Menyer

From LibreOffice Help
Jump to: navigation, search

Här hittar du beskrivningen av alla menyer med undermenyer och dialoger som finns i LibreOffice Draw.

Note.png Kommandona för att till exempel redigera, se, placera, formatera och skriva ut ett dokument eller dokumentets innehåll, går bara att använda om dokumentet är öppet och aktivt. Aktivt innebär här att dokumentet måste vara i förgrunden på bildskärmen. Om du vill använda kommandon till ett objekt i dokumentet måste objektet vara markerat.
Warning.png Menyerna är sammanhangsberoende. Detta innebär att vilka menyposter som visas beror på vad du arbetar med. Om markören står i text visas de menykommandon som behövs för att redigera text. Om du har markerat grafik i ett dokument visas de menyposter som används för att redigera grafik.

Arkiv

Denna meny innehåller kommandon som du använder när du hanterar dokument i sin helhet. Du kan t.ex. skapa ett nytt dokument, öppna, stänga och skriva ut dina dokument, ange dokumentegenskaper med mera. När du vill avsluta ditt arbete med LibreOffice Draw klickar du på menykommandot Avsluta.

Redigera

Kommandon i denna meny används för att ändra i dokument t.ex. kopiera och klistra in.

Visa

Anger egenskaper för hur dokumentinnehållet visas i Draw.

Infoga

På den här menyn kan du infoga element som grafik och hjälplinjer i Draw dokument.

Format

Innehåller kommandon för att formatera layouten och innehållet i dokumentet.

Verktyg

Menyn innehåller verktyg för LibreOffice Draw inklusive språk, rättstavning och diverse programalternativ.

Modifiera

Innehåller kommandon för att ändra objekt i dokumentet.

Fönster

Innehåller kommandon för att anpassa och visa dokumentfönster.

Hjälp

På Hjälp-menyn kan du öppna och använda hjälpsystemet i LibreOffice.