Μενού

From LibreOffice Help
Jump to: navigation, search

Αυτή η ενότητα περιέχει μια περιγραφή όλων των μενού σχεδίασης, των υπομενού και των παραθύρων διαλόγου, του LibreOffice Draw.

Note.png Το παράθυρο που περιέχει το έγγραφο στο οποίο θέλετε να δουλέψετε πρέπει να είναι επιλεγμένο, ώστε να μπορούν να χρησιμοποιηθούν οι εντολές μενού. Παρόμοια, πρέπει να επιλέξετε ένα αντικείμενο στο έγγραφο για να χρησιμοποιήσετε τις επιλογές μενού που συνδέονται με αυτό το αντικείμενο.
Warning.png Τα μενού εξαρτώνται από το περιβάλλον, που σημαίνει ότι οι διαθέσιμες εντολές μενού είναι εκείνες οι οποίες έχουν σχέση με την εργασία που πραγματοποιείται εκείνη τη στιγμή. Αν ο δρομέας βρίσκεται σε κείμενο, τότε θα είναι διαθέσιμες όλες οι εντολές μενού οι οποίες είναι απαραίτητες για την επεξεργασία κειμένου. Εάν, για παράδειγμα, έχετε επιλέξει γραφικά σε ένα έγγραφο, θα εμφανιστούν όλες οι εντολές μενού που χρησιμοποιούνται για την επεξεργασία γραφικών.

Αρχείο

Το μενού αυτό περιέχει τις γενικές εντολές για την εργασία με έγγραφα Σχεδίου, όπως τις εντολές άνοιγμα, τερματισμός, εκτύπωση κ.λπ. Για να τερματίσετε το LibreOffice Draw, πατήστε Έξοδος

Επεξεργασία

Οι εντολές σε αυτό το μενού χρησιμοποιούνται για την επεξεργασία εγγράφων σχεδίου (για παράδειγμα, αντιγραφή και επικόλληση)

Προβολή

Καθορίζει τις ιδιότητες προβολής των εγγράφων του Draw.

Εισαγωγή

Αυτό το μενού περιλαμβάνει τις εντολές που χρησιμοποιούνται για την εισαγωγή νέων στοιχείων στα έγγραφα σχεδίων, συμπεριλαμβάνοντας γραμμές συγκράτησης, σαρώσεις, γραφικά, αντικείμενα, εικονίδια και άλλα αρχεία.

Μορφή

Αυτό το μενού περιέχει τις εντολές για τη μορφοποίηση της διάταξης και των περιεχομένων του εγγράφου σας.

Εργαλεία

Το μενού αυτό παρέχει εργαλεία του LibreOffice Draw όπως και πρόσβαση στις ρυθμίσεις της γλώσσας και του συστήματος.

Τροποποίηση

Περιέχει εντολές για την επεξεργασία αντικειμένων στο έγγραφό σας.

Παράθυρο

Περιέχει εντολές για τη διαχείριση και την προβολή των παραθύρων εγγράφων.

Βοήθεια

Το μενού Βοήθειας σας επιτρέπει να ξεκινήσετε και να ελέγξετε το σύστημα βοήθειας του LibreOffice.