Tecles de drecera per a dibuixos

From LibreOffice Help
Jump to: navigation, search

Llista de tecles de drecera específiques per als documents del Draw.

També podeu utilitzar les tecles de drecera generals del LibreOffice.

Note.png Algunes de les tecles de drecera poden estar assignades al vostre sistema d'escriptori. Les tecles que estan assignades al vostre sistema d'escriptori no estan disponibles per al LibreOffice. Proveu d'assignar tecles diferents per al LibreOffice, a Eines - Personalitza - Teclat, o bé en el vostre sistema d'escriptori.

Tecles de funció per a dibuixos

Tecles de drecera Efecte
F2 Afegeix o edita el text.
F3 Obre el grup per editar els objectes individuals.
Ctrl+F3 Tanca l'editor de grups.
Maj+F3 Obre el diàleg Duplica.
F4 Obre el diàleg Posició i mida.
F5 Obre el Navegador.
F7 Verifica l'ortografia.
Ctrl+F7 Obre el Tesaurus.
F8 Activa/desactiva la funció Edita els punts.
Ctrl+Maj+F8 Ajusta al marc.
F11 Obre la finestra Estils i formatació.

Tecles de drecera per a dibuixos

Tecles de drecera Efecte
Tecla de més (+) Amplia l'escala.
Tecla de menys (-) Redueix l'escala.
Tecla de multiplicació (×) (teclat numèric) Modifica l'escala per ajustar tota la pàgina a la pantalla.
Tecla de divisió (÷) (teclat numèric) Amplia la selecció actual.
Ctrl+Maj+G Agrupa els objectes seleccionats.
Maj+Ctrl+Alt+A Desagrupa el grup seleccionat.
Ctrl+Maj+K Combina els objectes seleccionats.
Ctrl+Alt+Maj+K Descombina els objectes seleccionats.
Ctrl+Maj+ + Porta al davant.
Ctrl+ + Porta al davant.
Ctrl+ - Envia al fons.
Ctrl+Maj+ - Envia al fons.

Tecles de drecera específiques per a dibuixos

Tecles de drecera Efecte
Re Pàg Va a la pàgina anterior.
Av Pàg Va a la pàgina següent.
Ctrl+Re Pàg Va a la capa anterior.
Ctrl+Av Pàg Va a la capa següent.
Tecla de cursor Mou l'objecte seleccionat en la direcció de la tecla de cursor.
Ctrl+tecla de cursor Mou la visualització de la pàgina en la direcció de la tecla de cursor.
Ctrl+clic mentre arrossegueu un objecte. Nota: aquesta tecla de drecera només funciona quan l'opció Copia en moure a Eines - Opcions - LibreOffice Draw - General està activada (per defecte, l'opció està activada). Crea una còpia de l'objecte arrossegat quan es deixa anar el ratolí.
Ctrl+Retorn amb el focus de teclat (F6) sobre la icona d'un objecte de dibuix de la barra d'eines Insereix un objecte de dibuix de la mida per defecte al centre de la visualització actual.
Maj+F10 Obre un menú contextual per a l'objecte seleccionat.
F2 Entra en mode de text.
Retorn Entra en mode de text si se selecciona un objecte.
Ctrl+Retorn Entra en mode de text si se selecciona un objecte. Si no hi ha objectes de text o us heu mogut per tots els objectes de text de la pàgina, s'insereix una pàgina nova.
Alt Premeu la tecla Alt i arrossegueu amb el ratolí per dibuixar o canviar la mida d'un objecte des del centre cap a fora.
Alt+ clica a un objecte Selecciona l'objecte que hi ha al darrere de l'objecte seleccionat.
Alt+Maj+clic sobre un objecte Selecciona l'objecte que hi ha al davant de l'objecte seleccionat.
Tecla Maj mentre se selecciona un objecte Afegeix o suprimeix un objecte de la selecció.
Maj + arrossegueu mentre desplaceu un objecte El moviment de l'objecte seleccionat està restringit a múltiples de 45 graus.
Maj + arrossegament mentre creeu o redimensioneu un objecte Restringeix la mida per mantenir la relació d'aspecte de l'objecte.
Tabulació Es mou pels objectes de la pàgina en l'ordre en què van ser creats.
Maj+Tab Es mou pels objectes de la pàgina en l'ordre invers en què van ser creats.
Esc Surt del mode actual.

Navegació amb el teclat en el classificador de diapositives

Tecles de drecera Efecte
Inici/final Defineix el focus a la primera/última diapositiva.
Tecles ←/→ o Re Pàg/Av Pàg Estableix el focus a la diapositiva següent/anterior.
Retorn Canvia al mode normal amb la diapositiva activa.

Related Topics

Tecles de drecera per a objectes de dibuix

Dreceres (accessibilitat del LibreOffice)