Клавишни комбинации за рисунки

From LibreOffice Help
Jump to: navigation, search

Следва наборът от клавишни комбинации, специфични за документите - рисунки.

Можете да ползвате и общите клавишни комбинации за LibreOffice.

Note.png Някои от клавишните комбинации може да са вече заети от работния плот. Тези комбинации не са достъпни за LibreOffice. Опитайте да зададете други клавиши или за LibreOffice, в Инструменти - Персонализиране - Клавиатура, или за работния плот на системата.

Клавишни комбинации за рисунки

Клавиши Действие
F2 Добавя или редактира текст.
F3 Отваря група, за да се редактират отделни обекти от нея.
Ctrl+F3 Затваря редактора на групи.
Shift+F3 Отваря диалоговия прозорец Дублиране.
F4 Отваря диалоговия прозорец Позиция и размер.
F5 Отваря прозореца Навигатор.
F7 Проверява правописа.
Ctrl+F7 Отваря прозореца Синонимен речник.
F8 Включва и изключва редактирането по възли.
Ctrl+Shift+F8 Побира в рамката.
F11 Отваря прозореца Стилове и формати.

Клавишни комбинации за рисунки

Клавиши Действие
Клавиш плюс (+) Повишава мащаба на изгледа.
Клавиш минус (-) Понижава мащаба на изгледа.
Клавиш за умножение (×) (цифров блок) Променя мащаба на изгледа така, че страницата да запълни екрана.
Клавиш за деление (÷) (цифров блок) Променя мащаба на изгледа така, че избраните в момента обекти да запълнят екрана.
Ctrl+Shift+G Групира избраните обекти.
Shift+Ctrl+Alt+A Разгрупира избраната група.
Ctrl+Shift+K Комбинира избраните обекти.
Ctrl+Alt+Shift+K Декомбинира избраните обекти.
Ctrl+Shift+ + Изнасяне отпред.
Ctrl+ + Преместване напред.
Ctrl+ - Преместване назад.
Ctrl+Shift+ - Изнасяне отзад.

Клавишни комбинации за рисунки

Клавиши Действие
Page Up Превключване към предходната страница
Page Down Превключване към следващата страница
Ctrl+Page Up Превключване към предходния слой
Ctrl+Page Down Превключване към следващия слой
Клавиш със стрелка Премества избрания обект в посоката на стрелката.
Ctrl+клавиш със стрелка Премества изгледа на страницата в посоката на стрелката.
Ctrl+щракване при плъзгане на обект. Бележка: тази комбинация работи само ако е отметнато полето Копиране при местене в Инструменти - Настройки - LibreOffice Draw - Общи (то е отметнато по подразбиране). Създава копие на плъзгания обект при отпускане бутона на мишката.
Ctrl+Enter с фокус на клавиатурата (F6) върху икона на графичен обект в лентата Инструменти Вмъква графичен обект с подразбиран размер в центъра на текущия изглед.
Shift+F10 Отваря контекстното меню за избрания обект.
F2 Включва текстов режим.
Enter Включва текстов режим, ако е избран текстов обект.
Ctrl+Enter Включва текстов режим, ако е избран текстов обект. Ако няма текстови обекти или сте преминали през всички текстови обекти на страницата, се вмъква нова страница.
Alt Натиснете клавиша Alt и дръпнете с мишката, за да начертаете или преоразмерите обект от центъра му навън.
Alt+щракване върху обект Избира обекта зад текущо избрания обект.
Alt+Shift+щракване върху обект Избира обекта пред текущо избрания обект.
Клавиш Shift при избиране на обект Добавя или премахва обект от избраното.
Shift+плъзгане при местене на обект Движението на избраните обекти е ограничено до посоки, кратни на 45 градуса.
Shift+плъзгане при създаване или преоразмеряване на обект Ограничава размера, запазвайки пропорциите на обекта.
Tab Обхожда циклично обектите на страницата в реда на създаването им.
Shift+Tab Обхожда циклично обектите на страницата обратно на реда на създаването им.
Esc Прекратява текущия режим.

Управление с клавиатурата в Сортиране на кадри.

Клавиши Действие
Home/End Премества фокуса върху първия/последния кадър.
Клавиши със стрелки наляво/надясно или нагоре/надолу Преместват фокуса върху предишния/следващия кадър.
Enter Превключва към нормален изглед с активния кадър.

Related Topics

Клавишни комбинации за графични обекти

Клавишни комбинации (достъпност в LibreOffice)