkratky specifické pro kresby

Klávesová zkratka Akce
Klávesa Page Up Přepnout na předchozí stránku
Klávesa Page Down Přepnout na následující stránku
Ctrl+Page Up Přepnout do předchozí vrstvy
Ctrl+Page Down Přepnout do následující vrstvy
šipka Posune vybraný objekt ve směru šipky.
Ctrl+kurzorové klávesy Pohybuje stránkou ve směru šipky.
Ctrl+klepnutí během přetažení objektu. Poznámka: nejprve musíte povolit možnost Kopírovat při přesunu v nabídce Nástroje - Možnosti - LibreOffice Draw - Obecné (ve výchozím nastavení povoleno). Při uvolnění tlačítka myši vytvoří kopii přetahovaného objektu.
Ctrll+Enter při zaměření klávesnice (F6) na objekt kresby na liště Nástroje Vloží do středu aktuálního pohledu objekt kresby implicitní velikosti.
Shift+F10 Otevře místní nabídku vybraného objektu.
F2 Přepne do textového režimu.
Enter Je-li vybrán textový objekt, přepne do textového režimu.
Ctrl+Enter Je-li vybrán textový objekt, přepne do textového režimu. Neexistuje-li žádný textový objekt, nebo jste již prošel všechny textové objekty na stránce, bude vložena nová stránka.
Alt Stiskněte klávesu Alt a přetáhněte myší, chcete-li nakreslit nebo změnit velikost objektu ze středu objektu.
Alt+kliknutí na objekt Vybere objekt za aktuálně vybraným objektem.
Alt+Shift+klepnutí na objekt Vybere objekt před aktuálně vybraným objektem.
Shift při výběru objektu Přidá nebo odstraní objekt z/do výběru.
Shift + přetažení objektu Pohyb vybraného objektu je omezen na násobky 45 stupňů.
Shift+přetažení při vytváření nebo změně velikosti objektu Omezení velikosti tak, aby byl zachován poměr stran.
Tab Přepíná mezi objekty na stránce v pořadí, v jakém byly vytvořeny.
Shift+Tab Přepíná mezi objekty na stránce v opačném pořadí, než v jakém byly vytvořeny.
Esc Ukončí aktuální režim.

Navigace pomocí klávesnice v Pořadači snímků

Klávesové zkratky Výsledek
Home/End Nastaví zaměření na první/poslední snímek.
Klávesové šipky vlevo/vpravo nebo Page Up/Down Nastaví zaměření na předchozí/následující snímek.
Enter Přepne do běžného režimu se zobrazeným aktivním snímkem.

Related Topics

Klávesové zkratky pro objekty kresby

Klávesové zkratky (zpřístupnění LibreOffice)