Menüler

From LibreOffice Help
Jump to: navigation, search

Tüm LibreOffice Draw menüleri, alt menüleri ve bunların iletişim pencereleri ile ilgili açıklama.

Note.png Menü komutlarını kullanabilmeniz için üstünde çalışmak istediğiniz belgeyi içeren pencere seçilmiş olmalıdır. Benzer olarak nesneye bağlı menü komutlarını kullanabilmeniz için, belgede bir nesne seçmiş olmanız gerekir.
Warning.png Menüler içerik duyarlıdır. Bu menü öğeleri gerçekleştirilecek iş ile alakalı şekilde görünürler anlamına gelir. Eğer imleç bir metin içindeyse, bütün menü öğeleri bir metnin düzenlenmesi için gerekli olan komutlardan oluşur. Eğer belge içinde bir grafik seçmişseniz, grafiklerin düzenlenmesi için gerekli komutları içeren menü öğelerini görürsünüz.

Dosya

Bu menü Draw belgeleri ile çalışırken kullanılan aç, kapat, yazdır gibi genel komutları içerir. LibreOffice Draw programından çıkmak için Çıkış'ı tıklayın.

Düzenle

Bu menüdeki bu komutlar Draw belgelerini düzenleyebilmek için kullanılırlar (kopyala, yapıştır gibi).

Görünüm

Draw belgelerinin görünüm özelliklerini belirler.

Ekle

Bu menü Draw belgelerinize çeşitli elemanlar eklemenizi sağlar. Örneğin, grafikler ve kılavuzlar gibi.

Biçim

Belgenizin genel görünümünü ve içeriğini biçimlendirebilmeniz için gerekli komutları içerir.

Araçlar

Bu menü çeşitli dil ve sistem seçeneklerinin yanı sıra, LibreOffice Draw için de araçlar içerir.

Değiştir

Belgenizdeki nesneleri düzenlemeniz için komutları bulundurur.

Pencere

Belge pencerelerini organize edebileceğiniz ve görüntüleyebileceğiniz komutları bulundurur.

Yardım

Yardımı menüsü LibreOffice Yardım sistemini başlatmanıza ve kontrol etmenize izin verir.