Menu

From LibreOffice Help
Jump to: navigation, search

Poniższej przedstawiono opis wszystkich menu, podmenu i okien dialogowych programu LibreOffice Draw.

Note.png Aby było możliwe użycie poleceń menu, okno zawierające edytowany dokument musi być zaznaczone. Podobnie zaznaczenie w dokumencie obiektu jest wymagane, aby można było użyć związanych z nim poleceń menu.
Warning.png Menu są zależne od kontekstu. To znaczy, że dostępne są tylko pozycje menu właściwe dla bieżących zadań. Po umieszczeniu kursora w tekście w menu są udostępniane wszystkie polecenia związane z edycją tekstu. Po zaznaczeniu obrazu w dokumencie w menu będą dostępne wszystkie pozycje związane z edycją grafiki.

Plik

To menu zawiera ogólne polecenia dotyczące pracy z dokumentami programu Draw, takie jak: otwieranie, zamykanie i drukowanie. Aby zakończyć pracę z programem LibreOffice Draw, należy kliknąć polecenie Zakończ.

Edycja

Polecenia dostępne w tym menu (np. kopiowanie i wklejanie) służą do edycji dokumentów programu Draw.

Widok

Ustawia właściwości wyświetlania dokumentów programu Draw.

Wstaw

To menu umożliwia wstawianie do dokumentów programu Draw takich elementów, jak obrazy czy prowadnice.

Format

Zawiera polecenia służące formatowaniu układu i zawartości dokumentu.

Narzędzia

To menu udostępnia narzędzia stosowane w programie LibreOffice Draw oraz umożliwia dostęp do ustawień systemowych i językowych.

Modyfikuj

Menu zawiera polecenia umożliwiające pracę z obiektami dokumentu.

Okno

Zawiera polecenia służące manipulowaniu i wyświetlaniu okien dokumentów.

Pomoc

Menu Pomoc umożliwia uruchomienie systemu pomocy LibreOffice.